පරිශීලක:දොන් මැනුවෙල් තිවංකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
si-5 මෙම පරිශීලකයා‍ට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ වෘත්තිමය දැනුමක් ඇත.