පරිශීලක:Shaakunthala

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශාකුන්තල | Shaakunthala

ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි. ‌නෙදර්ලන්තයේ වාසය කරයි.


සිංහල මව් භාෂාව වන අතර, ‌දෙවන බස ‌ලෙස ඉංග්‍රීසි භාවිත කරයි. ලන්දේසි භාෂාවෙහි යම් මට්ටමක ප්‍රවීණත්වයක් දක්වයි.

දෙමළ අක්ෂර කියවිය හැකියි.


කාල ‌වේලාව ලැබෙන පරිදි විකිපීඩියාවට දායක ‌වෙයි.

අවශ්‍ය පරිදි මීඩියාවිකි ‌වෙත නිදහස් අන්තර්ගතයන් ‌ලෙස භාවිත කළ හැකි ඡායාරූප ලබා දී දායක ‌වෙයි.


වෙබ් අඩවිය: http://www.shaakunthala.com


ප්‍රයාපිත අනන්‍යතාව: a68a3a17d60c7ad5950163ae7ed19b2ae2e66996 යනු මෙම පරිශිලකයාගේ සැබෑ විතයෙහි අනන්‍යතාව සදහා SHA-1 විධානයකි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Shaakunthala&oldid=444518" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි