පොළොන්නරුව පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශය
ග්‍රාම නිලදාරී වසම ගම ස්මාරකය විස්තර ගැසට් අංකය දිනය පිංතූරය
මීන්විල්ල සෝමාවතිය දාගැබ 14756 1967.07.07 Somawathiya Chethiya, Sri Lanka.jpg
හිඟුරක්ගොඩ ගල්ඔය හල්මිල්ල වැව නටඹුන් වැව අසල කැලෑ ප්‍රදේශය තුල වූ පැරණි දාගැබ හා නටඹුන් 1486 2007.02.23
මින්නේරිය නාගලකන්ද මහසෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනය
මැදිරිගිරිය මැදිරිගිරිය මැදිරිගිරිය වටදාගෙය මණ්ඩලගිරිය පිළිමගේ I.jpg
අරලගංවිල සිළුමිණසෑය
දිඹුලාගල දිඹුලාගල දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය Dimbulagala Temple.JPG
දිඹුලාගල දිඹුලාගල නාමල් පොකුණ ආරාම සංකීර්ණය