හරින් ප්රනාන්දු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදේශ රැකියා (කැබිනට් ) අමාත්ය -2015-09-04

ඌව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය- 2015-01-14

ඌව පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක -2014-10-07

බදුල්ල දිස්ත්රීක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී- 2010-04-08

ඌව පළාත් සභා මන්ත්රී-2009

බදුල්ල ආසනයේ ප්රධාන සංවිධායක-2007

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හරින්_ප්රනාන්දු&oldid=425426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි