වැදි ජනයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වැදි නායක උරුවරිගේ වන්නිලා ඇත්තෝ |population = 2,500.. (2002),[1] සමහර අවස්‍ථා වලදි, ආවහා-විවහා සම්බන්ධතාවලදී, ගරුග උස්පහත්කම් සැලකූ බව වාර්තා වී ඇත.සමහර විශාරදයන් දක්වන්නේ වැද්දන් විසින් වරු‌ගෙන් පිට විවහයන් කරත්, බහිර්-‌වෛහිවක සමාජ පද්ධතියක් වරුග ආශ්‍රිතව පවතින බවකි.

සී. ජී. සෙල්ග්මාන්ට අනුව වැද්දන්ගේ වරිග ‌බෙදීම ප්‍රධාන වශයෙන් ස්වකීය ‌ගෝත්‍ර‌යෙන් පිට විවහා වීම ‌හෙවත් බහිර්‌වෛවාහික සහ මාතෘ පාර්ෂව මූලීක, ඌරා සහ ‌මොනරා ආශ්‍රීත ගෝත්‍ර විහ්න ආශ්‍ර‌යෙන් ‌ගොඩ නැගුනක් බව ය (C. G. Seligmann, The Vaddas, 1911, p.30).

භූවිෂමතා ලක්ෂණ ඇසුරු ‌කොට ද වැද්දන් ප්‍රධාන වශ‌යෙන් වර්ගීකරණයකට බදුන් කළ හැකි ය. බින්තැන්න ඇසුරු ‌කොට ජීවත් වන වැද්දන් සහ නැ‌ගෙනහිර පළාත ආශ්‍රීත වහරායි ප්‍ර‌දේශ‌යේ ජීවත් ‌වෙති ‌මොවුන් 'වෙතර්'වශ‌යෙන් හඳුන්වනු ලැ‌බේ.

දිවි‌පෙ‌වෙමුල් කාල‌යේ දී, වැදි ගල්ලෙන් ඇසුරු ‌කොට ජීවත් වූ අතර, පසුව පැල්පත් ආශ්‍රීත ගම්මාන කරා සංක්‍රමණය වන්නට ඇත.[සංස්කරණය]

ගොනුව:Gathering honey.jpg
බඹර පැණි එකතු කරන අනතුරුදායක අවස්ථාවක් (1887)

ඒවා වැදි ‌කොරටු ‌ලෙසින් හැඳින් වූ අතර, වරින් වර, ආහාර ‌සොයා ගත හැකි පමණට කොරටු‌වෙන් ‌කොරටුවට වැදි ප්‍රජාව සංක්‍රමණය වී‌මේ සිරිතක් විය. පසුකාලීනව ඇති වූ ගම්වැද්දන් ප්‍රධාන වශ‌යෙන් හේන් ‌ගොවිතැන ඇසුරු ‌‌කොට ජීවත් වූ නමුදු, ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික දිවි ‌පෙ‌වෙත සම්පුර්ණ‌යෙන් ම අත් ‌නොහැරිය හ.

වැද්දන් ප්‍රධාන වශ‌යෙන් දඩයම් කිරී‌මෙන් ජීවත් වූ අතර, ඔවුන්ගේ මුලීක ප්‍රවනතාවය වූ‌යේ ‌ගොනා දඩයම් කිරීම ය. ‌ගොනා ගිරි ආශ්‍රිත ව වාසය කළ නිසා වැද්දන් ද ගිරි‌ලෙන් ආශ්‍රිත දිවි ‌පෙ‌වෙතකට හුරු වන්නට ඇති බව ‌බො‌හෝ විද්‍යාර්ථයින් විශ්වාස තරති. ‌මෙයට අමතර ව, ඔවුන් ඵල-අල ආහාරයට ගනිමින් ද, වන මී රැස්වන කාලයට මී කැඩි‌මෙන් ද දිවි ‌පෙ‌‌වෙත සරි කර ගත් හ. වැද්දන් ආහාර පුළුස්සා ගැනීම කරන අතර, අලවර්ග ‌‌බො‌හෝවිට උණු අළුපල්ලේ ලා තම්බා ගැනීම කරනු ලැ‌බේ. දඩයම් කිරීම හා ආහාර අනුභවය කණ්ඩායමක් වශ‌යෙන් එකට ම කරනු ලැ‌බේ. වැඩිපුර ඇති ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟ කාලයන් සඳහා කල් තබා ගැනීමට මස් වර්ග වියලීම (හෙවත් කරවල කිරීම), එල්ලා දුම්ගැස්ස වීම ‌හෝ මීපැනිවල බහා තැබීම වැනි ක්‍රියාවන් කළ හ.

රෑ‌‌හේ නායකයා

වැදි‌ගෝත්‍රය සංවිධානය වන්නේ 'නායකයෙකු' වටා ය. එ‌හෙයින් විවිධ වූ වැදිජනප්‍රජාවන් සඳහා නායක‌යෝ සිටිය හ. එ‌හෙත් පසුකාලින වශ‌යෙන් වැදි ජනතාව‌ගේ ප්‍රාමාණාත්මක අඩුවීම නිසා සහ ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන් වසන ප්‍ර‌දේශ පාලනය නායකයන්ගේ පැවැත්ම ක්‍රමයෙන් නැති ව ගි‌යේ ය. වැදි ප්‍රජා‌වේ කැපී ‌පෙ‌නෙන නායක‌යෙක් ‌‌ලෙස මෑත යුග‌යේ සිටි‌යේ දඹා‌නේ මහාවන්නියලැත්‌‌තෝ ‌හෙවත් තිසාහාමිලැත්‌තෝ ය.

ගොනුව:Vaddas meeting.jpg
පිටස්තරයන් හමූ වූ ‌මො‌හොතක්...(1887)

පවුල් දිවිය[සංස්කරණය]

වැදි ජනයා අතර ඥාතීත්වය සහ ඔවුන්ට ආමන්ත්‍රණය සිංහල ජන ප්‍රජාව ‌මෙන් ‌‌වෙයි. අප්පිලැත්‌තෝ (පියා), අම්මිලැත්‌තෝ (මව), ආදි වශ‌යෙන් 'ලැත්‌තෝ' යන පාඨය ඥාතිතවයට පසුව ‌යෙදී‌මෙන් ඔවුහු ආමන්ත්‍රණය තනා ගනිති. බිරිද(කුඩ්‌පෙත්ත)ට ‌බො‌හෝ විට, 'නංගිලැත්‌තෝ' යන ‌යෙඳුම ‌යොදනු‌යේ, වැදිජනප්‍රජා‌වේ දක්නට ඇති බෑණා සහ නැනා (ඇවැස්ස හුරා-නෑනා) විවාහයන් නිසා‌වෙන් ය. සිංහල සමාජ‌යේ ‌මෙන් ම, විවාහ සහ ලිංගික සම්බන්ධතා සම්බන්ධ‌යෙන් විවිධ වූ තහංචි පැන වී තිබිණි. නිදසුනක් ‌ලෙස, මාමා සහ නෑනැ අතර, බෑණා සහ නැන්දා අතර ‌මෙන් ම, මවු-පිය පාර්ෂව‌යේ ස‌හෝදරයන් ‌හෝ වියපත් ස‌හෝදර ස‌හෝදරියන් අතරත් විවාහයන් තහනම් විණ. එ‌හෙත් මරණයක දී, මළ ස‌හෝදරිය ‌හෝ ස‌හෝදරයා ‌වෙනු‌වෙන් සැමියා ‌හෝ බිරිය එකී පවු‌ලේ තව ස‌හෝදරියක් ‌හෝ ස‌හොදරයෙක් විවාහ කර ගැනීම සිඳු විම නිසා, නැවතත් දරුවන් හට ආරක්ෂාවක් ලැබිණ.

පවුල් සම්බන්ධතා

අඹු-සැමි දිවිය අගය කළ වැදි ජනයා අතර, සිංහල ජන ප්‍රජා‌වේ දක්නට ලැ‌බෙන බහුභාර්යා ‌සේවනය ‌හෝ බහු පුරුෂ ‌සේවනය තබා, පරදාර ‌සේවනය වත් දක්නට ‌නොමැත. විවාහ‌යේ දී, වැදි ජනයා ස්වකීය භාර්යාවන්ට මනා ‌සේ ඇළුම් කළ අතර, එකි‌නෙකාට විශ්වාසවන්ත ‌ලෙස ද ජීවත් විය. එ‌හෙයින් වි‌දේශිය මිශනාරිවරුන් විසින් ‌කෙවල විවහා කුමය ලංකාවට හඳුන්වා දීමට පෙර සිට ම, වැද්දන් අතර ‌කේවල විවාහ ක්‍රමය තිබූ බව ‌පෙ‌නේ. වැදි ප්‍රජාව අත‌රේ ගැහැණිය හට මනා ආරක්ෂාවක් ලැබුණු අතර, ඇය පවු‌ලේ පළමු ‌කොට, ආහාර‌යෙන් ‌කොටස භුක්ති වින්ද හ. ‌මෙයින් ‌පෙ‌නෙන්නේ කාන්තාව වැදි ප්‍රජාව අත‌‌රේ ‌ගෞවරවයට පාත්‍ර වූ බවකි.

විවාහ චාරිත්‍රයන්

වැදි දරු‌වෝ කල් ‌නොයවා ස්වකීය නෑන-හුරා විවාහයන්ට ඇතුළු ‌වෙති. ඔවුන් අතර ස‌හෝදර ස‌හොදරි ව්‍යවාහයන් ‌හෝ විවාහයට ‌පෙර ලිංගිත සම්බන්ධතාවන් සිදු ‌නො‌වේ. විවාහ චාරිත්‍රයන් ‌බො‌හෝ ‌සේ ලුහුඩු ය; සරල ය. තරුණ වැදි ‌කොළු‌වෙකු හිතගිය තරුණි‌ය‌ගේ ‌පියාගේ ගෙට පැණි මුලක් හා මස් රැ‌ගෙන ‌ගොස් ‌යොජනාව පියාට පවසන අතර, පියා විසින් ඇයට නියඳ පට්ටාවලින් ඇඹරූ රෑනක් ‌ගෙන ඔහු‌ගේ ඉණ වටා බඳිනු ලැ‌බේ. එතැන් සිට ‌‌දෙ‌දෙනා අඹු-සැමි‌යෝ ‌වෙති. ඒ රෑණ දිරා ගිය කල්හි, අලුත් නියඳ රෑණක් අඹරා බැඳී‌මේ කාර්යය භාර්ය්‍යාව සතු ‌වෙයි.

වැදි කාන්තාවන් (මූලාශය.සී.ජී සෙලිග්මාන්ගේ ද වැද්දාස් කෘතිය.1911)

සාමාන්‍ය‌යෙන් මාමලැත්‌තෝ විසින් බඹර වද ඇති තැනක් පවරා දීමත්, දඩ බල්ලන් සහ දුනු ඊතල දීමත් කරන ලදි. සමහර අවස්ථාවලදි මනමාලයා විසින් මනමාලියට ‌රෙදිපිලි දීම පසුකාලින ව ඇති වූ සිරිකත් බව ‌පෙනේ. විවාහ‌යෙන් පසුව බෑනා මාමා‌ගේ රෑණට එකතුවී, දඩයමට සහයවීම සිඳු ‌වෙයි. එබැවින් වැදි ජනයා අත‌රේ පිරිමි දරුවන්ට වඩා ගැහැණු දරැවන් ‌කෙ‌රෙහි ඇල්මක් ඇත.

දරුදැරි‌යෝ

විවාහ‌යෙන් පසු, දරු ගැබක් පහළ වූ පසු, වැදි ජනයා අතර ආරක්ෂාවන් සඳහා විවිධ අභිචාර විධී භාවිතා කරයි. පුරාණ‌යෙදී 'පට්ටා යකා' පූජාවක් කරමින් ගැබ් ආරක්ෂා කළ බව ප්‍රකට ය. ප්‍රසූතිය ගල්‌ලෙනක ‌හෝ පැ‌ලේදී සිඳු විණ. ප්‍රසූති‌යෙන් පසු ව විවිධ මස්-මාශ වර්ග අනුභවය නුසුදුසුයයි පිළි ගැනීමක් විණ. එ‌සේ ම කිරී එරීම සඳහා ම ‌යොග්‍යයයි පිළිගත් අලවර්ග ආහාරයට දීම කරන ලදි.

දරුවා හට මසක් තුළ නමක් දුන් අතර, යකුන්‌ගේ ‌දොස් වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට දරුවා ‌බො‌හෝ විට හඳුන්වනු ලැබු‌වේ විවිධ වූ හුරතල් නම් වලිනි. ඔවුන්‌ගේ නියම නමින් හඳුවන්නට පටන් ගන්‌නේ දරුවා වැඩුණු පසු ය. දරුවන් ‌ගේ වයස අවුරුදු හත පමණ වනතුරැත් ඔවුන් නිර්වස්ත්‍රව සිටිති. වයස අවුරුදු දහය-දො‌ළොහ පමණ වය‌සේ දී දරුවන් විසින් ගල්දුනු භාවිත‌යෙන් කුරුල්ලන් සහ කුඩා සතුන් දඩයම් කරති.

දරුවන් වැඩිවියට පැමි‌ණෙත් ම විවිධ දඩයම් කරන ශිල්පයත්, බඹර කැඩී‌මේ ආකාරයත් ඔවුනට කියා ‌දෙනු ලැබේ. ‌මෙ‌සේ වැඩුණු පිරිමි දරුවන් දඩයම් සහ බඹර කැඩී‌මේ දී හවුල් කර ගන්‌නේ එකී කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ය.

වැදි දැරිවිය මල්වර වූ විට, ඇය නුග ගසක් ‌වෙතට ‌‌ගොස් ගල් කැටවලින් එයට ගැසීමත්, එය කන වැකුණු මව වතුර කළයක් ‌ගෙන ‌ගොස් ඇය නහවා, හිසිට පසුපසින් එය බිමට වැටී බිඳී සියලු ‌දොස් දුරු කිරීම හැර ‌වෙනත් වි‌ශේෂිත ‌කොටහළු සිරිත් නැත. පසුකාලින වශ‌යෙන් සිංහල මල්වර සිරිත් වැද්දන් අතර ප්‍රචලිත වීම නිසා, මල්වර දැරිය කිළි පැලක වැඩිමහළු කාන්තාවක් හා තැබීම හා ඒ ආශ්‍රිත අභිචාර විධි කිරීම දැන් අපට අසන්නට දක්නිනට ඇත.

මරණය වැද්දන් ‌කෙ‌රෙහි භිය උපදවන අවස්ථාවකි. එවැන් විට ඔවුහු ගල්‌ලෙන් අතැර යති. එ‌සේ කරනු‌යේ, මළ පුද්ගලයන් ඔවුන් හඹා එනු ඇතයි බි‌යෙනි. වැද්දන් විශ්වාස කරන පරිදි, මරණ‌යෙන් පසු ස්වකිය ඥාතියා නෑ ය‌කෙකු කිරීමට, දින කිහිපයක් මළ පුද්ගලයා ‌වෙනු‌වෙන් පුද පූජා පවත්වති.

බාහිර සම්බන්ධතා

එකල සිටි වැදි නායකයෙකු රොබට් නොක්ස් දුටු අයුරු

‌රොබට් ‌‌‌නොක්ස් පවසන පරිදි, ඔවුන් මුව දඩය‌මෙහි සහ දුම් ගැස්සවීම් කිරීම් තුළින් වියලා ගැනීම කරනු ලැ‌බේ. සිංහල මිනිස්සු දඩමස් ලබා ගැනීමට වැද්දන් ‌වෙත පැමිණිය හ. රජු‌ගේ කෑම ‌මේසයට සඩමස් සැපයීම කාර්‌යේ ද නිරිත විය. ඒවාට අමතර ව, රජු හට ඇත්දළ සැපයීම ද, මී පැණි සහ මී ඉටි සැපයීම ද කරන ලදි. රජු ද ඔවුන්ට ප්‍රත්‍යුපකාර වශ‌යෙන් වැද්දන් හට ‌රෙදිපිළි සහ ඊතල ආදිය දුන්‌නේ ය. ‌රොබට් ‌නොක්ස්‌ගේ වාර්තාවට අනුව වැද්‌දෝ වරක් රජුට එ‌රෙහිව පැමිණි යුද්ධවලදී සටන් කළ හ. එ‌සේම, ඔවුහු ඔවුන්ට අයිති ප්‍ර‌දේශ ආරක්ෂා කරමින් රජුට ද වක්‍රාකාර ව ආරක්ෂාව සපයන ලදී.

වැදි බස[සංස්කරණය]

වැදිභාෂාව ආශ්‍ර‌යෙන් කළ පර්‌යේෂණයන් ඇසුරින් විලියම් ගයිගර් වියතාණන් දක්වන්‌නේ, වැදි ප්‍රජාව දකුණු ඉන්දියා‌වේ ‌පෞරාණික ‌ගෝත්‍රයන්ට නෑ සබදතාවක් දක්වන ඇති බවත් ය. ආරියන් සංක්‍රමණයන්ට ‌පෙර පටන් ඔවුහු ශ්‍රී ලංකා‌වේ විසූ ආදිවාසින් වූ අතර, අනාර්ය භාෂාවක් කතා කළ බවකි (Indian Historical ,Quartelyhttps://m.facebook.com/notifications?_rdr pp. 515-516).

වැද්දන් විසින් වනාතර‌යේ දඩයමට යන අතර භාවිතා කළ රහස් බසක් වශ‌යෙන් ඔවුන්‌ගේ භාෂාව වර්ධනය වන්නට ඇත. අදදු දඩයක්කරුවන් අතර ‌මෙවැනි ‘කැළැ බසක්’ භාවිතා කරන්‌නේ යක්ෂ ‌හෝ දේව බලපැම්වලින් ස්වකීය දඩයම ආරක්ෂා කරගැනීමට ය. මූලීක වශ‌යෙන් ආදිවැසියන් ‌ලෙස වර්ධනය වූ වැද්දන්‌ගේ අනාර්ය බස ක්‍රම‌යෙන් ආර්යන්ගේ පැමිණිම හා සිංහල භාෂාව හා සම්මිශ්‍රණය වි‌මෙන් දැන් භාවිතා කරන ආකෘතියට පරිවර්තනය වන්නට ඇත. ඒ ‌‌සේම, විවිධ අවශ්‍යතාවන්‌ගේ වර්ධනය සමග නව වචන තනා ගැනීම‌ට ‌හෝ ණයට ගැන්නට සිදු විය. ‌මෙ‌සේ විවිධ වූ බලපෑම් නිසාත්, පාසල් අධ්‍යපනය ව්‍යප්ත වීම නිසාත් ක්‍රම‌යෙන් පුරාණ වැදිබස අභාවයට යමින් පවති.

ආගමික ලැදියාවන්[සංස්කරණය]

වැදි ප්‍රජාව ප්‍රධාන වශ‌යෙන් ‌ලෝක‌යේ අ‌නෙකුත් ආදිවාසි ජන ප්‍රජාවන් ‌සේ, ප්‍රාණ වාදිහු ‌වෙති. වැද්දන්ගේ ඇදහිලි රටාව මළ ඥාති වන්දනාවකි (Obesekera, 'G. Sinhal religion.' In M. Eliade ed. The encylopedia of religion, Vol 13. New York: Macmillan, 1987.).

විශ්වාස[සංස්කරණය]

වෑද්දන්‌ගේ විශ්වාසයන් සංකිර්ණ ය. ප්‍රධාන වශ‌යෙන් නෑ යකුන් ඇදහිම, විවිධ ‌වෙනත් යක්කු සහ ‌දෙවිවරුන් ඇදහම හා ‌බෞද්ධ පුදපූජාවන් ‌මේවාට ඇතුලත් ‌වෙති. ‌‌බොහෝවිට යාදිනි සහ කිරි‌කොරහ වැනි අබිචාරයන් මගින් සශ්‍රීකත්වය උ‌දෙසා කටයුතු කරයි. ප්‍රධාන වහ‌යෙන් වැද්දන්‌ගේ විශ්වාසයන් සං‌‌කේන්ද්‍රනය වී ඇත්‌තේ මූලික වශ‌යෙන් ජිවත චක්‍රය හා බැදුණු කරුණු ශාත්ශාත් කර ගැනීමට ය.

අභිචාරවිධි[සංස්කරණය]

ජිවිත චක්‍රය අළලා බැඳුණු අභිචාර විධි පහත දක්වනු ලැ‌බේ:

ප්‍රධාන යක්කු ‌හෝ නෑයක්කු
අභිචාර විධි අදාළ වැදි ඇදහිලි අරමුණ
කිරි‌කොරහ කන්‌දේයකා/බිළිඳියකා/නෑයක්කු දඩයම්, මීපැණි සහ අස්වනු සඳහා
ඊත‌ලේ නැටුම ඊතලේයකා/කන්‌දේයකා ආරක්ෂාව සඳහා
මස්යහන කන්‌දේයකා දඩයම්, පැණි, සහ පු‌ජොපහාර වශ‌යෙන්
යක්කු ‌හෝ ‌දෙවිවරු
හැත්‌මේ නැටුම ඇ‌ලේ/ග‌ලේ යක්කු දරුවන් ලබා ගැනීමට/සශ්‍රිකත්වය
පට්ට යකා පූජාව පට්ට යකා ගැබ්බර ස්ත්‍රීන්‌ගේ ආරක්ෂාව, ‌රෝග නිවාරණය
කිරිඅම්මා පූජා කිරිඅම්මාවරු දරුවන්ට ආරක්ෂාව
ඊත‌ලේ නැටුම කන්‌දේ යකා ආරක්ෂාව
දො‌ළේ යක් පූජාව දො‌ළේයකා රෝග නිවාරණය
දම්මඩුව මරලූ යක්කු ලෙඩ නිවාරණය
රහුයක් පූජාව රහුයකා පැණි අස්වනු, ‌රෝග නිවාරණය
වනගතයක් පූජාව වනගත යකා දඩයම් හා දඩයම් ආරක්ෂාව
රුවල පූජාව මිල්ලා‌නේයකා දඩයම්, මීපැණි, ආරක්ෂාව, ‌රොග නිවාරණය
අවනපූජාව වැදි යක්කු/ඉදි‌ගොල්‌ලේයකා දඩයම් දීමට පූ‌‌ජෝපහාර
‌කොළම මඩුව අලුත් යකා/‌දෙවි ධාන්‍ය, දඩයම් හා සශ්‍රීකත්වය
අවසං‌යෝගික බාහිර යක්-දේව විශ්වාස
දම්මඩුව මරලු යක්කු අස්වනු, නියඟ හා ‌දේව‌ලෙඩ නිවාරණය
‌පේන බැලීම කිරිඅම්මා (පත්තිනි)/අඹරා‌පොති හදිහූනියම්, ආරක්ෂාව
රීරි,කළු, ‌කොට,පුළුටු, ඔඩි යක්කු හා කාලි අම්මා පූජා භයංකරයක්කු හදිහුනියම්, එකී යකුන්‌ගේ ආරක්ෂාව
මින්‌නෙරිය දෙවිපූජා මින්‌නේරිය ‌දෙවි සශ්‍රීකත්වය හා ආරක්ෂාව
කතරගම දෙවිපූජා කතරගම ‌දෙවි සශ්‍රීත්වය හා ආරක්ෂාව
ගල්ලිරි බණ්ඩාර ‌දෙවිපූජා‌ ගල්ලිරි බණ්ඩාර ‌දෙවි සශ්‍රීකත්වය හා ආරක්ෂාව
‌‌අවසං‌යෝගික බෞද්ධ/හින්දු පුදපූජාවන්
මිහිදන් කිරීම ‌බෞද්ධ ආකාරයට මළගියවුන්ට පිං පැමිණවීම
දානදීම ‌බෞද්ධ දානමාන ආකාරයට මළගියඥාතීන්ට පිං පැමිණවීම
මහියංගන ‌පෙරහැට එක්වීම ‌බෞද්ධ අභිචාර කරදර විපත්දුරු කිරීම
කතරගම්යෑම හා ‌පෙරහැරට එක්වීම හින්දු අභිචාර ආශිර්වාදපතා

වැදි ජනයාගේ සාහිත්‍යය[සංස්කරණය]

මුඛ පරම්පරාගතව පැවත එන ගී, කවි, මන්තර, හා ජනකතා වැනි ජනශ්‍රැතින්ගෙන් සමන්විත වු වැදි ජනයා ව්‍යවහාර කරන භාෂාව පදනම් කොට ගෙන නිර්මාණය වු සාහිත්‍යය වැදි ජනයාගේ සාහිත්‍යය ලෙස හැඳින්වේ.

ජානවිද්‍යාත්මක අධ්‍යනයන්[සංස්කරණය]

ජාන විද්‍යාත්මක පර්‌යේෂණයන් තුළින් තහවුරු වී ඇත්‌තේ උතුරු ඉන්දියානු ආර්ය සංක්‍රමණයට ‌පෙර විසු ප්‍රග්-ආර්ය ජනතාව හා සම්බන්ධතාවක් ඇති බව ය[තහවුරු කරන්න]. කලාන්තරයක් තිස්‌සේ සිංහල හා දෙමළ ජනතාව අත‌රේ වාසය කළ වැද්දන් එකී ජනසමාජයන්ට ක්‍රම‌යෙන් සම්මිශ්‍රණය විය. වෑද්දන්‌ගේ රුධිර වර්ග පරික්ෂා‌වේදී ‌සොයා ලනු ලැබු‌වේ ‌බො‌හෝ ආදිවාසි ජනවර්ගවල දක්නට ඇති O රුධිර කාණ්ඩය බහුතරයට ඇති බවකි. එ‌සේ ම ස්වල්ප ජන ‌කොට්ඨාශයක A රුධිර ගණය දක්නට තිබූ අතර, ඔවුන් අතර‌වෙනත් රුධිර කාණ්ඩයන් දක්නට නැත (The Blood Groups and Haemoglobins of the Veddahs of Ceylon R. L. Wickremasinghe, Elizabeth W. Ikin, A. E. Mourant, H. Lehmann Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 93, No. 1 (Jan. - Jun., 1963) , pp. 117-125).

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. http://www.ethnologue.com/spphow_language.asp?code=ved</re> වෙරළබඩ වැදි ජනයා 8,000 (1983), අනුරාධපුර වැදි ජනයා 6,000 (1978) |regions =  ශ්‍රී ලංකාව       2,500 (2002) |region1 = Badulla District |region2 = Polonnaruwa District |pop1 = |ref1 = |languages = වැදි භාෂාව (extinct), සිංහල භාෂාව , දෙමළ භාෂාව |religions = Animism, බුද්ධ ධර්මය, හින්දු |related = සිංහල ජනතාව, ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව |footnotes = }} වැදි ජනයා ලංකා‌වේ ‌වෙසෙන ස්ව‌දේශි ආදිවාසීන් අතරින් එක් ජන වර්ගයකි. සංචාරක කර්මාන්තය, වනාන්තර විනාශය, සිවිල් යුධ තත්ත්වයන්, හා නවීකරණයට තරුන වැද්දන්‌ගේ කැමැත්ත වැදි සංස්කෘතිය ක්‍රම‌යෙන් අඩු වී, නවීන සමාජයට සංකලනය ‌වෙමින් පවතියි.
  බ්‍රිතාන්‍ය ලංකා‌වේ වැදි පවුලක් (1910)

  සම්භවය[සංස්කරණය]

  වැද්දන්ද සිංහලයින් මෙන්ම ලංකාවේ ආදිවාසීන්ගෙන් පැවත එයි. උගතුන් විසින් ‌පෙන්වා දෙන්නේ විජයාගමනයට ‌පෙරාතුව පැවති ඉපැරණි ‌ගෝත්‍ර වන යක්ෂ, ‌නේසද, මිලක, ශබර වැනි ජන ‌කොටස්වල සම්මිශ්‍රණයකින් වැද්දන් බිහිවන් බවකි. ඒ‌ සේම, වැද්දන්ගේ කපාල සන්සන්ධනය කිරී‌මේ දී, ඔවුන් ‌ප්‍රෝ‌ටෝ-ඔස්ට්‍රොලොයිඩ් ජනවර්ගයන්ට සමාන ‌වේ. පරීක්‍ෂණයන් මගින් ‌පෙනි ‌ගොස් ඇත්තේ, ඔවුන් ලංකා‌වේ ආදිවැසියන් වූ බලං‌ගොඩ මානවයා හා සම්බන්ධයක් ඇති බව ය. වැද්දන්ගේ සම්භවය ක්‍රි.පු. 15,000-10,000 අතර,මධ්‍ය ශිලා යුග‌යේ විසූ අයතු වූ දඩයක්කාර හා ආහාර එකතු කිරී‌මේ ජන ජීවිතයකට හුරු වූ ජන ‌කොට්ටාශයකට අයත් බව පෙ‌න්. සිංහල සාහිත්‍ය‌යේ වැද්දන් හැඳින්වීමට ‌යොදන වචන සැලකූ විට, 'මලදරු' (ගිරිවැසී), වනසර (වනචාරි/වන්‍යවාසි), 'සැරව්' (ඊතල දරන්නා) යන අරුත් දක්වා ඇත. වැද්දන් විසින් තමුන් හඳුන්වා ගන්නේ 'වන්නියලෑත්තන්' ‌ලෙසිනි. වැද්දා යනු 'බැද්දා' යන වචනයෙන් ව්‍යුත්පන්න වූ වද‌නෙකයි වි.ජ.මූ. ‌ලොකුබණ්ඩාරයන් පවසයි. ‌ගොවිතැන් ‌නොකර, දඩයමින් ජීවත්වන දඩයක්කරුවන්, දුනුවායන්, සහ වනගත වූවන් හැඳින්වීමට ‌යොදනු ලැ‌බේ. සිංහල ජාතකකතා ‌පො‌‌තහි ද ‌මොවුන් හැඳින්වීමට 'මස් වැද්දා' යන ‌යෙඳුම භාවිතා ‌කොට ඇත. එහෙත් ‌හෙන් ‌ගොවිතැන් ක‌ළ, දඩයම් ‌කොට ජීවත් වූ නමුත්, ඔවුන් වැද්දන් ගණ‌යේ ලා ‌නොසැලකුණි. මහාවංශය අනුව සිංහල ජාති‌යේ ආරම්භ‌යේ දී, ලංකාවට පැමිණි විජය කුමරු හා කු‌වේනි නම් ‌හෙල යක්ෂ ගෝත්‍රික කුමරියකට දාව උපන් ජීවහත්ථ සහ දිසාලා යන දරුවන් තුළින් සම්භවිත ජන ප්‍රජාවක් ‌ලෙස ජනප්‍රවාද‌යේ දැක්වෙයි. මහාවංශය දක්වන පරිදි කු‌වෙණිය‌ගේ දරුවන් ‌දෙ‌දෙනා සම‌නොල අඩවියට පලා ‌ගොස් ආරක්ෂිතව ජීවති විය. පසුකාලීනව ‌මොවුන් 'පුලින්ද'යන නාම‌යෙන් ව්‍යවහාර වූ බව ‌පෙ‌නේ.වංසත්තප්පකාසිනිය පවසනේ වැද්දන් පැවත එන්නේ කුවේනියගේ දූ පුතුන් දෙදෙනාගෙන් බවයි.

  ගොනුව:Vaddas Family.jpg
  වැදි පවුලක දරුදැරි‌යෝ

  මහා වංශ‌යේ සඳහන් වන පරිදි, විජය කුමරුවා කු‌වේණිය හා දරුවන් අතහැර දමා, විවහාය සඳහා රාජ කන්‍යවක් ඉන්දියා‌වෙන් ‌ගෙ‌නෙන ලදි. එහි දී කු‌වේණිය නැවත ලංකාපුර‌යෙහි ස්වකීය යක්ෂ ප්‍රජාව ‌වෙත හරවා යවන අතර, එහි දී ඇති වූ දබරයක දී ඇය මරණයට පත්වන්ණි ය. ඇය‌ගේ බාල ‌සො‌හොයුරා පැමිණ දරුවන් හට පලා යමට පවසයි. ඔවුන් සමන්-කුළ (සම‌නොළ කන්ද)ට ‌ගොස් ‌ නැගණී දෙටු ‌සොයුරා හා වාසය ‌කොට, මලයා රට හෙවත් කදුකර ප්‍ර‌දේශ‌යේ ජන ප්‍රජාවක් බිහි කළ අතර, ඔවුන් පුලින්දා ‌ලෙස දක්වා ඇත (මහාවංශය පරි. 7.59-68). පුලින්දන් පිළිබඳ ව සටහනක් තබන ගයිගර් තුමා පවසන්නේ, ඔවුන් ‌මේ‌‌ලේජ්‍ය ‌ගෝත්‍රික ප්‍රජාවක් වන්නට ඇති බවත්, පසුව වැද්දන් බවට හඳුන්වන්නට ඇති බවත් ය. ‌‌කොළඹ, කළුතර සහ ගාල්ල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ‌යේ සිට කදුකරය දක්වා ප්‍ර‌දේශය ‘සබරගමුව’ ‌ලෙසින් හදුන්වන අතර, එය ව්‍යුත්පන්න වන්නට ඇත්තේ ‘පුලින්ද’ යන්නට සමාන පදයක් වන සංස්කෘත ‘සබර,’ පාලි ‘සවර’ ‌මගින් ය. ‌උක්ත නිගමනයට අනුව ම යමින් ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් හා බටුවන්තුඩා‌වේ ‌දේවරක්ෂිත පඬිවරයාණන් ඔවුන්ගේ මහාවංශ පරිවර්ත‌යේ ‘පුලින්ද’ වදන ‘වැද්දන්’ වශ‌යෙන් ඍජුව ම දක්වා ඇත. ඉහත පුරාවෘත්තයට අනුව වැදි ප්‍රජාව ලංකා‌වේ ආදිවැසි‌යෝ ‌නො‌වෙති. එහෙත් පුරාවෘත්තය කටකතා ආශ්‍ර‌යෙන් බිහිවූවක් ‌ලෙසින් ‌පෙ‌නෙන අතර, මෑතක දී වැද්දන් අතර ප්‍රචලිත වූවක් විය හැකි ය. ‌කෙ‌සේ‌වෙතත් උගතුන් දක්වන්නේ ඉහත කතාව වැද්දන් ප්‍රකාශ කරන ආකාර‌යෙන් පෙනෙන්නේ ඔවුන් ද එතරම් එහි සත්‍යතාවය පිළිබඳ පිළිගැනීමක් ‌නොමැති බව ය.

  හෙලයන් සමග සබඳතාව[සංස්කරණය]

  මෙරට සමෘද්ධිමත්ම යුගය ලෙස ඉන්දියානු වංශ කතාවල පවා සඳහන් රාවණ, බලි, තාරක යුගයන් ඇරඹෙන්නේ මීට වසර පන් දහසකට පමණ පෙරාතුවය. බලංගොඩ මානවයා අපට කියන ඉතිහාසය නම් වසර තිස් දහසකට වඩා පැරණිය. මීට වසර 2500කට පෙර විජය කුමරු පැමිණෙන විටත් මෙරට දියුණු සංස්කෘතියක් තිබුණු බව කුවේණි කුමරිය කපු කටිමින් සිටීමෙන් පැහැදිලි වේ. සිරිවස්තු මෙන්ම කැළණිය ද එවකට මෙරට තිබු ප්‍රධාන නගරය. විවිධ ගෝත්‍රිකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් මෙරට වැසියන් පොදුවේ හැඳින්වුයේ හෙළයින් යන නමිනි. කුවේණි හෙළ කුමරියගේ පිහිටෙන් මෙරට රාජ්‍යත්වය ලබාගත් ආර්යයෙකු වු විජය කුමරු හෙළයින් දුටුවේ ආක්‍රමණිකයෙකු ලෙසය. එබැවින් කුවේණිය ," ... වුවාය. සිය ඥාතීන්ගේ වෛරයෙන් බේරීම සඳහා කුවේණියගේ දරුවන්ට කැලෑ වැදීමට සිදුවිය. ඒ නුතන වැදි පරපුරේ ආරම්භයයි. මෙය හුදෙක් මහාවංශයේ කතාව පමණක් නොව වැදි ජනප්‍රවාදයන්හිද ඇති කතාවයි. එමෙන්ම මානව විද්‍යාඥයෝ ද හෙළයින් සහ වැද්දන් අතර ඇති ඥාතිත්වය පිළිගනිති. විජයාගමනයෙන් ඇරඹි හෙළ-ආර්ය ගැටුම අවසන් වී ආර්යයන් හෙළයින් සමග මුසු වන්නේ පණ්ඩුකාභය රජ සමයේ දී ය. මහාවංශයට අනුව පණ්ඩුකාභය රජුගේ මවු වුයේ පඬුවස්දෙව් රජුගේ එකම දියණිය වු උන්මාද චිත්‍රා දේවියයි. ඔහුගේ පියා වුයේ දීඝගාමිණී ය. ඔහු පඬුවස්දෙව් රජුගේ බිසව වු භද්දකච්චායනාගේ සොයුරෙකු වු දිඝායුගේ පුත්ය. නමුත් වෙනත් මුලාශ්රඝයන්ට අනුව නම් දීඝ ගාමිණි හෙළයකි . එබැවින් පණ්ඩුකාභය කුමරුගේ මව ආර්යයෙක් වන විට පියා හෙළයකි. එබැවින් ඔහු හෙළයන් ට හෙළයෙක් ද ආර්යයන් ට ආර්යයෙක් ද විය. මේ නිසාම ආර්යය ආධිපත්ය යට එරෙහිව හෙළයින් පණ්ඩුකාභය වටා රොක් වන විට ආර්යයන් ද ඔහුගේ නායකත්වය පිළිගත්තේය. ඉන් පසු ආර්යයෝ හෙළයින් සමග මුසු වුහ. ඉන් පසුව විවිධ යුගයන් හි ඉන්දියාවේ විවිධ පළාත් සිට පැමිණි ආර්යයෝ මෙන්ම ද්රගවිඩයෝ ද සිංහල ජාතියට මුසු වුහ. එසේ මුසු වු වන් අතර අරාබි , චීන සහ මැලේ ජාතිකයෝ ද වුහ. මෙම මුසු වීම බටහිර ජාතීන් මෙරටට පැමිණීම තෙක් ම අඛණ්ඩව සිදුවිය. සිංහල ජාතිය සංක්රටමණිකයින්ගෙන් පෝෂණය වුණු අයුරින්ම කැලයේ සිටි වැදි ජනතාවද විවිධ කැලෑ වැදීම් තුළින් පෝෂණය විය. සිංහලයේ කිරුළ පතා කෙරුණු අභ්යකන්තර අරගලයන් හි පරාජයට පත් පිරිස් වසර දහස් ගණනාවක් පුරා සිදු කළේ එක්කෝ ඉන්දියාවට පලා යෑමයි. නැතහොත් කැලෑ වැදී වැදි ජනතාවට එක් වීමයි. අවසන් වරට එසේ වැදි ජනතාව සමඟ මුසු වුයේ 1848 නිදහස් අරගලයට එක් වි සුදු ආක්රමමණිකයාගේ උදහසට ලක් වු වෙල්ලස්ස ජනතාවයි. මේ අනුව පෙනි යන්නේ සිංහල ජනතාව මෙරට වසර දස දහස් ගණනාවක් ජීවත් වු බවත් පසු ගිය වසර දෙදහස් පන්සිය තුළ වරින් වර සිංහලයන්ගෙන් වෙන්වී කැලෑ වැදුණු පිරිසගෙන් වැදි ජනතාව බිහිවු බවත්ය. එබැවින් වැදි ජනතාව ආදිවාසීන් ලෙස හැදින්වීම ඔවුන්ට වඩා දිගු ඉතිහාසයක් ලක් පොලවේ ඇති සිංහලයින්ට කරන අවමානයකි. එපමණක් නොව සිංහලයන්ට ලක් පොලවට ඇති අද්විතීය අයිතිය අභියෝගයට ලක් කිරීමකි. සිංහලයා මෙරය අනන්ය වු ජන කොටසක් පමණක් නොව මෙරට ආදිවාසීහුය. එබැවින් සිංහලයාගේ ආදිවාසිකම සොරාගෙන වැදි ජනයාට පැලැන්දීමෙන් සිංහලයා තවත් එක් සංක්රවමණික ජන කොටසක් බවට පත්වේ.

  වැදි සමාජ සංවිධානය[සංස්කරණය]

  වැදිසමාජය තුළ කැපී ‌පෙ‌නෙන ධුරාවලියක් දක්නට නැති තරම් ය. ‌බො‌හෝ විට වැදි රැළක් වැදිනායකයකු යට‌තේ පාලනය විය. ආදිවාසි ජන ප්‍රජාවන්හි දක්නට ඇති ආකාර‌යේ, ‌ගෝත්‍ර අතර ‌වෛරයක් ‌හෝ ‌ගෝත්‍ර සටන් දක්නට ‌නොමැත. එක ම ප්‍ර‌දේශයක වරිග කිහිපයක වැදිජන ප්‍රජාවන් සමාදාන‌යෙන් ජීවත් වුව ද, ප්‍ර‌දේශයට ඇතුල්වීමේ දී විවිධ තහංචි ඔවුනොවුන් අතර විණ. සමහර වැදි වරිග‌යෝ ගඟක් ‌හෝ කැළැ ‌පෙ‌දෙසක් හරහා ‌වෙනත් ප්‍ර‌දේශයන් වලට සංක්‍රමණය වූ හ. ‌මෙ‌සේ ප්‍ර‌දේශ‌යෙන් ප්‍ර‌දේශයට වැදි ප්‍රජාවගේ ව්‍යාප්තවීම සිඳු වි ය..

  වර්ග ‌බෙදීම[සංස්කරණය]

  වැද්දන් අතර වරුග ‌බෙදීමක් දක්නට ඇති අතර, එය කෙ‌සේ ආරම්භ වූයේ ද, එහි ප්‍ර‌යෝජ්‍යතාවය පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් ඔවුන් තුළ නැත. එ‌හෙත් ඔවුන් තමුන් හැඳුන්වා ගැනී‌මේ දී, මෙකී වරුග ‌බෙදීම 'පෙළපතක්' වශ‌යෙන් භාවිතා කරනු ‌පෙ‌නේ. ප්‍රධාන වශ‌යෙන් වරුග හයක් වැද්දන් අතර පවති: ‌මොරාන වරු‌ගේ, උනාපාත වරු‌ගේ, ඌරු වරු‌ගේ, ඇඹල වරු‌ගේ, නමුඩන වරු‌ගේ, සහ තලා වරු‌ගේ වශ‌යෙණි. මෙයට අමතර ව, වැද්දන්ගේ පදිංචි ස්ථානයන් ආශ්‍රීත‌යෙන් ද වරුග ‌බෙදීමක් දක්නට ඇති අතර, ඒවා ‌මෙහි ලා දක්වනු ලැ‌බේ:‌හේ‌නෙ-බැද්ද වරුගේ, ‌ගොඩතලාව වරු‌ගේ, එල‌කොතලිය වරු‌ගේ, සීතල වන්නිය වරු‌ගේ, ගිරාදුරු වරු‌ගේ, තමන්කඩුව වරුගේ, දෙහිගම වරු‌ගේ, ‌හොර‌බොර වරු‌ගේ, යක්කු‌රේ වරු‌ගේ, උනිච්චිය වරු‌ගේ යනාදිය ය. <ref>http://www.divaina.com/2010/06/30/badada02.html

වාසගම්


වැදි භාෂක ප්‍රජාව සම්බන්ධව සමාජයේ විශද ලෙසත් අනන්‍ය ලෙසත් ගොඩනැඟෙන අංගයක්‌ වනුයේ ඔවුන් පාරම්පරිකව භාවිත කරන ලද පුද්ගල නාම හා වාසගම් සමූහයයි. වැදි වාසගම් විග්‍රහ කිරීමේ දී ප්‍රබල විස්‌තෘතියක්‌ සහිතව මෙන්ම සුවිශේෂී ස්‌වලක්‍ෂණ සහිතව වැදි භාෂක සමාජය තුළ භාවිතවන බව පෙනේ. ඒ අනුව වැදි ජනයා වාසගම සඳහා භාවිත කරන්නේ වරිග යන නාමයයි. ලංකාවේ අනාදිමත් කාලයක සිට ජීවත් වන මිනිසාගේ ද බෙදීමක්‌ ඇත. එය වරිග බෙදීම වශයෙන් නම් කළ හැකිය. මෙම වරිග බෙදීම යම්කිසි පුද්ගලයෙකු උසස්‌ ලෙස ද තවත් අයෙකු පහත් ලෙස ද බෙදා වෙන් කිරීමක්‌ නොවන බව පැහැදිලි වේ. විවිධ අවස්‌ථාවල විශේෂ සිදුවීමක්‌ අළලා වරිග නම් කිරීම කර ඇත.


පොත් පත්වල සඳහන් වන පරිදි ඈත අතීතයේ දී වරිග රාශියක්‌ තිබිණි. එහෙත් වරිගවලට ආදිවාසී ජනයා වර්ග කර තිබුණ ද පසු කාලීනව එවන් පරපුරවල් සොයා ගැනීම පවා දුෂ්කර වී ඇත. වඩා ප්‍රචලිත වරිග 7 ක්‌ තිබුණ ද වර්තමානයේ දඹාන තුළ හඳුනාගත හැකි වරිග 4 මෙසේය.


1. ඌරු වරිගය


2. තලා වරිගය


3. මොරාන වරිගය


4. උනාපාන වරිගය


මේ වරිග නාම ප්‍රභවය වූයේ මෙසේය.


ඌරු වරිගය


ඌරන් විසින් හාරන ලද වළවල් බහුලව තිබුණ ප්‍රදේශයක දී ඌරකු හාරන ලද වළේ බිහි වූ දරුවාගෙන් පැවතුන පරම්පරාව ඌරු වරිගය විය. වත්මන් ආදිවාසී නායකයාගේ පරපුර ද ඌරුවරිගයෙන් පැවත එයි.


තලා වරිගය


තලාව යනු වෙල්යායයි. ඌරු වරිගයේ ආරම්භය මෙන්ම එක්‌ ගැබිනි කාන්තාවකට වෙල් යායක දී දරු ප්‍රසූතියක්‌ වී ඇත. එම දරුවාගෙන් පැවත එන පරපුර තලා වරිගය නමින් ප්‍රසිද්ධ විය. ආදිවාසී ජනයා අතර ඌරු වරිගය මෙන්ම තලාවරිගය ද ජනප්‍රියය. වත්මන් ආදීවාසී නායකයාගේ පියා වන තිසාහාමි ලැත්තන්ගේ මව ද තලාවරිගයට අයත්ය.


මොරාන වරිගය


මොරගස්‌ යට විසූවන් මොරාන වරිගය ලෙස නම් විය. එසේම මොරගෙඩි අවාරයක දී එක්‌ ආදිවාසී නිවසකට රටේ රඡ්ජුරුවෝ පැමිණ ඇත. ඔහුට කෑම සඳහා දීමට කිසිවක්‌ නැති නිසා මී පැණිවල බහා තිබූ මොර කෑමට දී ඇත. එලෙස රඡ්ජුරුවන්ට මොරවලින් සංග්‍රහ කළ පරපුර එතැන් පටන් මොරාන වරිගය ලෙස නම් කරන ලදී.


උනාපාන වරිගය


එක්‌තරා නියං සමයක රටේ රඡ්ජුරුවෝ කැලේ ඇවිද යන සමයේ දී ආදීවාසී නිවසකින් බීමට ජලය ඉල්ලා ඇත. නමුත් ජලය සොයා ගැනීමේ දැඩි අපහසුතාවක්‌ විය. පොළවෙහි ජලය එක්‌ වී ඇති ස්‌ථානයකට රජුගේ උඩ ඇඳුම ගලවා දමා එයට වතුර උරා ගත් පසුව එම ජලය ර-ජුරුවන්ගේ දෝතට මිරිකා බීමට සලස්‌වා ඇත. එම අපහසු වූ කාර්යය ඉටු කරමින් ඇඳුමට උනාගත් ජලය පානය කිරීමට සලසා දුන් පරපුර එදවස පටන් උනාපාන වරිගය නම් විය. වත්මන් ආදීවාසීන් අතර උනාපාන වරිගයේ ජනයා ද බහුලව දඹානේ ජීවත් වෙති.


වැදි සමාජයේ එකිනෙක පුද්ගල නාම සමාජය වෙනස්‌වීමේ තරම තේරුම් ගැනීම සඳහා ඉවහල් වේ. නම් ගම්වල සිදු වී ඇති පරිවර්තනය මේ සඳහා හොඳම නිදර්ශනය වේ. කාලයක්‌ තිස්‌සේ තම වරිගයේ නාමය මුලට යොදා ගනිමින් නාම සකසා ගත් බව හඳුනාගත හැකිය. අතීතයේ දී වැඩිහිටි පරම්පරාවේ භාවිත කළ පැරණි නම් ලෙස නීලා, ගොඹිරා, බොන්දා, සෙල්ලී, වල්ලී යන නාම හඳුනාගත හැකිය.


මැදිවියේ පසුවන්නන්ගේ නම් ලෙස කිරා, පුංචා, හුදු බණ්‌ඩා, සුවඳි, පිංචී යන නාම යොදා ගෙන ඇත. පුද්ගල නාම වරිග නාම ග්‍රාම නාම හැඳින්වීමේ දී ප්‍රබලව පෙනෙන බාහිර සාධක මත සලකා වචන නිපදවා ගැනීමේ සරල ක්‍රමය වැද්දන්ගේ ආවේණික ලක්‍ෂණයකි. වර්තමානයේ සිංහලයන් සේ නම් ගම් යොදා ගන්නා බව දැකගත හැකිය. සිංහලයන් සමඟ මිශ්‍රණය වීමේ ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙස නම් ගම් පවා ශීඝ්‍ර ලෙස වෙනස්‌වීමකට ලක්‌ වී ඇති බව පැහැදිලිව පසක්‌ වේ.


රැකියාවේ තත්ත්වය සහ ආර්ථිකය


වැදි ජනයාගේ රැකියා තත්ත්වය හා ආර්ථිකය යන කරුණු සලකා බැලීමේදී මේ ජනතාව ඈත අතීතයේ දී කිසිදු රැකියාවක්‌ සිදු නොකළ අතර වන සතුන් සමඟ වනයේ දිවි ගෙවූහ. වැද්දන්ගේ අවශ්‍යතාවන් සීමිත වූවාක්‌ මෙන්ම පරිහරණය කළේ සීමිත මෙවලම් කිහිපයකි. ඒ නිසාම අදහස්‌ ප්‍රකාශ කිරීමේ දී පවා අවශ්‍ය වූයේ සීමිත වචන ප්‍රමාණයකි. විවිධ පුද්ගලයන් සහ විවිධ ආයතන වැද්දන් ශිෂ්ට සම්පන්න කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ අතර වැද්දන් විවිධ ස්‌ථානවල පදිංචි කරවීම හඳුනාගත හැකිය. 1933 න් පසු කැලය වැද්දන්ට තහනම් කලාපයක්‌ වූ බැවින් වනයේ සිට විවිධ ස්‌ථානවල වැදි ජනයා පදිංචි කරන ලදී.


වැද්දන් ජීවත් වූ ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරය එහි කටයුතු හේතුවෙන් කැලෑ එළි පෙහෙළි විය. විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක්‌ ගොවිතැනට යොදා ගත් නිසා අවතැන් වූ වන සතුන්ට ජීවත්වීම සඳහා මාදුරුඔය අභය භූමිය ප්‍රකාශයට පත් කළේය. 1983 දී මාදුරුඔය අභය භූමිය ආරම්භ වීමත් සමඟ එහි සිටි වැදි ජනයාට උන්හිටි තැන් අහිමි විය. මේ නිසා වැදි ජනයා විවිධ ස්‌ථානයන්හි රජය විසින් පදිංචි කරන ලදී. මේ නිසා වැදි ජනයා වැඩි වශයෙන් කෘෂි කර්මාන්තයට යොමු විය. එහෙත් ඒවායෙන් තම ආර්ථිකය පිරිමසා ගැනීමට නොහැකි වූ විට එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ ලබා ගැනීම සඳහා දඩයම හා මී පැණි ආදී වන ද්‍රව්‍ය රැස්‌ කර විකිණීම සිදු කරයි.


දඹාන වසමෙහි විවිධ රැකියා කරන පිරිස්‌ වර්තමානයේ හඳුනාගත හැකිය. රජයේ රැකියාවේ නියුක්‌ත පිරිස්‌ වර්ධනයක්‌ පෙන්නුම් කරයි.


ගුරු වෘත්තිය

වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ රැකියා

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවා නියුක්‌ත පිරිස්‌

වෛද්‍යවරුන්


පෞද්ගලික අංශයේ සහ ඇඟලුම් ක්‍ෂේත්‍රයේ කාන්තා රැකියා නියුක්‌තියේ වර්ධනයක්‌ දැකගත හැකිය. වැදි කාන්තාවෝ විදෙස්‌ රටවලට ගොස්‌ විදේශ විනිමය ද උපයති. ස්‌වයං රැකියා සහ පාරම්පරික වඩු කර්මාන්තය, ඉදි කිරීම් අංශයේ රැකියා කරන විශාල පිරිසක්‌ කොළඹ අවට වැඩ බිම් ආශ්‍රිතව රැකියා කටයුතුවල නිරත වේ. කෘෂි කර්මාන්තයේ දියුණුවක්‌ දඹානෙහි හඳුනාගත හැකි අතර හේන් වගාව සහ වී වගාව බහුල වශයෙන් සිදුවේ. අතීතයේ මෙන්ම වර්තමානයේ ද වැඩිම පිරිසක්‌ නියෑළෙන රැකියා ක්‍ෂේත්‍රය ලෙස කෘෂි කර්මාන්තය හඳුනාගත හැකිය. ධීවර කර්මාන්තයේ නියෑළෙන පවුල් කිහිපයක්‌ දක්‌නට ලැබේ. දඹාන ආශ්‍රිත ධීවර කටයුතු සිදු කරන වැව් ලෙස


දැලි කැදැලි වැව

කැකලාන වැව

කිරවනාගල් කඳුර වැව

පෙන්වාදිය හැකිය


දඹානෙහි උගත් තරුණ පිරිස්‌ විශේෂයෙන් මනා අධ්‍යාපනය සමඟ උසස්‌ රැකියාවල නිරත වේ. අඩවි වන නිලධාරීන් සේම සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ භාෂා පරිවර්තක වැනි රැකියා සහ සංචාරකයන්ට මග පෙන්වන්නන් ලෙස ද මුදල් ඉපයීම සිදු කරයි. වැදි බස සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මැනවින් හසුරුවන තරුණ පිරිස්‌ ද දඹානේ දී අපට හමු විය. අද වන විට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා දෙකෙහිම සංස්‌පර්ශයක්‌ මේ නිසා හඳුනාගත හැකිය.


වර්තමාන දඹාන වැදි ගම්මානය පිළිබඳ සලකා බලන විට අද ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය වී ඇත්තේ දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ගෙන් යෑපීමයි. තමන් එකතු කරන විවිධ වන ද්‍රව්‍ය සංචාරකයන්ට විකිණීම වැඩි වශයෙන් සිදු කරයි. මීපැණි, බඹර පැණි, ඇත්දළ, කොටි දළ, ආදිය මොවුන් විකුණන භාණ්‌ඩ වෙති. නෑ යකුන්ගේ රූප ආදිය ලීවලින් සකසා විකිණීම ද සිදු කරයි. වනයෙන් සොයා ගන්නා ඇට වර්ග යොදා ගනිමින් මාල, වළලු, ආදිය සකස්‌ කරන ආකාරය දඹානේ දී දැකගත හැකිය.


ඉහත සඳහන් බොහෝ කරුණු වැදි භාෂාව සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ නොවූවද බොහෝ අවස්‌ථා නිර්මාණ වන්නේ ඔවුන්ගේ භාෂා හැකියාව නිසාම මේ තීරණාත්මක අදියර භාෂා භාවිතය නිසාම බැව් කිව හැකිය. මේ සියල්ල තීරණය වන මූලිකම සාධකයකි වැදි භාෂකයින්ගේ අධ්‍යාපනය.


අතීතයේ දී වැද්දන් අතර කියවීම ලිවීම සඳහා අක්‌ෂර භාවිතයක්‌ නොතිබුණි. එනම් වැදි භාෂාව ලිත භාෂාවක්‌ නොවේ. එය ප්‍රාථමික භාෂාවල දක්‌නට ලැබෙන විශේෂ ලක්‍ෂණයකි. ඒ අනුව වැදි භාෂාවට ලේඛන ස්‌වරූපයක්‌ නොමැති අතර භාෂාත්මක ඒකරූපී භාවයක්‌ පෙන්නුම් කරයි. මේ නිසා සෑම භාෂකයෙකුම දෙවන භාෂාවක්‌ උච්චාරණය කිරීම අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ මූලික අවශ්‍යතාවක්‌ වේ. මේ නිසා ඔවුනට වඩාත් සමීපස්‌ථ භාෂාව වන සිංහල භාෂාව වෙත මොවුන්ගේ නැමියාව ඉතා ප්‍රබල, ලෙස දැකිය හැකි වේ.


දඹානෙහි පිහිටා ඇති දඹාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සහ ගුරුකුඹුර කනිටු විදුහල වැනි සිංහල මාධ්‍යයෙන් උගත හැකි පාසල් වෙත වැදි ළමුන් යැම දැකගත හැකිය. මේ නිසා වැදි භාෂකයින්ගේ දෙවන භාෂාව ලෙස සිංහල භාෂාව පත් වී ඇත. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ද ඉහත පාසල්වල පාසල් විෂය මාලාව යටතේ ඉගැන්වීම සිදු කරයි.


සෑම වැදි භාෂක දරුවෙකුගේම පාහේ ගෘහස්‌ථ භාෂාව වැදි භාෂාව වුව ද පාසලේ දී බාලාංශ පන්තියේ සිට සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට සිදුව තිබේ. අනෙක්‌ අතට මේ දිස්‌ත්‍රික්‌කය තුළ පරිපාලන, ආර්ථික, සමාජයීය භාෂාව සිංහල භාෂාව වන බැවින් අධ්‍යාපනය විෂයෙහි සිංහල භාෂාව ඉගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්‌ සේ සැලකේ. එහෙත් සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නා අතරම බොහෝ තරුණ වැදී භාෂකයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව අධ්‍යයනය කෙරෙහි ද යම් ප්‍රවීණතාවක්‌ දක්‌වන අයුරු දඹානේ දී හඳුනාගැනීමට හැකි විය. මේ නිසා වර්තමානයේදී ඔවුන් වෙත ලැබෙන සමාජ අවකාශය පෙරට වඩා ඉහළ ගොස්‌ ඇති බව පෙනේ.


දඹාන ප්‍රදේශයේ දෙමාපියෝ අධ්‍යාපනය සඳහා වැදි දරුවන් යොමු කරවති. මේ නිසා සිංහල භාෂාවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරත වීමට වැදි දරුවන්ට සිදු වේ. එබැවින් වැදි දරුවන් වැදි භාෂාවට වඩා සිංහල භාෂාව කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුවක්‌ දක්‌වන ආකාරය පැහැදිලිය. පැරණි වැදි වචන අභාවයට යමින් හෝ යම් ප්‍රමාණයකට භාවිත වුවද වැඩි වශයෙන් සිංහල වචන භාවිත කිරීම දඹානේ සුලභ දසුනකි. වැද්දන් අලුතින් හඳුනාගත් ද්‍රව්‍ය සහ විවිධ දේ ඔවුන් අතරට එන්නේ අත්දැකීමෙන් නොව බාහිර සමාජයෙනි. ඒ නිසා ඒවා සඳහා ව්‍යවහාර වන වචන ප්‍රමාණය ද ගණනය කළ විට ඔවුන්ගේ සමස්‌ත සමාජ හා සංස්‌කෘතික වෙනස්‌ වීමේ තරම අවබෝධ කරගත හැකිය. වැද්දන් අතර ඔවුනොවුන් කතා බහ කරන විට සාමාන්‍ය සිංහල බස ඔවුහු ව්‍යවහාර කරති. ඔවුන් අතර තිබූ පැරණි අනන්‍යතාව යම් පමණකින් ගිලිහී ඇති බවත් පෙනේ. අද ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සඳහා සිංහල භාවිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.


මේ සියල්ල මත තීරණය වන සමාජ තත්ත්වය හා ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය මේ පර්යේෂණයේ දී අපගේ අවධානය යොමු වූ තවත් වැදගත් ප්‍රවේශයක්‌ වීය. අතීතයේ දී මේ ජනතාවගේ සමාජ ජීවිතය පහළ මට්‌ටමක පැවතුණු අතර මේ තත්ත්වය වර්තමානය වන විට තවත් සංවර්ධනය වී ඇත. දිනෙන් දින දියුණු වන මේ ජනතාවගේ අධ්‍යාපන මෙන්ම ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ පොදු දඹාන සමාජය තුළ ඉහළ සමාජ ස්‌ථරයක්‌ මොවුන්ට උරුම වී ඇත. ජන ජීවිතය ද කියියම් මධ්‍යස්‌ථ මට්‌ටමක පවතී. මේ නිසා පොදුවේ ගත් කල ශ්‍රී ලාංකේය සිංහල භාෂා සංස්‌පර්ශයේ ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙස නිර්මාණය වූ වැදි ක්‍රියෝල භාෂක ජනතාවගේ බහුතරය දඹාන ප්‍රදේශයේ වාසය කරන බවත් ඔවුන් පාරම්පරික වටිනාකම් ආරක්‍ෂා කර ගනිමින් නව්‍ය සමාජ සබඳතා හමුවේ වෙනස්‌ වෙමින් කටයුතු කරන අයුරු විශද වේ.


ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

(දිවයින - http://www.divaina.com/daily/index.php/visheshanga3/15037-2018-07-31-13-09-5)

සෙලිග්මාන් සහ සෙලිග්මාන් (2009) වැද්දෝ. (Th Vddas) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය චන්ද්‍ර ශ්‍රී රණසිංහ) කොළඹ( ෆාස්‌ට්‌ පබ්ලිෂින් ලිමිටඩ්.


සෝමසුන්දර, දයානන්ද (2006). (සංස්‌). ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසීන්. කොළඹ( එස්‌ ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ.


(2014-05-06 දින දඹාන ප්‍රදේශය තුළ සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයක්‌ ඇසුරිනි)

වැඩිදුරට කියවීම සඳහා[සංස්කරණය]

 • මීගස්කුඹුර, පී.බී., සිරිලක වැදිජන පුරාණය.‌ කොට්‌ටේ:පිනිදිය ප්‍රකාශක‌යෝ, 1995.
 • ද සිල්වා, එම්. ඩබ්. සුගතපාල, දඹා‌නේ වැදි බස ‌කොළඹ: සරසවි ප්‍රකාශ‌යෝ, 1964.

ඉංග්‍රිසි මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 • Seligmann, C.G. The Vaddahs of Ceylon. Cambribge Archaeological and Ethnological Series, Macmillan & Co., 1906.
 • Virchow, R, L, C. The Veddas of Ceylon and Their Relation to the Neighboring Tribes/ Rudolph Ludwig Carl Virchow. - Montana: Kessinger, 2008.156 p (ISBN 1437344402)

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වැදි_ජනයා&oldid=447559" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි