පරිශීලක:Emijrp/List of Wikipedians by number of edits (bots included)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

For a list excluding bots, see User:Emijrp/List of Wikipedians by number of edits.

For a global list, see meta:User:Emijrp/List of Wikimedians by number of edits.

Users who don't wish to be on this list can add themselves to this anonymizing list for future versions.

Users who have not edited for at least 30 days are in gray.

This page was last updated in 2012-06-20.

# User Edits
1 Student.IRQUE.UOC 20857
2 බිඟුවා 15087
3 Singhalawap (Admin) 10772
4 ෆෙලිඩේ 7789
5 තඹරු විජේසේකර 6924
6 පසිඳු කාවින්ද 6232
7 චතුනි අලහප්පෙරුම 5824
8 ශ්වෙත 5371
9 Lee (Admin) 5142
10 Xqbot (Bot) 4597
11 Luckas-bot (Bot) 4286
12 EmausBot (Bot) 3593
13 KyluBot (Bot) 2619
14 අස්ලාන් 2515
15 MerlIwBot (Bot) 2239
16 VolkovBot (Bot) 2188
17 WikitanvirBot (Bot) 2093
18 TXiKiBoT (Bot) 2060
19 Srimalpunchi 1905
20 SieBot (Bot) 1867
21 Salin813 1560
22 Nirman 1445
23 ArthurBot (Bot) 1127
24 නන්දිමිතුරු 1024
25 JAnDbot (Bot) 965
26 සමන් 946
27 FoxBot (Bot) 922
28 උපුල් 913
29 Asiri wiki (Admin) 896
30 ZéroBot (Bot) 888
31 අනංගයා 878
32 Vishvax 844
33 Anuranga7 781
34 Escarbot (Bot) 766
35 Nalmanthi 737
36 Kumudupinto 685
37 Chanakal 669
38 Ruwan 663
39 සදීප 628
40 දසනැබළයෝ 622
41 Bhaghi1972 618
42 Svm1 63 607
43 Kylu 580
44 Shane44 579
45 Snowolfd4 533
46 Masu7 529
47 GedawyBot (Bot) 515
48 Ripchip Bot (Bot) 484
49 MelancholieBot (Bot) 463
50 Hase1990 441
51 Anandawardhana 437
52 Thijssie!bot (Bot) 436
53 සබර 414
54 KamikazeBot (Bot) 407
55 උකුස්සා 407
56 MastiBot (Bot) 393
57 HRoestBot (Bot) 383
58 Shameermbm 377
59 හංසක123 377
60 Idioma-bot (Bot) 365
61 Rmcbanda 365
62 CommonsDelinker (Bot) 354
63 Buddhikadissanayake 354
64 ChanakaW 350
65 RedBot (Bot) 325
66 Lahiru k 323
67 Shaakunthala 306
68 Movses-bot (Bot) 304
69 Charithjayanada 295
70 Mjbmrbot (Bot) 293
71 Lankadeepa 282
72 AlleborgoBot (Bot) 277
73 නිපුන දොඩන්තැන්න 275
74 Asintha.IQURE.UOC 273
75 W.n. sandamali 270
76 Pathoschild 259
77 ගිල්ගමෙෂ් 254
78 Vagobot (Bot) 251
79 Kalyanamithra 250
80 BinguBot (Bot) 250
81 දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 244
82 Pradeepmaduranga 240
83 BotMultichill (Bot) 239
84 Alexbot (Bot) 239
85 Synthebot (Bot) 239
86 Chathuri.IRQUE.UOC 230
87 Micdeva 227
88 පසිදු කාවින්ද 221
89 Samanthi.IRRQUE.UOC 219
90 TjBot (Bot) 214
91 Chathurank 211
92 Nirukshika Sandamali.IRQUE.UOC 210
93 සම්පත් සිටිනාමලුව 210
94 SilvonenBot (Bot) 209
95 Dinamik-bot (Bot) 209
96 Ptbotgourou (Bot) 207
97 Niluka Sandamali.IRQUE.UOC 207
98 Rubinbot (Bot) 203
99 Major Keith 200
100 Gayani.IRQUE.uoc 199