මනාප ඡන්ද ක්‍රමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මනාප ඡන්ද ක්‍රමය භාවිතකරන රටවල්[සංස්කරණය]

ව්‍යවස්ථාදායකය තෝරාගැනීමේදී මනාප ඡන්ද ක්‍රමය භාවිතකරන රටවල්[සංස්කරණය]

Please note that some of these states may use other systems in addition to open list. For example, open list may decide only upper house legislative elections while another electoral system is used for lower house elections.

ව්‍යවස්ථාදායකය තෝරාගැනීමෙදී හැර වෙනත් ඡන්ද විමසීමකදී මනාප ඡන්ද ක්‍රමය භාවිතකරන රටවල්[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 "Electoral Systems in Europe: An Overview". European Parliament in Brussels: European Centre for Parliamentary Research and Documentation. October 2000. Retrieved July 6, 2012.
 2. "Izborni zakon BiH, članovi 9.5 i 9.8" (PDF). Retrieved September 2, 2012.
 3. 3.0 3.1 3.2 Mainwaring, Scott (October 1991). "Politicians, Parties, and Electoral Systems: Brazil in Comparative Perspective" (PDF). Comparative Politics. 24 (1): 21–43.
 4. Bruno, Greg (February 5, 2009). "Reshuffling the Political Deck". Backgrounder: Iraq's Political Landscape. Council on Foreign Relations. Retrieved July 8, 2012.
 5. ja:非拘束名簿式
 6. Miriam A. Golden, Lucio Picci (අප්‍රේල් 2008). "Pork-Barrel Politics in Postwar Italy, 1953-94" (PDF). American Journal of Political Science. 52 (2).CS1 maint: uses authors parameter (link)
 1. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; colombia නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 2. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; est නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 3. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; indo නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 4. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; lat නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; luxembourg නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 6. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; net නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 7. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; norway නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 8. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; slovak නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 9. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; slovenia නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 10. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; srilanka නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 11. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; sweden නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මනාප_ඡන්ද_ක්‍රමය&oldid=290464" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි