කුච්චවේලි

විකිපීඩියා වෙතින්
කුච්චවේලි
නගරය
රටශ්‍රී ලංකාව
පළාතනැගෙනහිර
දිස්ත්‍රික්කයත්‍රිකුණාමලය
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයකුච්චවේලි

කුච්චවේලි යනු ශ්‍රී ලංකාවේ, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි කුඩා නගරයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුච්චවේලි&oldid=353072" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි