ශ්‍රී ලංකාවේ උණුදිය උල්පත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 4ක ප්‍රධාන උණුදිය උල්පත් 9ක් වර්ථමානය වන විට හඳුනාගෙන තිබේ.[1]

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "ශ්‍රී ලංකාවේ උනුදිය උල්පත්". අමේසිං ලංකා. Retrieved 14 July 2015.