සුදු වාමන තරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Image of Sirius A and Sirius B taken by the Hubble Space Telescope. Sirius B, which is a white dwarf, can be seen as a faint point of light to the lower left of the much brighter Sirius A.

අපගේ සූර්යයා ස්කන්ධයට ඉතා ආසන්න තරු විනාශ වී යාමේ දී අවසානයේදී ඉතිරිවන්නේ සුදු වාමන තරු වේ. තරු වල ඇති පරමාණු සංකෝචනයකට ලක් වී අරය කුඩා වී හැකිලෙයි. අපගේ හිරු සුදු වාමනයක් සුදු වාමනයෙක් බවට පත් වූ විට එහි අරය තරමට කුඩා වේ. දීප්තිය අඩු වේ. උෂ්ණත්වය ඉහල යයි. ඝනත්වය අධික වේ. අවසානයේ එහි දීප්තිය නැති වී ගොස් සුදු වාමන තරුව නොපෙනී යයි. එවිට එම සුදු වාමන තරුව කලු වාමන තරුවක් බවට පත්වී ඇතයි කියනු ලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුදු_වාමන_තරු&oldid=437371" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි