ත්‍රිකුණාමලය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශය
ග්‍රාම නිලදාරී වසම ගම ස්මාරකය විස්තර ගැසට් අංකය දිනය පිංතූරය
ත්‍රිකුණාමලය ත්‍රිකුණාමලය නගරය ත්‍රිකුණාමලය පැරණි පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය පැවති ගොඩනැගිල්ල 1459 2006.08.18
පදවි ශ්‍රී පුර 31 කේ, ඕළුගම ඕළුගම කුඹුරුයාය පිළිම ගෙය 1486 2007.02.23
පදවි ශ්‍රී පුර 31 එෆ්, පරණ මැදවච්චිය පරණ මැදවච්චිය රන්මඩු රජ මහා විහාරය පිළිම ගේ සහිත ගොඩනැගිලි නටඹුන් සංකීර්ණය 1723 2011.09.09
සේරුවිල උප්පුරාල් සිනාන්වැලි ලංකාපටුන සමුද්‍රගිරි විහාරය පැරණි දාගැබ, නටඹුන් වූ පොකුණ, ඕවලාකාර හා ආයත චතුරස්‍රාකාර ගල් කටු සිදුරු හා පනා බැමි 1540 2008.03.07
සේරුවිල සේරුවිල මංගල රජ මහා විහාරය[1] 1962 Seruvila Mangala Raja Maha Viharaya.jpg
වෙරුගල් අනේතිව් කල්අඩි පාෂාණ පබ්බත විහාරය පැරණි දාගැබ, පර්වත ලිපි 6, ගලේ කෙටූ පැරණි පඩිපේලි සහ පනා බැමි 1540 2008.03.07
කඩවත්සතර ත්‍රිකුණාමලය පැරණි බෝගස් 4 සහිත භූමිය 1593 2009.03.13
කඩවත්සතර 243 පී කන්නියා කන්නියා කන්නියා උණුදිය ලිං උණු දිය ලිං 7, චෙෙත්‍ය ගොඩැල්ල සහ නටඹුන් ගොඩනැගිල්ල 1593 2009.03.13 Kanniya hot springs.jpg
කඩවත්සතර ත්‍රිකුණාමලය බලකොටුව[2] Fort Fredrick, entrance.JPG
කුච්චවේලි පුල්මුඩේ අරිසිමලේ රජ මහා විහාරය කඳුවැටිය ආශ්‍රිත පුරාවිද්‍යා නටඹුන් 1723 2011.09.09
තිරියාය තිරියාය වටදාගෙය[3]
පෙරියකුලම වෙල්ගම් වෙහෙර[4] වෙල්ගම්වෙහෙර දාගැබ.JPG
කන්තලේ රිදී කන්ද[5] පැරණි ආරාම සංකීර්ණය
ගෝමරන්කඩවල රංගිරි උල්පත රංගිරි උල්පත විහාරය[6] පැරණි ආරාම සංකීර්ණය

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "සේරුවිල". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 30 දෙසැම්බර් 2015.
  2. "ත්‍රිකුණාමලය කොටුව". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 30 දෙසැම්බර් 2015.
  3. "තිරියාය වටදාගෙය". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 30 දෙසැම්බර් 2015.
  4. "වෙල්ගම්වෙහෙර". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 30 දෙසැම්බර් 2015.
  5. "රිදී කන්ද". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 30 දෙසැම්බර් 2015.
  6. "රංගිරි උල්පත". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 30 දෙසැම්බර් 2015.