ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කලාපයේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය බොරැල්ල, මැද කොළඹ, උතුරු කොළඹ හා දකුණු කොළඹ යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශවලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.


කොට්ඨාශ අතර රජයේ පාසැල් ‍බෙදී ඇති ආකාරය[සංස්කරණය]

කොට්ඨාශය පාසැල් සංඛ්‍යාව
බොරැල්ල 24
මැද කොළඹ 41
උතුරු කොළඹ 28
දකුණු කොළඹ 32

බොරැල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අල් හිජ්රා මුස්ලිම් විද්‍යාලය 239, ශ්‍රී ධම්ම මාවත, කොළඹ-10
සියළු සාන්තුවරයන්ගේ බාලිකා මහා විද්‍යාලය ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ-10
ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ-10
ආනන්ද විද්‍යාලය මරදාන පාර, කොළඹ-10
අනුරුද්ධ බාලිකා මහා විද්‍යාලය දෙමටගොඩ, කොළඹ-09
අශෝක විද්‍යාලය විපුලසේන මාවත, කොළඹ-10
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මහා විද්‍යාලය කැම්බල් පෙදෙස, බොරැල්ල, කොළඹ-08
ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය 62, ග්‍රෙගරීස් පාර, කොළඹ-07
ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය පන්සල් පාර, කොළඹ-10
මාලිගාකන්ද මහා විද්‍යාලය ආනන්ද මාවත, කොළඹ-10
නාලන්ද විද්‍යාලය නාලන්ද පෙදෙස, කොළඹ-10
ප්‍රෙස්බිටේරියන් බාලිකා විද්‍යාලය රීජන්ට් වීදිය, කොළඹ-10
රත්නාවලී බාලිකා මහා විද්‍යාලය උද්‍යාන පාර, කොළඹ-08
රාජකීය විද්‍යාලය කොළඹ07
සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සීවලී වීදිය, බොරැල්ල, කොළඹ-08
ශ්‍රී සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 62, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ-10
ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය දෙමටගොඩ, කොළඹ-09
ශාන්ත මැතිව් විද්‍යාලය කොළඹ-09
සුසමයවර්ධන විද්‍යාලය ඔස්ටින් පෙදෙස, බොරැල්ල, කොළඹ-08
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත, කොළඹ-07
වේළුවන විද්‍යාලය දෙමටගොඩ, කොළඹ-09
විපුලනන්ද දෙමළ මහා විද්‍යාලය 77, වේළුවන පාර, කොළඹ-09
වනාතමුල්ල රෝමානු කතෝලික දෙමළ මහා විද්‍යාලය ලෙස්ලි රණගල මාවත, කොළඹ-08
යසෝධරා බාලිකා විද්‍යාලය 1/46, කින්සි පාර, බොරැල්ල, කොළඹ-08

මැද කොළඹ අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
ඒ.ඊ.ගුණසිංහ විද්‍යාලය කොළඹ-12
අල් හකීම් විද්‍යාලය 57, බෙල්මන්ට් වීදිය,කොළඹ-12
අල් හිඩායා මහා විද්‍යාලය ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත,කොළඹ-10
අල් හික්මා විද්‍යාලය 65,ශාන්ත සෙබස්තියන් වීදිය,කොළඹ-12
අල් ඉක්බාල් මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය 60,ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ-02
අල් නසර් මහා විද්‍යාලය අංක.61,ශාන්ත ජෝශප් වීදිය,කොළඹ-14
ක්ලිෆ්ටන් බාලිකා මහා විද්‍යාලය මාලිගාකන්ද පාර,කොළඹ-09
දාරුස්සලාම් මහා විද්‍යාලය 281,ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර,මාලිගාවත්ත,කොළඹ-10
පාතිමා මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලය 155,බණ්ඩාරනායක මාවත,කොළඹ-12
හමීඩ් අල් හුසෙයිනි විද්‍යාලය හුසානියා වීදිය,කොළඹ-12
හාවඩ් බාලිකා විද්‍යාලය ඩෑම් වීදිය,කොළඹ-12
හේමමාලි බාලිකා විද්‍යාලය 34,ශ්‍රී සද්ධාරාම මාවත,මාලිගාවත්ත,කොළඹ-10
ශුද්ධවූ ජපමාල සිංහල විද්‍යාලය 56, දේවස්ථාන වීදිය,කොළඹ-02
ශුද්ධවූ ජපමාල දෙමළ විද්‍යාලය 56, දේවස්ථාන වීදිය,කොළඹ-02
ජයන්ති විද්‍යාලය ස්වර්ණ චෛත්‍යය පාර,කොළඹ-14
කහිරියා මුස්ලිම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය 166,දෙමටගොඩ පාර,කොළඹ-09
කනපති හින්දු කාන්තා විද්‍යාලය 194/A,බණ්ඩාරනායක මාවත,කොළඹ-12
කොටහේන සිංහල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය මහා විද්‍යාල මාවත,කොළඹ-13
කොටහේන රජයේ දෙමළ විද්‍යාලය 180,මහා විද්‍යාල මාවත,කොළඹ-13
කොටහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය විද්‍යාල මාවත, කොළඹ-13
කොටහේන මුස්ලිම් විද්‍යාලය 19,ග්‍රීන් වීදිය,කොළඹ-13
මහාබෝධි මහා විද්‍යාලය ෆොස්ටර් වීදිය,කොළඹ-10
මිහිඳු මාවත සිංහල මහා විද්‍යාලය කොළඹ-12
රාජසිංහ මහා විද්‍යාලය 755,බේස්ලයින් පාර,කොළඹ-09
ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විද්‍යාලය මාලිගාවත්ත,කොළඹ-10
සිරි සාරිපුත්ත මහා විද්‍යාලය විතානගේ මාවත,කොළඹ-02
ශ්‍රී සංඝරාජ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සංඝරාජ මාවත,කොළඹ-10
ශාන්ක ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලය හිල් වීදිය,කොළඹ-13
ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය දෙමටගොඩ පාර,කොළඹ-09
ශාන්ත අන්තෝනි පිරිමි මහා විද්‍යාලය හිල් වීදිය,කොළඹ-13
ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා මහා විද්‍යාලය ග්‍රෑන්ඩ්පාස්,කොළඹ-14
ශාන්ත ජෝශප් පිරිමි විද්‍යාලය ග්‍රෑන්ඩ්පාස්,කොළඹ-14
ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය හිල් වීදිය,කොළඹ-13
ශාන්ත සෙබස්තියන් සිංහල විද්‍යාලය රිදී කරුවන්ගේ වීදිය,කොළඹ-12
ශාන්ත සෙබස්තියන් දෙමළ මහා විද්‍යාලය 108,බෙල්මන්ට් වීදිය,කොළඹ-12
ටී.බී.ජයා මහා විද්‍යාලය 24,ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත,කොළඹ-12
තොන්ඩාර් රජයේ දෙමළ විද්‍යාලය කැප්ටන්ස් ගාර්ඩ්න්,කොළඹ-10
විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය ඩීන්ස් පාර,කොළඹ-10
විජයබා මහා විද්‍යාලය ස්ටේස් පාර,ග්‍රෑන්ඩ්පාස්,කොළඹ-14
විවේකානන්ද විද්‍යාලය 57,නව හෙට්ටි වීදිය,කොළඹ-13
වුල්ෆෙන්ඩල් බාලිකා මහා විද්‍යාලය 02,විවේකානන්ද කන්ද,කොළඹ-13

උතුරු කොළඹ අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අගමැති විද්‍යාලය බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ-15
ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ-15
බ්ලූමැන්ඩල් සිංහල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ-14
බ්ලූමැන්ඩල් දෙමළ විද්‍යාලය 300/4, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරණායක මාවත, කොළඹ-14
ආසන දෙව්මැදුරු පිරිමි විද්‍යාලය 82, කොටහේන වීදිය, කොළඹ-13
ද ලාසාල් විද්‍යාලය 130,ද ලාසාල් වීදිය, කොළඹ-15
යහපත් එ‍ඬේරාගේ රජයේ දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලය වාසල පාර, කොටහේන, කොළඹ-13
ගුණානන්ද විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ-13
හස්මා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය 74, මුතුවැල්ල මාවත, කොළඹ-15
කොටහේන රජයේ බාලිකා විද්‍යාලය අල්විස් පෙදෙස, කොටහේන, කොළඹ-13
කොටහේන මෙතෝදිස්ත දෙමළ විද්‍යාලය 200, පිකරින්ස් පාර, කොළඹ-13
කොටහේන රෝමානු කතෝලික බාලිකා විද්‍යාලය වාසල පාර, කොටහේන, කොළඹ-13
කුමාර විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ-13
මහවත්ත වීදිය ශාන්ත අන්තෝනි සිංහල විද්‍යාලය ජයන්ත මල්ලිමාරච්චි මාවත, කොළඹ-14
මෝදර වීදිය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා මහා විද්‍යාලය 262, මෝදර, කොළඹ-15
මෝදර හින්දු විද්‍යාලය 154, මුතුවැල්ල මාවත, කොළඹ-15
ශ්‍රීමත් රසීක් ෆරීඩ් මුස්ලිම් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය ශාන්ත මරියා පාර, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ-15
ශ්‍රී මේධානන්ද විද්‍යාලය ශාන්ත ජේම්ස් වීදිය, කොළඹ-15
ශ්‍රී සංඝබෝධි මහා විද්‍යාලය ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ-14
ශාන්ත ඇන්ඩ්‍රෑ විද්‍යාලය ලුණුපොකුණ, මෝදර, කොළඹ-15
ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මාදම්පිටිය පාර, මෝදර, කොළඹ-15
ශාන්ත අන්තෝනි දෙමළ විද්‍යාලය මහවත්ත පාර, කොළඹ-14
ශාන්ත ජේම්ස් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මුතුවැල්ල මාවත., මෝදර, කොළඹ-15
ශාන්ත ජෝන් මහා විද්‍යාලය 64, මැද පාර, කොළඹ-15
ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය මෝදර වීදිය, කොළඹ-15
ශාන්ත ලුසියා මහා විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ-13
ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය මට්ටක්කුලිය, කොළඹ-15
තොටවත්ත මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලය පල්ලිය පාර, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ-15

දකුණු කොළඹ අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අල් අමීන් විද්‍යාලය 54/1,ශ්‍රීමත් මාකන් මාකර් මාවත, කොළඹ-03
අරෙතුසා විද්‍යාලය 25,දයා පාර,කොළඹ-06
දේවී බාලිකා විද්‍යාලය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,කොළඹ-08
ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලය උද්‍යාන පාර,කොළඹ-05
හින්දු විද්‍යාලය කොළඹ-04
ඉසිපතන විද්‍යාලය ඉසිපතන මාවත,කොළඹ-05
කොල්ලුපිටිය මෙතෝදිස්ත රජයේ දෙමළ මහා විද්‍යාලය 59,හඩ්සන් පාර,කොළඹ-03
ලංකාසභා විද්‍යාලය කිරුලපන,කොළඹ-06
ලින්ඩ්සේ බාලිකා විද්‍යාලය 724, ගාළු පාර,කොළඹ-03
ලුම්බිණි බාලිකා විද්‍යාලය අංක.93,ඩබ්.ඒ.සිල්වා මාවත,කොළඹ-06
ලුම්බිණි විද්‍යාලය හැව්ලොක් ටවුන්,කොළඹ-05
මහාමාත්‍ය මහා විද්‍යාලය විජය තුමාරතුංග මාවත, කොළඹ-05
මහානාම විද්‍යාලය කොළඹ 03
මහවත්ත රජයේ දෙමළ මහා විද්‍යාලය නාරාහේන්පිට,කොළඹ-05
මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලය 22,කෙංසින්ටන් උද්‍යානය,කොළඹ-04
රාමක්‍රිෂ්ණ විද්‍යාලය 712,හැව්ලොක් පාර,කොළඹ-06
රාමනාදන් හින්දු කාන්තා විද්‍යාලය 55/5,ලොරෙන්ස් පාර,කොළඹ-04
එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය ගෝතමී පාර,කොළඹ-08
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලය ස්ටැන්මෝර් චන්දුවංකය,කොළඹ-07
ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු මහා විද්‍යාලය නාරාහේන්පිට,කොළඹ-05
ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය මහා විද්‍යාලය පූර්වාරාම පාර,කිරුලපන,කොළඹ-05
ශ්‍රී වෛශාඛ බාලිකා විද්‍යාලය ඊ.එස්.ප්‍රනාන්දු මාවත,කොළඹ-06
ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා මහා විද්‍යාලය ශාන්ත අන්තෝනි මාවත,කොළඹ-03
ශාන්ත ක්ලෙයාර් බාලිකා මහා විද්‍යාලය 1වන චැපල් වීදිය,කොළඹ-06
ශාන්ත මරියා බාලිකා මහා විද්‍යාලය පොල්වත්ත,කොළඹ-03
ශාන්ත මරියා සිංහල මිශ්‍ර විද්‍යාලය ඩුප්ලිකේෂන් පාර,කොළඹ-04
ශාන්ත මරියා දෙමළ මහා විද්‍යාලය ලෝරීස් පෙදෙස,කොළඹ-04
ශාන්ත මයිකල් විද්‍යාලය පොල්වත්ත,කොළඹ-03
ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය මිලාගිරිය,කොළඹ-05
විද්‍යාතිලක විද්‍යාලය 116,ජාවත්ත පාර,කොළඹ-05
විද්‍යාවර්ධන මහා විද්‍යාලය නාරාහේන්පිට,කොළඹ-05
විශාකා විද්‍යාලය වජිර පාර,කොළඹ-04