මුතුගල්වෙල උණුදිය උල්පත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුතුගල්වෙල උණුදිය උල්පත හෝ ගුරුකුඹුර උණුදිය උල්පත ශ්‍රී ලංකාවේ මහඔය-මහියංගනය මාර්ගය ආසන්නයේ මාදුරු ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය තුල පිහිටා තිබේ.[1]

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "මුතුගල්වෙල / ගුරුකුඹුර උනුදිය උල්පත". අමේසිං ලංකා. Retrieved 14 ජූලි 2015.