කපුරැල්ල උණුදිය උල්පත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කපුරැල්ල උණුදිය උල්පත ශ්‍රී ලංකාවේ උණුදිය උල්පත් අතුරින් උෂ්ණත්වය වැඩිම උණුදිය උල්පත ලෙස සැළකේ. එහි වාර්තාගත ඉහලම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 64.5 කි.[1]

පිහිටීම[සංස්කරණය]

චෙන්කලඩි-පදියතලාව මාර්ගයේ මහඔය 69 හන්දියෙන් හැරී, කපුරැල්ල උණුදිය උල්පත් වෙත පිවිසිය හැකි වේ.

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "කපුරැල්ල උනුදිය උල්පත්". අමේසිං ලංකා. Retrieved 14 ජූලි 2015.