ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Emblem of Sri Lanka.svg

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රජය අර්ථ නිරූපණය වන්නේ ජනාධිපතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙතින් සැදුම් ලද රජයේ විධායක ශාඛාව ලෙසිනි.


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයට අයත් දේශය[සංස්කරණය]

  • පරිපාලන දිස්ත්‍රක්ක 24
  • දේශීය ජල තීරය

ප්‍රමුක ස්ථානය දෙනු ලබන ආගම[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 9 වන වගන්තිය ප්‍රකාර ශ්‍රී ලංකා ජනරජය විසින් බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනු ලබන අතර ඒ අනුව බුද්ධ ශාසනය රැකගැනීම හා පෝෂණය කිරීම රාජ්‍යයෙහි වගකීම වන්නේ 10 වන හා 14 (1) (e) වගන්ති ප්‍රකාර අනෙකුත් සියළු ආගම් වලට හිමිකම් ලබා දෙන අතරෙහිය.

නිල භාෂා[සංස්කරණය]

රාජ්‍ය භාෂා[සංස්කරණය]

ජාතික භාෂා[සංස්කරණය]

සන්ධාන භාෂා[සංස්කරණය]

අධිකරණ භාෂා[සංස්කරණය]

අදාල ප්‍රදේශයේ පරිපාලන භාෂාව

නීති සෑදීමේ භාෂා[සංස්කරණය]

සිංහල සහ දෙමළ.

ආණ්වේ අංග[සංස්කරණය]

  • ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියාවේ

විධායකය[සංස්කරණය]

  • ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා විධායකයේද ප්‍රධානියාවේ
  • අමාත්‍ය මණ්ඩලය
  • නිලධාරීන්

ව්‍යවස්ථාදායකය[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එකම ව්‍යවස්ථාදායකය පාර්ලිමේන්තුව වේ.

අධිකරණය[සංස්කරණය]

ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තේ (ආයතන කීපයකින් සමන්විත) එකම අ‍ධිකරණයකි

විශේෂ ලක්‍ෂණ[සංස්කරණය]

රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලණය මුලුමනින්ම පාර්ලිමේන්තුව සතුය.


මූලික අයිතිවාසිකම් සහ මූලික යුතුකම්[සංස්කරණය]

මූලික අයිතිවාසිකම්[සංස්කරණය]

මූලික යුතුකම්[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

  • "රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය". රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 17 ජූලි 2018.