වංසත්තප්පකාසිනිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වංසත්තප්පකාසිනිය යනු ටිකාවකි. මහාවංශයට ලියවී ඇති ටීකාවකි.මෙමගින් මහාවංශයේ වචන තවදුරටත් විස්තර කෙරේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වංසත්තප්පකාසිනිය&oldid=378206" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි