පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

සංරක්‍ෂිත ලේඛණ

Hi Lee,

I am a fellow Wikipedian and I am traveling in Sri Lanka and I was hoping to meet you. Please email me at dvanliere at gmail dot com and maybe we can meet this week (before September 19th. I will be in Kandy and Colombo.

Best, Diederik

It's been a while, and I enjoyed working here more than most other projects (including en.wikipedia, honestly) but I've not been active in forever, and there's new blood wanting to join. I've removed my admin right locally, since I am inactive and can't interact well enough anymore to be of continual use. Hire some help, use the global sysops to handle the deletion backlogs and vandals, and if you end up running for bureaucrat here, let me know. I assume I'll be allowed to vote for you? :) Best of luck! Kylu (speak!) 01:30, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Thanks Kylu. I don't think I can thank you enough for the support you provided me since the day one I joined the English Wikipedia. Sinhala Wikipedia owe a great deal to you on the guidance and active contribution in setting up the environment. If I run for bureaucrat, yours will be the first vote I'd be expecting. :-) Best of luck to you too!!! --Lee 15:46, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Wikimania 2010 සතුට බෙදාගැනීම සහ ස්තූතිය පලකිරීම[සංස්කරණය]

2010 ජූලි 5 දින විකපීඩියා නිර්මාතෘ සහ විකිමීඩියා පදනමේ ප්‍රධානීජිමී වේල්ස් (ජිම්බෝ) විසින් පිරිශීලක Singhalawap පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුවේ කල ඉල්ලීම හැකි උපරිමයෙන් ඉටුකල බව සතුටින් දන්වමි.
සිංහල භාෂාව සහ සිංහල විකිපීඩියාව පිළිබඳව ඔහුගේ විශේෂ අවධානය යොමුවිය, අවසන් දින පැන-පිළිතුරු අවස්ථාවේදීද අපගේ විකිපීඩියාව පිලිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමුවිය. සිංහල විකිපීඩියාව වෙනුවෙන් ලද මෙම අවස්ථාව ගුණාත්මකව ඉටුකරලීම වෙනුවෙන් මා හට කරුණු සොයාදීමෙන්ද, තම අදහස් දැක්වීමෙන්ද දායකවූ පරිපාලකයන් දෙදෙනාට සහ පරිශීලකයන් කිහිපදෙනාට අප්‍රමාණ ස්තූතිය පුදකරමි. Singhalawap 13:21, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]

රන් තරුව[සංස්කරණය]

කැපවුනු දායකත්වය සඳහා පිදෙන රන් තරුව
දිගු කාලයක් තිස්සේ නොකඩවා ලබා දුන් දායකත්වය ඇගයීම පිනිස, මා විසින් මෙම රන් තරුව ප්‍රධානය කරන ලදී.

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:27, 29 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]

Tireless Contributor Barnstar[සංස්කරණය]

කැපවුනු දායකත්වය සඳහා පිදෙන රන් තරුව
Still working hah... මීමා (talk) 05:17, 29 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)[reply]

Thank you very much for helping to improve the Law portal . Once i become a lawyer will give free legal advise :) . Once again thanks for the support. --සදීප (talk) 12:19, 1 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)[reply]


තරු සම්මානය[සංස්කරණය]

මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය
සිංහල විකිපීඩියා මුල් පිටුවේ දෙවන සංස්කරණය 2006 වසරේ නොවැම්බර් මස 29දින සිදුකල මොහොතේ පටන් අද දක්වා සිංහල විකිපීඩියා මුල් පිටුවේ උන්නතිය සඳහා ඔබ විසින් ඉටුකල සේවය වෙනුවෙන් Singhalawap (talk) 01:30, 25 මාර්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

පරිවර්තන උදව්[සංස්කරණය]

විශේෂ:උඩුගත_කිරීම හී තිබෙන ගොනු විස්තරය යටතේ එන බලය ලබා දීම: යන්නෙහි ඉදිරියෙන් ඇති කිසිවක් තෝරාගෙන නැති, I do not know the licnece, Found the image somewhere වැනි දෑ සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහෙන්ද? සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 09:34, 10 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]

කාර්‍ය්‍යශූරයාගේ රන්තරුව
ඔබේ කැපවුණු දායකත්වය අගය කරමි ​සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 09:04, 13 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]

වසර පහක මෙහෙවර​[සංස්කරණය]

දිදුලන රන්තරුව
වසර පහක ඔබේ නිහඬ, ඉවසිලිවන්ත හා කැපවුණු දායකත්වය අගයමි. නංගයා මතන්න 08:29, 2 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)[reply]

කිරිබත්[සංස්කරණය]

අස්ලාන් විසින් ඔබට කිරිබත් සහ කෙසෙල් ගෙඩි පිරිනමයි! කිරිබත් සහ කෙසෙල් ගෙඩි විසින් විකිසෙනෙහස පතුරුවන අතර මෙම සත්කාර්යය නිසාවෙන් ඔබට සුබ දවසක් ගෙන දෙතැයි ඉත සිතින් පතමු. අතීතයේ ඔබ හා අසම්මතීන් ඇති කරගත් හෝ ඔබගේ හොඳ මිතුරෙකු වන හෝ තවත් අයෙකුට කිරිබත් සහ කෙසෙල් ගෙඩි ලබා දීමෙන් විකිසෙනෙහස පතුරුවන්න.

I found two aricles: බෲනයි, බෲනායි. The first one looks better and is linked inside සැකිල්ල:රටේ දත්ත බෲනයි. The second has interwikis. Could you integrate those articles? Malarz pl (talk) 17:49, 12 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)[reply]

The same situation is in Haiti: හයිටි (country template), හෙයිටි (interwiki). Malarz pl (talk) 18:17, 12 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)[reply]
It's a little complex here. I'll try my best. --Lee (talk) 08:09, 28 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)[reply]

Please protect template[සංස්කරණය]

Hi Lee, I have fixed සැකිල්ල:කොමන්ස්ප්‍රවර්ග as it was not linking to Commons correctly. As you can see from පරිශීලක:Russavia/Polandball#External_links it is now displaying properly, so could you possibly protect the template so that it requires admin to edit it. Cheers, Russavia (talk) 17:22, 21 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)[reply]

Seems some disagreements are there. I’ll check this soon. --Lee (talk) 05:12, 3 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)[reply]

A beer for you![සංස්කරණය]

මචෝ මම මේ විකිසෙනෙහස feature එක ටෙස්ට් කරනවා Singhalawap (talk) 18:03, 2 ජූනි 2014 (යූටීසී)[reply]
Ela ela! :-) --Lee (talk) 04:27, 3 ජූනි 2014 (යූටීසී)[reply]

අංකුර ලිපිය සහ කොට ලිපිය/bud article & stub article[සංස්කරණය]

Dear Lee,
I sincerely hope that you will consider the following in an open-minded manner:

 • The sinhala work අංකුරය means "Bud". A bud will not remain a bud forever. They sprout and grow and become others and are named differently as time goes along.
 • However, there is no guarantee that a "Stub Article" will grow to a complete article. The article may remain a stub for a substantial amount of time unaltered.
 • Hence it is inappropriate to use the word අංකුරය for a Stub Article.
 • Some extracts from the definition of a Stub Article reads as follows

"A stub is an article containing only one or a few sentences of text that, although providing some useful information, is too short to provide encyclopedic coverage of a subject, and that is capable of expansion. "

 • The salient features of the above are, shortness, capability of expansion, providing some useful information.
 • Please note that the above definition contains "capability of expansion" and not "necessity of expansion". Expansion of the article is "Optional" and its is not a must.
 • Considering the "Shortness", the Sinhala term "කොට ලිපිය" is the most suitable.
 • If Wikipedia is having a type articles that should be upgraded for sure, then the term "අංකුර ලිපිය" can be used for them.

Thanks. ---Shwetha (talk) 05:37, 13 සැප්තැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]

Thanks for bringing this up. I have an opinion on this subject therefore I cannot be 100% open-minded. However let's try to go for something we all can agree. Stubs are supposed to grow and that's why I prefer the term "අංකුර ලිපිය". Doesn't the term "කොට ලිපිය" mean that the article is now complete (even though short)? If the term "අංකුර ලිපිය" is not suitable we can think of another term. But I feel "කොට ලිපිය" is not the correct word since for me it sounds final. Do you have any other suggestions? --Lee (talk) 03:33, 15 සැප්තැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]
For the time being, let us forget about Sinhalization of the term. What is your opinion about the suitability of the term "Stub Article" for this in English Wikipedia? Does it sound "final" to you?. Thanks --- Shwetha (talk) 03:50, 15 සැප්තැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]
Good point! I didn't look at it from that angle. --Lee (talk) 03:55, 15 සැප්තැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]
කොට ලිපිය වෙනුවට අසම්පූර්ණ ලිපිය කියන එක හොඳ නැද්ද? --Lee (talk) 08:30, 26 සැප්තැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]

A barnstar for you![සංස්කරණය]

The Teamwork Barnstar
Those days the interface translation was limited to admins. So I took up the challenge. Later Sas got busy and I also dropped down to just cleaning up vandalization and spam. Time after time one person would pick up an interest in Sinhala Wikipedia and do something. But there never was any real community. When these guys got fed up they simply left the project without even saying good bye.

I remain as a caretaker unchallenged. (මේ ඔබේ වචනයි. ස්තුතියි ඔබට) Randeerjayasekara (talk) 14:13, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 (යූටීසී)

තුටින් බාරගතිමි! :-) --Lee (talk) 06:22, 17 ඔක්තොම්බර් 2014 (යූටීසී)

පරිශීලක:Randeerjayasekara_මෑත උඩුගතකිරීම්[සංස්කරණය]

මාස කිහිපයක් ඇතුලත විගසින් විකිපීඩියාවේ කටයුතු උගෙන පරිපූර්ණ නිපුණත්වයට පත් පරිශීලක:Randeerjayasekara පරිශීලකයාගේ දායකත්වය අගයිමි. විශේෂයෙන්ම සක්‍රීය දායකත්වයන් දුර්ලභ වන්නාවූ අප විකියට ඔහු කරන සේවය අනල්පය. එනමුදු ඔහුගේ මෑත උඩුගතකිරීම් තුල වරපත් දෝෂ පවතින බව නිරික්ෂණය කලෙමි. ඔහු යහමගට ගන්නා මෙන් පරිපාලකතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ---- Shwetha (talk) 13:52, 30 ඔක්තොම්බර් 2014 (යූටීසී)

මම විකිපීඩියාවේ කටයුතු හොඳින් උගෙන නැති බැව් මාගේ දෝෂ සහගත උඩුගත කිරීම් වලින් පැහැදිලි වේ. උඩුගත කිරීම් නිවැරදි අයුරින් සිදු කරන ආකාරය ලබාදී ඇති පැහැදිලි කිරීම් වලින් තේරුම් ගත නොහැකි විට ඒ ගැන දන්නා අයකුගෙන් අසා දන ගැනීමට නිහතමානි නොවීම ගැන කනගාටු වෙමි. එමෙන්ම ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ ඇති files, සිංහල විකිපීඩියාවට උඩුගත කිරීමේදී එහි විස්තර සඳහන් කිරීම අනවශ්‍ය යැයි මා තුල වූ වැටහීම නිවැරදි නොවන බව පෙනේ. හැකි නම් මාගේ උඩුගත කිරීම් වල වැරදි සහ ඒවා නිවැරදි කර ගන්නා ආකාර ගැන මා දැනුවත් කරන්නැයි ඉල්ලමි. ස්තුතියි.---Randeerjayasekara (talk) 17:31, 30 ඔක්තොම්බර් 2014 (යූටීසී)

විකිපීඩියාවේ විද්‍යාව, නවීන විද්‍යාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගීය[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව තුල සයන්ස් යන්නට නවීන විද්‍යාව භාවිතා කිරීමට කිසියම් විලාසිතාවක් ඉස්මතු වී ඇත. එනමුත් ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව ආදිය නිකම්ම විද්‍යාවන් වෙති. විද්‍යාව යන්න බෞද්ධ සංකල්පයක් යයි කියති. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගීයේ එන, "...ඔබ වේ අප විද්‍යා...." යන්නේ එන්නේ මොන විද්‍යාවද? කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න. --- Shwetha (talk) 08:25, 6 නොවැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]

Your silence at this important juncture is deafening. I should say that I am utterly disgusted at your this shoulder shrugging behaviour. The other active Administrator with his stalwarts is rampaging and bulldozing the Wikipedia & you are in a deep slumber. I am sorry that I have to address you in this manner. You made me do this. --- Shwetha (talk) 12:37, 9 නොවැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]
Hi Shwetha, I'm extremely sorry but a disaster has struck my real life. So I'm almost 100% offline. I will try my best to join the discussion. But until I'm able to come back online you will have to be patient. Once again please accept my apology if I failed on my duty. --Lee (talk) 06:35, 13 නොවැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]
I am extremely sorry sir! I pray that everything will be OK. --- Shwetha (talk)
මට නම් 100% හරි අදහසක් නෑ මෙතන තර්ක ගැන. මේක මීට කලින් අපිට වඩා දැනුවත් අය සාකච්ඡා කරපු මාතෘකාවක් වෙන්න ඕනේ නේද? --Lee (talk) 09:36, 30 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]

ආපසුපෙරලීම් හිමිකම් ඉල්ලා සිටීම[සංස්කරණය]

Dear Lee, Susith_Chandira_Gts]] has asked permission for Rollback rights. I have never granted any permission to any user before as I have never got such request earlier. Can I decide it by my own. Please advise. (see my පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Singhalawap#ආපසුපෙරලීම් හිමිකම් ඉල්ලා සිටීම for discussion on this. Thank you Singhalawap (talk) 07:29, 23 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)[reply]

සමහර සංස්කරණ කර ඇති ආකාරයන් පිළිබඳව මට සෑහීමකට පත්විය නොහැක. මගේ අදහස තව ටිකක් ඉඳලා බලමු කියන එක. --Lee (talk) 06:49, 1 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]
Dear Lee
Thank you for the reply.
As the user requesting the right is comparatively new it's ok to take some time. I need some other clarification too. If this right is given, do the admins have the right to revoke it in a case of misusing the privilege. ?
Singhalawap (talk) 08:04, 1 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]
One thing I'm not sure is whether this right can be misused. --Lee (talk) 09:06, 2 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]
And yes, this right can be revoked. --Lee (talk) 09:14, 2 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]

පරිශීලක:Singhalawap හා සමගින් විකිපීඩියාවේ කටයුතු කිරීම ඉතා අපහසුය. ලිපියක අන්තර්ගතය වෙනස්කිරීමක් වැන්නක් අපහට යළි ‍සංස්කරණය කල හැකි බැවින් විඳ දරා ගත හැකිය. ලිපි මාතෘකා යළි-යොමු නොදමා ගෙන යෑම තමයි ප්‍රශ්නය. කිසිදු ඉවක් බවක් නොමැතිව මොහු විසින් වැරදි මාතෘකා වෙත ලිපි ගෙන යමින් පවතියි. බොහෝ විට පරිහීලකයන් තනන ලිපි අනිවාර්යයෙන් කුමන හෝ වෙනස් කමක් කර වෙනත් මාතෘකාවක් වෙත ගෙන යෑමෙන් කිසියම් සතුටක් මොහු ලබන බවක් පෙනෙයි. මොහු හා නොගැටෙන පරිදී තව මාසයක් පමණ කටයුතු කරමි. ඉන්පසුව තත්ත්වය සමථයකට නොපැමිණියේ නම් ස්ථීර ලෙසින් විකිපීඩියාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට මා වෙත අභිලාෂයක් පවතියි. ---- Shwetha (talk) 05:07, 8 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]

පරිශීලක:Singhalawap සිදු කරන සමහර ලිපි මාතෘකා ගෙනයෑම් උචිත යැයි හැඟෙන නමුත්, ඔහු සිදු කරන බොහෝමයක් ගෙනයෑම් උචිත නොවන බවයි මගේද හැඟීම. පරිශීලක:Shwetha මේ පිළිබඳව Singhalawap සමඟ සාකච්ඡා කර තිබූ බව දක්නට ලැබුණු නමුත්, Singhalawap ඉවක් බවක් නොමැතිව, ඇතැම් විට විකාරරූපී යැයි යමෙකුට හැඟෙන මාතෘකා වෙතට පවා ලිපි ගෙනයෑම් සිදු කිරීම තවමත් සිදුකරයි. විකිපීඩියාව වෙනුවෙන් අගනා මෙහෙයක් බොහෝමයක් පරිශීලකවරු සිදු කරන බැවින්, Singhalawapගේ සංස්කරණයන් ඔවුන් අධෛර්යමත් කිරීමට පවා හේතුවිය හැකිය. එහෙත් Singhalawap විකිපීඩියාව වෙනුවෙන් කරන මෙහෙය කිසිසේත් අවතක්සේරු නොකරමි. Shwetha මේ පිළිබඳව මෙම සාකච්ඡා පිටුවෙහි සටහන් තබා තිබූ බැවින් ඒ පිලිබඳ මගේ අදහසද මෙහි සටහන් තැබුවෙමි. ලිපි මාතෘකා ගෙනයාම අත්‍යවශ්‍ය යැයි හැඟෙන්නේ නම් එය යළි-යොමු දමමින් සිදුකිරීම වඩාත් උචිත බවයි මගේද අදහස වන්නේ.---Randeerjayasekara (talk) 08:00, 8 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]
හිතවතුනි
සාකච්ඡාව:ඩොමිනටේ හි අදහස් දක්වා ඇත.
Singhalawap (talk) 14:48, 8 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]
යළි යොමු නොදමා ගෙනයාමට නම් මාත් විරුද්ධයි. මම Singhalawap එක්ක මේ ගැන කතා කළා. මම හිතනවා නැවත එම ගැටලුවට ඔබට මුහුණ දෙන්නට සිදු නොවෙවි කියා. --Lee (talk) 08:19, 12 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]

තාම යළියොමුව(REDIRECT) නොදා ලිපි ගෙන යනවා MihirNak007 (talk) 22:18, 4 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

හිතවත් MihirNak007 වෙත
සාමාන්‍යයෙන් එසේ නොකරමි. සිදුකර ඇත්තේ විශේෂ හේතු ඇති අවස්ථාවලදී පමණි. නිදසුනක් ලෙස මාගේ Typing mistake එකක් නිසා රෝහණ සංඝ සභාවේ ලෙස ලිපියක් සැකසූ අතර එය නිවැරදි අකුරු වලින් රෝහණ සංඝ සභාව වෙත ගෙනයාමේදී යලි යොමුවක් නොදැමුවෙමි. --Singhalawap (talk) 00:53, 5 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

සයන්ස්, විද්‍යාව සහ නවීන විද්‍යාව[සංස්කරණය]

සයන්ස්, විද්‍යාව සහ නවීන විද්‍යාව පිළිබඳ සටහනක් කොපි කඩේ තුල බහා ලන ලදි. කරුණාකර එය පරිශීලනය කරන්න. --- Shwetha (talk) 05:40, 19 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]

දැනුවත් කළාට තුති. --Lee (talk) 08:45, 20 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]
Shwetha මහතාගේ ගේ ඉහත මතවාදයට බැහැරකරමින් පිළිතුරක් කොපි කඩේ තුල විද්‍යාවේ අවිද්‍යාව සහ "අන්තෝ ජටා බහී ජටා- ජටාය ජටිතා පාජා" ලෙස බහා ලන ලදි. කරුණාකර එයද පරිශීලනය කර බෞධ කෝණයකින් බලා සහනයක් සලසන්න ස්තුතියි.--RsEkanayake 14:34, 10 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]

සිංහල විකිපීඩියාව තුල එකඟතා වලට එළැඹීමට ඡන්ද භාවිතා කිරීම[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව තුල එකඟතා වලට එළැඹීමට ඡන්ද භාවිතා කිරීම ගැන යෝජනාවක් මෙහි ඉදිරිපත් කරමි. අවධානය යොමුකරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි. --- L Manju (talk) 17:44, 20 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)[reply]

Hi. Please delete සැකිල්ල:Link GA the same way you delete Link FA so that we finish the task. Thanks, Magioladitis (talk) 13:31, 22 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)[reply]

YesY Done! --Lee (talk) 03:36, 23 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)[reply]

ඔබට තුති[සංස්කරණය]

කැපවීම සඳහා පිදෙන රන් තරුව
ඔබගේ සේවය අගය කරනුවස් මෙය ප්‍රධානය කරමි. Sachira (සචිර ) (talk) 04:30, 12 ජූනි 2015 (යූටීසී)[reply]
තුටින් බාරගතිමි. --Lee (talk) 04:56, 12 අගෝස්තු 2015 (යූටීසී)[reply]

විශේෂාංග ලිපිය වෙනස් කිරීම[සංස්කරණය]

මේ සඳහා දැනට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇතත් ඒ සඳහා තවමත් කිසිඳු ආකාරයක සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත.කරුණාකර විශේෂාංග ලිපි යෝජිත පිටුවේ යෝජනා සලකා බලන්න.තවමත් එහි ප්‍රගතිය දැක්වෙන සටහනක් හෝ තබා නොමැත.සති 2 කාලයක් ඇතුලත සලකා බලන බව සඳහන් වුවත් ඒ සඳහා පියවරක් නොගන්නේ ඇයි? ඔබෙන් ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙමි. --Sachira (සචිර ) (talk) 12:34, 13 ජූනි 2015 (යූටීසී)[reply]

A barnstar for you![සංස්කරණය]

The Original Barnstar
ඔබගේ සේවය අගය කරනුවස් මෙය ප්‍රධානය කරමි. Buddhikadissanayake (talk) 16:31, 14 ජූලි 2015 (යූටීසී)[reply]
තුටින් බාරගතිමි. --Lee (talk) 04:55, 12 අගෝස්තු 2015 (යූටීසී)[reply]

A barnstar for you![සංස්කරණය]

The Special Barnstar
සංස්කරණ 10,000+ සිදුකරමින් සිංහල විකිපීඩියාවට දක්වන්නාවූ සේවය අගය කරනුවස් මෙම රන් තරුව පුද කරමි. Susith Chandira (talk) 03:52, 18 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)[reply]
තුටින් බාරගතිමි. --Lee (talk) 10:19, 7 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]

I wish to draw your attention to සාකච්ඡාව:අඡටාකාශගාමියා and my comments therein. Please consider whether you could intervene as an Admonistrator and move the article without a re-direction. Thanks. ---- Shwetha (talk) 06:32, 27 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)[reply]

Moved the article but with a re-direct. The reason given in the talk page of the article. --Lee (talk) 10:18, 7 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]
Unfortunately the redirect is there -----Shwetha (talk) 16:04, 7 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]

Unused images without license[සංස්කරණය]

Hello, I made a list of images without licensing information (probably unfree) which are also unused. They must be deleted per wmf:Resolution:Licensing policy, unless they have a valid free license. Where can I ask deletion? Nemo bis (talk) 14:48, 2 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]

These can be marked for deletion through CSD. --Lee (talk) 09:55, 7 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]

මකාදැමීමේ ඉල්ලීම[සංස්කරණය]

Lee මහතානෙනි මා විසින් මකාදැමුම සදහා යෝජනා කළ ප්‍රවර්ගය:ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව පිටුව මකා දැමීමට යෝජනා කලේ ප්‍රවර්ගය:ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව ලෙස ප්‍රවර්ගයක් පවතින නිසා හා එයට පිටු කිහිපයක්ම ප්‍රවර්ග ගත කෙරී ඇති නිසාය. මා සැපයූ Empty Cat හේතුව වැරදි බව මා පිලිගනිමි. කරුනාකර ප්‍රවර්ගය:ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව ප්‍රවර්ගය මකා දැමිය හැකිද නැත්හොත් ව්‍යාකූලතා ඇතිවේ. -- Susith Chandira (talk) 04:57, 14 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]

දැනට Category redirect එකක් ලෙස මේක තියාගමු. කෙනෙක් වැරදියට අලුතෙන් ප්‍රවර්ගයක් හදන එක වළක්වන්න. --Lee (talk) 13:37, 29 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)[reply]

සිංහලේ රාජාවලිය ලිපියට අගුලු දමා තිබීම සම්බන්දයෙනි.[සංස්කරණය]

සිංහලේ රාජාවලිය නමැති ලිපිය අගුලු දමා ආරක්ෂා කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ලෙස සංවර්ධනය වී නැති බවයි පෙනෙන්නේ.ලිපියේ සාවද්‍ය කරුණු ඇත . ලිපිය පුරාවට එහි ව්‍යාකුල ගතියක්ද පෙන්නුම් කරයි. ඉබි යතුරු දැමීමෙන් නිදහස් මතවාදය නිදහස් විශ්වකෝෂය තුල හිරකර ඇත.පිටුව නිදහස් කරන්නේනම් විෂයෙහි ප්‍රවීනයන් විසින් එමලිපිය නිදහසේ සංස්කරණය කර පෝෂණය කරයි යනු මගේ හැගීමයි.ඒ පිළිබද එම පිටුවේ මෙතන මා තදුරටත් අදහස් දක්වා ඇත.

තවද මා විසින් 2016‎ ජනවාරි 24 දින ලක්දිව රජ කල රජවරුන්ගේ නාමලේඛනය නමින් වෙනත් සිංහල ඉතිහාසයේ නාමාවලියක් සංශික්තව පාඨකයා වෙත පහසුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේම අදහසින් ආරම්භ කලෙමි. නමුත් .එම ලිපිය සිංහලේ රාජාවලිය සමගින් ඒකාබද්ධ කිරීමට 2016‎ ජනවාරි 26 දින නම සදහන් නොකළ ඒ පිළිබදව හදිසියේම ව්ශේෂ උනන්දුවක් දක්වන ලද පරිශීලකයෙකු (103.247.48.19 යන IP ලිපිනයෙන්) යෝජනා කර ඇත.(එම සාකච්චාව මෙතැන බලන්න ) මේ සම්භන්ධයෙන් මා හට ගැටළු කීපයක් පැන නැගී ඇත.පරිපාලක වරයෙක් වශයෙන් නායකත්වයෙන් පිළිතුරක් අපේක්ෂා කරමි.

 1. මෙම ලිපිය එකාබද්ධ කිරීම සම්භන්දව ඔබ ගේ අදහස කුමක්ද  ?
 2. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ හෝ වෙනත් භාෂාවකින් වූ විකියක මේ අන්දමින් ලිපි නොපවතින්නේද?
 3. ඒකාබද්ධ කරන්නේනම් ඉලක්කගත ලිපියේ කුමන ස්ථානයක එම සංස්කරණ ඇතුලත් කල යුතුද.?

--RsEkanayake 06:59, 29 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)[reply]

අගයකරමි[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා සැකිලි සහ තොරතුරුකොටු තරුව
ජීවවේදීමය වර්ගීකරණයට අදාල විකිපීඩියා සැකිලි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් කල අතිමහත් සේවය අගයකරමි. Singhalawap (talk) 17:03, 8 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
තුටින් බාරගතිමි. --Lee (talk) 04:15, 9 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

Actions of User:Sinhalawap regarding moving of articles/pages suppressing redirect[සංස්කරණය]

Dear Lee,
I ma directing this to you as you are the most senior administrator in Sinhala Wikipedia. Though you do not have legal authority to prevent user:Sinhalawap, you are in a position to advice him.
I believe the user is over-using his rights as an administrator, in moving articles/pages to new names without any consensus or at least notifying the contributors and suppressing redirects. This suppressing redirect option only available to Administrators must be used with caution and only in certain special cases as I believe. But, the usage by this Administrator is at his own will according to his ideologies.
If we fail to stop this action/revert the actions he had already taken, I plan to complain the Administrator to higher levels of Wikipedia please. ----- Shwetha (talk) 13:32, 24 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

I had a chat with User:Singhalawap and it seems this issue is a complete misunderstanding. A few days back he has moved a page and accidentally the redirect was suppressed and immediately he has corrected it. Is it this case you noted? --Lee (talk) 14:27, 24 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
I have observed the Administrator for a considerable amount of time and he is using this option unnecessarily as a habit. If you want I can prepare and forward statistics. If we forget suppression of redirect for the moment & consider moving of a page/article:Should it happen after a discussion or consensus or at least a notification? What is your view? ---- Shwetha (talk) 14:38, 24 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
During the month March 2016 alone, User:Singhalawap had used this moving a file with suppressed redirect option during following 7 occasions:
 1. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80_%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%92_%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8&oldid=361759
 2. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8&oldid=361578
 3. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%9D&oldid=361436
 4. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80:%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%9D&oldid=361437
 5. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9B%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8F_%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA&oldid=361294
 6. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA&oldid=361219
 7. https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F_%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A_%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA_%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9D&oldid=360513
  How many of them really deserve usage of this option? --- Shwetha (talk) 15:30, 24 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
"යලියොමුවක් නොදමාම" කියලා තිබ්බාට, ඒ හැම තැනම යලියුමුවක් තියෙනවා නේද? මොකක් හරි වෙන අවුලක් වත්ද? වැඩි විස්තර "විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (proposals)#ලිපි වෙනත් නම් වලට ගෙනයෑම" වල සාකච්ඡා කරමු ද? --Lee (talk) 06:20, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
I really do not know whether you are ignorant that user:Sinhalawap had moved these suppressing redirect, then created pages with the old name and redirected them to the new name. Why he is doing this? ---- Shwetha (talk) 13:10, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
This Sinhalawap you are referring to, is not an administrator. Are you trying to confuse someone? --Lee (talk) 13:24, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
I am extremely sorry; The user I am referring here is user:Singhalawap and not the other one, though I have mistakenly used the other name several times. When user:Singhalawap uses the moving the items suppressing redirects he implies that the name is not suitable. However, when he immediately re-create a new item with the old name and redirects it to the new name, he implies that old name is acceptable. Thus, what is the logic behind using move suppressing the redirect? --- Shwetha (talk) 14:30, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
As you can see yourself there, mistakes do happen. You have to accept that when Singhalawap said it was a mistake. If not you have to accept that you are trying to confuse us by referring to wrong user. As far as I know, Singhalawap also agrees your argument, redirects should not be suppressed. The rest of the questions I think we better ask from him. By the way, I'm sure you have the respect of all the seniors in Sinhala Wikipedia. So you can challenge anyone here including me and Singhalawap if you believe we are doing something wrong. --Lee (talk) 14:51, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
I am very sorry to note that I have put you on defensive along with user:Singhalawap as both of you are administrators. I also notice that because of the same reason you are trying to paint the 7 Nos. "moving suppressing redirect" for the current month as "mistakes". I am sorry to note that I can not expect any justice here. Thanks any how. --- Shwetha (talk) 15:14, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
I'm sure I didn't understand that remark correctly. --Lee (talk) 15:24, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
I wanted your help to advice user:Singhalawap against his repeated and unjust usage of Administrator privilege of "moving suppressing redirect". I observed that he is using this to satisfy his own ideologies and not following norms of Wikipedia. You have asked him and returned mentioning one mistake and that it was corrected. Then I pointed out 7 cases for the current month. Then you noticed that they do have redirects though the actions are mentioned in Wikipedia as "moving suppressing redirect". Then I reverted and mentioned that the user:Singhalawap was moving suppressing redrect and immediately re-create article/template with the old name and redirect it to the new name. That is the reason someone notices that there are redirects. Then you found my mistake of referring to the other user of Sinhalawap by mistake. Now you are trying to point out my referral mistake, pointout mentioning of user:Singhalawap about a single mistake but overlook my report about 7 incidents for the current month. Thus my deduction that justice cannot be expected further. Thanks. I think I have made my stance clear to all. --- Shwetha (talk) 15:42, 25 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
Shwetha, you of all the people should know that I have no power over anyone in this project. You may remember that I even had to revert a block (that sure was correct according to *norms*) because another admin opposed my decision and community decided not to support me. As for the matter you have pointed out first, it should be discussed with the community and I got nothing to do with that. However I know the commitment you have towards this project. Therefore I also walked that extra mile for you to get the thing clarified with Singhalawap. From your reply I see that, I shouldn't have done that. --Lee (talk) 03:57, 26 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
Dear Lee,
I am extremely thankful for walking the extra-mile for me & with me. I don't recall the incident in which I would have failed to support you. It would have happened due to oversight and please accept my apologies. I was disturbed when I saw your comment "So you can challenge anyone here including me and Singhalawap if you believe we are doing something wrong", where I sensed you lost your neutrality on this issue. That prompted my somewhat harsh reply. I am not diplomatic by nature & sometimes very harsh. I apologize. We will close this matter. If we can not correct this user, we will bear with him. However, I will do whatever to translate the essays & guidelines and try to take other users to the correct path. Thanks. --- Shwetha (talk) 04:32, 26 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
Thank you Shwetha. I'm also sorry if I sounded that I ignored your request. I will not go into details since it might reflect bad on me, but I would say, I still am your biggest fan. I like and expect that fighting spirit from you. No offence taken at all. --Lee (talk) 04:51, 26 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

විකීපොත[සංස්කරණය]

අපගේ පරිශීලකවරු විසින් සිංහල භාෂාව සම්බන්ධ විකීපොත සංවර්ධනය කිරීමට ආරම්භ කොට තිබේ. (මේ සබැදිය බලන්න.) මේ විකිපොත සංවර්දනයට ඔබටත් හැකියාව පවතීනම් වටිනා දායකත්වයක් ලබාදෙන්න. ස්තූතියි --L Manju (talk) 08:19, 21 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]

මොකද්ද මේ අලුත් අඩවිය? Shwetha දීලා තියෙන එක නෙමේද හරි එක? --Lee (talk) 03:44, 22 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]
සැබැවින්ම මෙය ඉංග්‍රීසි විකීපොත්හී සිංහල භාෂාව සම්බන්දව අපේ සිංහල භාෂාව නොදන්නා අයට අවබෝධය ඇති කරවීම පිණිස සංවර්දනය කරමින් පවතින විකීපොතක්. (එහි මේ වන විට බෝහොමයක් භාෂා වලට අදාල පොත් සංවර්ධනය වී පවතිනවා. උදා [ප්‍රංශ], [දෙමළ] වැනි බෝහොමයක්) සබැදියේ දක්වා ඇති පිටුවෙහි වටපිටාව බැලුවොත් මේක අළුත් අඩවියක් නොවන බව පහසුවෙන් අවබෝධකර ගත හැකියි. පරිශීලක Shwetha විසින් දක්වා ඇත්තේ මා විසින් යොමු කරවන ලද සබැදියට කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති සිංහල විකිපීඩියාවට අදාල සිංහල විකීපොත් සබැදියයි. එසේම එම පරිශීලකතුමන් විසින්, මා පරිශීලක ඔබතුමන්ලාගේ අවධානයට යොමුකල සබැදියට කිසිසේත්ම අදාල නොවන සබැදියක් ගැන පසුව යොමුකල පණිවුඩයක් මගින් මාගේ නමද සහිතව හුවාදක්වා, මා දැක්වූ සබැදියට ගොස් ඊට දායකත්වයක් ලබා දීම වෙනුවට සිංහල විකීපොත් සංවර්ධනය කරන ලෙස දක්වා තිබුණා. පරිශීලක ඔබතුමන්ලාට හැකියාව පවතීනම් දායකත්වයක් එක් කරන ලෙස එමගින් මා කල ඉල්ලීම, වෙනත් සබැදියකට ගොස් කරන්නැයි එහි දැක්වා තිබීම ඉතා කණගාටුදායක දෙයක්යැයි සිතමි. --L Manju (talk) 07:33, 22 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]

මෙම විකිපොත් අඩවිය වෙත එන්න[සංස්කරණය]

පරිශීලක: L Manju විසින් යෝජිත අඩවිය වෙනුවට මෙම විකිපොත් අඩවිය වෙත පිවිස එය ප්‍රවර්ධනය කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු. විකිමාධ්‍ය තුල පිළිගැනුමට ලක්ව ඇත්තේ මෙම අඩවිය වන අතර එය වඩාත් සංවර්ධනයකට ලක්ව ඇත. --- Shwetha (talk) 15:10, 21 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]

මට හිතෙන්නේත් ඔබ හරි කියලා තමා. ඒත් මොකද්ද මේ අලුත් අඩවිය? භාශාවලට වෙනම අඩවි තියෙනවා නේද?--Lee (talk) 03:46, 22 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]
මෙම අඩවිය අයත් ප්‍රාදේශීය විකියෙහි සංකේතය හා නාමය එම වෙබ් පිටුවේ පැහැදිලිව දක්වා තිබේ. මෙය විකිපීඩියාවෙන් බැහැර පිටුවක් හා අළුත් නොවන පිටුවක් බව කිව යුතුයි. මවු බස සිංහල නොවන අයට සිංහල භාෂාව පිළිබද දැනගැනීමට සිංහල විකිපොත් වෙත ගොස් එතරම් ඵලක් නොමැති නිසායි මෙම විකී පොත එම ප්‍රාදේශීය විකියේ සංවර්ධනය කෙරුමට ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ. ස්තූතියි --L Manju (talk) 07:36, 22 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)[reply]

URGENT REQUEST[සංස්කරණය]

I propose that පරිශීලක:Codegazija should be banned from Sinhala Wikipedia on an urgent basis before she/he/it can do more harm to Sinhala Wikipedia please.---- Shwetha (talk) 00:49, 27 ජූනි 2016 (යූටීසී)[reply]

It seems he has understood his mistake. The request is noted and the offending user will be blocked if further disruptive edits are attempted. --Lee (talk) 11:10, 27 ජූනි 2016 (යූටීසී)[reply]

නීති විරෝධි සංස්කරණය[සංස්කරණය]

ගරු පරිපාලක තුමනි
කරුණාකර මෙම සංස්කරණය දෙස බලන්න. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අදාල ලිපි සාකච්ඡා පිටුවෙහි දැනට අවසානයට ඇති සටහන මම විසින් තබන ලද සටහනක් ලෙසින් පෙනෙයි. එනමුදු මගේ කාල මුද්‍රා සටහන එලෙසම තබා සටහනෙහි ශීර්ෂය සහ අන්තර්ගතය කූඨ ලෙස දනුෂ්ක නමැති පරිශීලකයා විසින් වෙනස් කොට ඇත. මෙම පරිශීලකයා වහාම වාරණය කරන මෙන් ඉල්ලමි. --- Shwetha (talk) 14:21, 27 ජූලි 2016 (යූටීසී)[reply]

ප්‍රථම පියවර ලෙස ඔහුගේ සාකච්ඡා පිටුව හරහා එය ඔහු අතින් වූ අත්වැරදීමක් ද යන්න ගැන ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දුනිමි. --Lee (talk) 08:01, 30 ජූලි 2016 (යූටීසී)[reply]

Once is happenstance. Twice is coincidence. Three times is enemy action[සංස්කරණය]

Dear Lee
පරිශීලක :Codegazija has done it again. We will assume it as "coincidence"?----Shwetha (talk) 13:25, 31 ජූලි 2016 (යූටීසී)[reply]

YesY කළා. The user blocked against vandalism. --Lee (talk) 04:02, 1 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

විකිපීඩියා:Requests for adminship/Shwetha[සංස්කරණය]

I do not think that this is in-order. Lee please respond. ---- Shwetha (talk) 06:56, 6 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

That looks more like a failed experiment by a new user to me. --Lee (talk) 15:28, 6 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
Yes. What should I do now? Disregard this or respond saying that I am not interested at this moment? Will you be deleting this to prevent further unnecessary responses by other users? ---- Shwetha (talk) 15:34, 6 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
YesY කළා. The "Requests for adminship" pages created by that user is deleted since they are identified as test pages. The user notified on the action. No warnings issued. --Lee (talk) 04:13, 8 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

Interlanguage links not working[සංස්කරණය]

Interlanguage links ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ ඇයි? - --Suroiranga (talk) 04:36, 13 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

ප්‍රශ්නය තේරුනෙත් නෑ. අහන්න ඕන මගෙන්ද කියලා තේරුනෙත් නෑ. --Lee (talk) 09:36, 14 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
ස්තූතියි. මං ඒ ගැටලුව විසඳා ගත්තා. - --Suroiranga (talk) 16:11, 14 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

Copyright violation problem[සංස්කරණය]

මා විසින් ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය සඳහා නිර්මාණය කළ පිටුවට ඇතුළත් කළ පොත් කවර වල පින්තූර Copyright violation ලෙස සඳහන් කර මකා දමා ඇත. එම ගැටළුව මඟහරවා ගනිමින් එම පින්තූර අදාළ පිටුවට ඇතුළත් කරන්නේ කෙසේද? --Suroiranga (talk) 07:43, 18 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

ප්‍රශ්නය ඇඩ්මින් කෙනෙක් ගෙන් අහන්න කියලා ඔබව නොමග යවලා වාගේ. පිළිතුරු දැනටමත් ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ ලැබිලා හැඩයි. --Lee (talk) 08:44, 30 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]

Disrupting Sinhala Wikipedia_Request to Stewards[සංස්කරණය]

Please consider this steward request which is self-explanatory. Referred to you for action please. ---- Shwetha (talk) 15:09, 28 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

පරිශිලක Ravindu Navin, මීට පෙර අවස්ථාවන්හී හිමිකම් කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතරම පාහේ චෝදනා ලැබුවත් ඔහු වෙත අවධාරණය කිරීම් සිදුකල පසු එම වැරදි සාදාගත් අයුරක් පෙන්නුම් කලා. එසේම මුල් සමයේ ඔහු විසින් දොස් සහිත අයුරින් උඩුගතකරන ලද ගොනු සම්බන්ධයෙන් අනෙකුත් පරිශීලකයන් විසින් සිදුකෙරූ අවධාරණය කිරීම් යම් තරමකට හෝ අවබෝධ කර ගත් බවත් පෙන්නුම් කලා. නමුත් දිගින් දිගටම වැරදි සහගත අයුරින් පිටු මකාදැමීමට යෝජනා කිරීම් මෑතකදී ඔහු අතින් සිදුවූවත් ඒවා අනෙකුත් පරිශීලකයන්ට නිවරද කිරීමට හැකියාව සහිත ඒවායී. කෙසේ නමුදු විකිපීඩියාව තුල වැරදි අයුරින් සිදුකෙරූ උඩුගතකිරීම් ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි. ඒවා පිළිබද සොයාබලා මකා දැමීම පරිපාලකවරුන් විසින් සිදුකරන බවද දැකිය හැකියි. මෙම පරිශීලකයා ඔහුුට එල්ල වන චෝදනා වලට නිතරම පාහේ ප්‍රතිචාර දක්වා තිබීමත්, ඔහු වෙත අවධාරණය කිරීම් කිරීමෙන් මෙම වැරදි, නිවැරදි කරවා ගැනීමට හැකිවේ යැයිත් පරිශීලකයෙකු ලෙස මම සිතමි. පරිශීලකයා වෙත මේ සම්බන්ධව ප්‍රථමව පරිපාලක දැනුම්වත් කිරීමක් සිදුකිරීම, ඔහු වෙත වාරණය කිරීමකට වඩා උචිත යැයි හැගෙන බැවින් මෙම වාරණ ඉල්ලීමට මේ අවස්ථාවේ මම විරුද්ධ වෙමි.-- L Manju (talk) 18:23, 28 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
The statement that Ravindu Navin had mended his copyright violation issues is wrong. Almost all his File uploads are still with copyright violations. I taught him how to upload film posters and pictures extracted from films. However he had not corrected even one of the uploads. As he was a very active editor, it is wrong to suggest that other editors can support and take the load off from him in correcting his mistakes. The only solution was for him to learn and correct them & prevent recurrence of mistakes. He had not done so after a heavy amount of opportunities that had been provided. The statement indicating that he had responded to his critics is also false. Actually he had sidelined or ignored the good suggestions by other users and showed certain arrogance. If we forget & pardon all his past wrong doing, now he is antagonizing other users with false allegations. When sufficient opportunity was provided for him to correct those issues, he responded with diabolical lies about these users. I suggest he is still not mature & stable for Wikipedia. Since admin Lee is on a wiki-break as indicated in his pages and as admin Singhalawap was absent continuously from wiki for 5 months and showed himself for a brief 5 days and absent again, I directly referred this matter to stewards as there are provisions to do so. Hence considering above I suggest we should pursue blocking this user please. --- Shwetha (talk) 01:14, 29 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]
ඉහත මංජුගේ ප්‍රකාශය සමග යම් ප්‍රමාණයකට එකග වෙමි. බලය යෙදිය යුත්තේ අවමයේ සිට උපරිමය දක්වා පියවරෙන් පියවරටය.එල්ල කරන චෝදනා පැහැදිලි නැත.චෝදනාවක් ගොනු කරන විට අදාළ චෝදනාව නිසි එල්ලය බලා අදාළ ස්ථාන උපුටාදක්වමින් කල යුතුය.අපැහැදිලිව හැගීම් මුල් කරගෙන කරන චෝදනා කිසිම වැදගැම්මක් නැත. ඔහු කල වැරදි කුමක්ද යන්න එකිනෙක උපුටා දක්වනවානම් හොදයි නේද ? සිංහල විකිපීඩියාවේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කිරීම ඉංග්‍රීසි නොදන්නා සිංහල අයට කරන හානියකි,මේ සම්භන්දයෙන්ද සියලු දෙනාගේම අවදානය යොමුවෙත්වා ! --RsEkanayake 15:34, 25 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]

Please help me[සංස්කරණය]

I feel that i am under attack of anonymous vandalizer. See these edits on my discussion page. first comment second comment. What should i do--L Manju (talk) 13:23, 30 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

I have very limited connectivity to the net these days. Hope things are now OK. --Lee (talk) 13:52, 29 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
Yes I think so. But still I have two uncleared suspects. Thanks for your consideration--L Manju (talk) 02:53, 30 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
නැවත පැමිණ සොයා බැලීම ගැන ස්තූතියි. නමුත් ඔබ නො දැනුවත් වුවද එම නිර්නාමිකයාගෙව් IP Adress එක Singhalawap මහතා විසින් වාරණය කරනු ලැබුවා. ස්තූතියි.--Ravindu Navin (talk) 14:20, 29 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
I agree with Manju that the matter is still unresolved. It is with the stewards at the moment. The behavior of Administrator Singhalawap in this issue is deplorable. His reactions as an administrator (one of the two) in this wikipedia is unbecoming. Instead of behaving impartially & in a balanced manner he was siding with certain users and taking the matter a joke. Please look in to this matter and do justice. The culprit is at large. (පරිවර්තනය- ඉංග්‍රීසි විරෝධින්ගේ භාවිතය සඳහා: ගැටළුව තවමත් විසඳී නොමැති බවට මංජුගේ මතයට මමද එකඟ වෙමි. මෙම කරුණ දැනට ස්ටුවර්ඩ් වෙත ඇත. මෙම කරුණෙහිදී පරිපාලක සිංහලවැප්ගේ ක්‍රියාකලාපය නින්දිතය. මෙම විකිපීඩියාවේ පරිපාලකයෙක් (දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු) ලෙසින් ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය අශෝභන බව දකිමි. නිර්පාක්ෂිකව සහ සමබර ලෙස කටයුතු කරනු වෙනුවට සමහර පරිශීලකයන් හා එකඟ වෙමින් මෙම කරුණ හාස්‍යයට ලක් කරමින් කටයුතු කිරීමට ඔහු ක්‍රියා කලේය. මෙම කරුණ පිළිබඳ අවධානය යොමු කොට සාධාරණය ඉටු කරන්න. දෝෂාරෝපිතයෝ තවමත් නිදැල්ලේ වැජඹෙති. )--- Shwetha (talk) 02:30, 1 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)[reply]
ඔබවිසින් කරන චෝදනාව පැහැදිලි නැත. ඔබ චෝදනාවකට වඩා මෙහිදී කරනු ලබනුයේ පරිපාලකයින්ට තර්ජනයකි ! චෝදනාවක් කරන විට කවුද ? කොතන ? කවද්ද? කොහොමද? කියන මුලික ප්‍රශ්න වලට අනුකුලව චෝදනාව ගොනුකළ යුතුය.චෝදනාව ඔප්පු කර පෙන්විම ඔබගේ වගකීමකි.සුළු කරුණක් වෙනුවෙන් එය විමර්ශනය කර සොයා බැලීම යනු පරිපාලකයින්ට බරකි. සැකයක් පවතින්නේනම් චෝදනා ගොනු නොකළ යුතුය. සැකයේ වාසිය නිතරම චුදිතයාට හිමිය. එය ඔබට හිමි නොවේ. තීරණ දීමේදී ඉතා කල්පනාකාරී විය යුතුය. මේක බලලා ඕක අමතක කරලා දානවාද ? WP:KEEPCOOL,WP:DEADHORSE,WP:THROW--RsEkanayake 10:04, 2 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)[reply]
කෙසේනමුදු විකියේ තහවුරුවූ පරිශීලක පිටුමත, කොන්දක් නැති අපෘෂ්ඨවංශීන්ගේ මෙවැනි තර්ජන ඇතිවීම වැළැක්වීමට අප විසින් පියවර ගත යුතුයි. නැතහොත් වන්නේ වටිනා පරිශීලකයින් විකිපීඩියාවෙන් ඈත් වී යාමත්, ඒ වෙනුවට සාකච්ඡා පිටුවල වල්පල් දොඩවනා පිරිසක් විකියේ ඉතිරිවීම පමණයි.--L Manju (talk) 11:42, 2 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)[reply]

Welcoming new users අළුත් පරිශීලිකයන් පිලිගැනීම[සංස්කරණය]

Don't your Wikipedia welcome each new user? Is your Wikipedia ethnically aligned? I am asking this as none of you have not welcomed me. ඔබගේ විකිපීඩියාව අළුත් පරිශීලිකයන් එක්කොම පිලිගන්නේ නැද්ද? ඔබගේ විකිපීඩියාවට ජාති භේදය තියෙනවද? මාව තාම කවුරුත් පිලිගත්තෙ නැති නිසයි මම අහන්නේ ---- தமிழ்வப் (talk) 16:09, 29 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]

තමිල්වප් நண்பண் (වෙන්න හැදුවෙ තමිල්වැප් தமிழ்வெப் වෙන්න ඇති.) ඔබ ගිනුම සෑදුවේ මෙහි නමුත් ඔබගේ සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කිරීමේ ගැටලුවක් අප සතුව ඇත. එයට හේතුව නොදනිමු. தெரியாதே?--Ravindu Navin (talk) 16:38, 29 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
@ தமிழ்வப் (talk) (Tamilvap) කිසිම භේදයක් නෑ දැනටත් ඉන්නවා ඔබවත් පිලිගන්නවා.ඉංග්‍රීසි දැනගත්තේ නැති උනාට කමක් නෑ එනමුත් "Tamilvap" ට සිංහල භාවිතය සහ එහි යෙදීම් පුළුවන් වෙන්න ඕන.මට හිතෙන විදිහට විෂය දැනුම සහ යම් ප්‍රමාණයක් පරිගණක තාක්ෂණික දැනුමකට අමතර එකම ප්‍රධාන සුදුසු කම එයයි. පළමුව ලිපි සංස්කරණය අරඹා පෙන්වන්න .--RsEkanayake 19:47, 29 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
මාස 2 ක් 3ක් කල් දෙන්න --- தமிழ்வப் (talk) 00:22, 30 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
This request is to Lee. My talk page is termed black. Some mismatch. Please inform higher ups and resolve this. --- தமிழ்வப் (talk) 00:24, 30 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]
I'm not a technical guy to understand the blacklist information (or why are there blacklists in this case). May be you can let me know what to do. --Lee (talk) 08:39, 30 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]

Dear Lee,
I lost my password to my account. I thought I would never be able to recover it and hence started a new account by the name of පරිශීලක:Chulodara. Today in the morning I found my password and I want to merge the two accounts if possible. If not possible I will forget the new account. Could you please find from the Stewards whether this merging is possible? Thanks in advance. (Until this matter is solved I will not use Chulodara account. ) --- Shwetha (talk) 07:08, 27 මාර්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

Since this is an issue with personal accounts I don't feel comfortable in taking it with Stewards as a middleman. The best thing I see is, you make the request to merge the accounts (if possible). Where I can come in is, if you run in to any issues (like a sockpuppet case) vouch for you that you have already informed me that the two accounts are owned by one person for a perfectly justifiable reason. --Lee (talk) 04:13, 29 මාර්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

The following editing of my user page [1] and [2] are forwarded for your consideration and for suitable action please. ----Shwetha (talk) 10:35, 4 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]

Further disruptions are reported please. --- Shwetha (talk) 10:40, 4 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]
Temporary blocked for one week! --Lee (talk) 15:53, 4 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]
Can the user understand that he can not own an article just becuase he created it and forbid others from editing it, it is not neessary to show his name, school etc explicitly in the body of the article, it is not necessary to highlight headings by making them bold and larger fonts. Let him contemplate during this one week and comeback to Sinhala Wikipedia as a good editor. I wish him best of luck! --- Shwetha (talk) 16:10, 4 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]

තම පුද්ගලික අරමුනු වෙනුවෙන් විකිපීඩියාව අවභාවිතය කිරීම පිළිබද පැමිණිල්ලයි.[සංස්කරණය]

දෙපිටිකාට්ටුවා යන මාතෘකාව යටතේ ඇති මෙම සටහන බලන්න අසබ්ය වචන භාවිතය පිලිබදව මෙය පැමිණිල්ලක් ලෙස භාරගෙන සොයා බලන්න. --RsEkanayake 04:28, 9 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]

අසභ්‍ය වචනවලින් ඔබට බැණ වැදී ඇත්තේ Ravindu Navin නේද? ඔහුගේ ගිණුම වාරණය කර ඇත. --Lee (talk) 13:01, 9 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]
ඊට යටින් පරිශීලක:Rsekanayake මහතා විසින් පරිශීලක:L Manju ට බැණ ඇත. ඒවාද පරුෂ වචන ලෙස කිව හැක. එයට පරිශීලක:L Manju ප්‍රතිචාර දක්වාද ඇත. ඒවාද සෞම්‍ය වචන නොවේ. මුවන් හේනේ ගොයම් කන විට ගෙදර ඇති මුව හමට තලන්නේ ඇයි? ---- Shwetha (talk) 14:37, 9 ජූලි 2017 (යූටීසී)[reply]

Is there a limit to the length of article names in Sinhala Wikipedia? Some long names are not accepted please. --- Shwetha (talk) 03:35, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

I'm not aware of such a limit. What's the name you tried to create? --Lee (talk) 07:43, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]
Many articles with long names: For example, [[උතුර සංවර්ධන, පුනුරත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා සහ උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ කටයුතු අමාත්‍යවරයා (ශ්‍රී ලංකාව)]]. Corresponding article in English Wikipedia is possible. -- Shwetha (talk) 07:56, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]
This seems to be a limit throughout Wikipedia not just in Sinhala version. I believe the limit here is 256 bytes. If the article name exceeds 255 bytes you come across this issue. The given text is just 110 characters long but it consumes 298 bytes, thanks to the brilliant Sinhala Unicode. I've no idea what to do regarding this limitation. --Lee (talk) 15:58, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]
Thanks for finding the root cause of the problem. Especial thanks for the brilliant analysis about "brilliant" Sinhala Unicode. ---Shwetha (talk) 16:32, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

Using Template Timeline[සංස්කරණය]

Is there any way to make Sinhala script visible in the timeline? It shows only English unicode letters! Please give me a quick response.---Yasasuru (talk) 13:03, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී) Yasasuru (talk) 13:03, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

I don't think I understood the question. Can you provide a link where I can see this in action? --Lee (talk) 15:36, 7 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]
Please look here. I have used English letters. But inside the brackets indicating years doesn't show the Sinhala letters used by me. It shows only some symbols.— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Yasasuru (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 20:04, 8 අගෝස්තු 2017‎ හිදී එක් කර ඇත
Looks like you are here: Extension:EasyTimeline#Unicode. As I understood it, the timeline tag does not support complex scripts (Sinhala is one of them due to out "brilliant" implementation) properly. So even if we re-define the font file, I have my doubts on what it will display. --Lee (talk) 15:45, 8 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

Thank you vey much---Yasasuru (talk) 09:26, 10 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී) Yasasuru (talk) 09:26, 10 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

Your advice is sought[සංස්කරණය]

Dear Lee,
User L Manju had put a proposal for adminship for user Shwetha in the "Requests for adminship". He did not indicate the same to me prior to this or consult me or got my consent for this. I am totally unprepared and presume that this is not the proper time. In the notice I have not accepted the proposal; but there are already comments and the deadline is also set. I really do not think that addition of administrators are required currently; what we should do is to encourage the users to provide more and more quality articles. Please advice me how to react to this move. ---- Shwetha (talk) 03:05, 3 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)[reply]

Dear Shwetha, I couldn't verify your decision prior to the nomination and I ask pardon for it. I concerned the template (සැකිල්ල:User wikipedia/Administrator someday) you had put on your user page showing the willingness to become an administrator in future and if you think that I have performed this nomination in improper way pls forgive me again. Until your response regarding the nomination the time period for the poll will not be started. The current deadline has come as the result of templates included in the initial page creation but no valid until you accept or turn down the nomination. (It is seemed that the count down has begun in the template as few users have hurried to put their comments without considering the nominee's decision. But the time is mostly set out by a current Administrator who will conduct the poll) But if you feel that we really do not need a this kind of proposal now pls just turn down the current proposal by expressing your exact decision. It gives the opportunity for another user to nominate you for the second time in the future by creating the second nomination page. But I encourage you to accept this nomination without considering the early and improper comments. The hatred and fake comments will be proved as null and void. Cheers--L Manju (talk) 05:05, 3 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)[reply]
I feel the best would be to state what you feel in the candidate statement section and save the current nomination for future references. That way it will be clear why this vote did not proceed. Does that sound good? --Lee (talk) 14:22, 6 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)[reply]


මුල් පිටුවේ විශේෂාංග ලිපිය[සංස්කරණය]

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ලිපිය බොහෝ කාලයක සිට විශේෂාංග ලිපිය ලෙසින් තෝරාගැනීම පිළිබඳව මට ගැටළුවක් තිබේ. වෙනත් ලිපියක් ඒ වෙනුවෙන් භාවිතා නොකරන්නේ මක්නිසාද ? ---පරිශීලක:Tharumaxx මට කථා කරන්න 06:57, 24 මැයි 2018 (යූටීසී)[reply]

Concern about some articles[සංස්කරණය]

The articles created by user පරිශීලක:Rohana_manjulawm seems to be not suitable for Wikipedia. Please look in to it. I've proposed some of his articles for deletion.If there is nothing wrong please let me know. Thank you! --Salithak1 (talk) 17:47, 30 ජූලි 2018 (යූටීසී) Hello,[reply]

 කුතුහලය
..මෙම ලිපියෙ සටහන් කරන්න බලා පොරොත්තු වෙන්නෙ දර්ශන වාදයේ නවතම අදහස් හා තොරතුරු
  ගොනුවකි එම ලිපිය වෙනත් අය විසින් සංස්කරනය කරීම අවහිර කළ හැකිද?---Rohana manjulawm (talk) 22:03, 30 ජූලි 2018 (යූටීසී)[reply]
පුවත්පතකට ලිපියක් ලියනවාක් මෙන් ඔබ කැමති මාතෘකාවක් යටතේ ඔබ කැමති ලිපියක් ලිවීමට wikipedia භාවිතා නොකරන්න.ලිපියකට ඔබ කැමති මාතෘකාවක් දීමටද නොහැක.මන්ද wikipedia යනු විශ්වකෝෂයක් විසක් සගරාවක් නොවේ.දර්ශන වාදයේ නවතම අදහස් හා තොරතුරු , දර්ශන වාදයේ හෝ එවැනි අදාළ මාතෘකාවක් යටතේ දැක්විය යුතුයි.එවායෙද ඔබේ අදහස් හා මතවාද ඉදිරිපත් නොකරන්න.කරුණාකර wikipedia මගින් කරන කාර්යය වටහාගන්න.ඔබ ලියූ සියලුම ලිපි වල යම් යම් ප්‍රශ්න ඇත.Admin කෙනෙකු ගේ උපදෙස් පැතීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.Lee ඔබට උපකාර කරනු ඇත.මටද උපකාර කර ඇත.ස්තුතියි! --Salithak1 (talk) 23:27, 30 ජූලි 2018 (යූටීසී)[reply]

Salithak1

  : ඔබගේ අදහස් දැක්වීම හා ප්‍රථීචාරය ඉහලින් අගය කරමි. අදහස් හෝ මතවාද යනු කෙනෙකු හෝ පිරිසක් කවදා කොතනක හාේ දැක් වු අදහස් හා මතවාද මය.එම නිසා වැදගත් වන්නේ විශ්වකෝෂයන් ගලිහී යාමට නොදී එම තොරතුරු අන්තර් ගත කීරීම බව වීශ්වාස කරමි.අඩුපාඩූ ඇතොත් ඉදිරියට ද පෙන්වා දෙන්න.
                 ස්තුතියි.--Rohana manjulawm (talk) 14:02, 31 ජූලි 2018 (යූටීසී)[reply]
කරුණාකර විශ්වකොශයෙහි අරමුණ වටහාගන්න.මෙය තමන්ගේ මතවාද ඉදිරිපත් කරන ස්ථානයක් නොවේ.එවැනි ලිපි wikipedia තුලින් ඉවත් වෙනු ඇත --Salithak1 (talk) 14:49, 31 ජූලි 2018 (යූටීසී)[reply]

ආයුබාේවන් Lee ශ්‍රී දිව්‍යා භාරතී ආශ්‍රමයප්‍රමාණවත් තරම් තහවුරු කිරීම් හා සබැදි එක් කර ඇතැයි සිතමි.අවධානය යොමුකර සුදුසු මගපෙන් වීම් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සාටිමි. ස්තුතියි.--Rohana manjulawm (talk) 06:11, 2 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]

blocking of පරිශීලක:Cyrus_noto3at_bulaga[සංස්කරණය]

I propose blocking of පරිශීලක:Cyrus_noto3at_bulaga for disruption of Sinhala Wikipedia. ---- Shwetha (talk) 12:18, 4 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]

Noted! --Lee (talk) 02:05, 5 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]
@Shwetha: මෙම පරිශීලක විසින් සිදුකරන ලද මෙම සංස්කරණය ඔහුගේ සිංහල දැනුමේ අඩුවක් බවයි මගේ හැඟීම. මෙතැනදී මම සැබැවින්ම අසරණයි, මන්ද ඔහු සිදුකරන බොහෝ සංස්කරණ සද්භාවයෙන් සිදුකරන ඒවා ලෙස පෙනී යන නිසා. වාරණය කිරීම වෙනුවට කළහැකි වෙනත් යමක් නැද්ද? --Lee (talk) 15:18, 30 මාර්තු 2019 (යූටීසී)[reply]

Dear Lee
I wish to draw your attention to recent edit activities of පරිශීලක: Tharumaxx. Either he is waylaid by පරිශීලක:Rsekanayake or he had willingly jumped to the well. ----- Shwetha (talk) 14:33, 16 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]

@Shwetha කුමක්ද ගැටලුව?--RsEkanayake 11:43, 17 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]
මෙම පරිශීලක පිළිබඳව මාත් පරිපාලකවරුන්ගේ දැන්වීම් පුවරුව මත සටහනක් තබා ඇත. --Lee (talk) 14:30, 17 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]

About some articles[සංස්කරණය]

Can you justify why these articles are still in wikipedia? God divya bharti,ශ්‍රී ලංකාකික දාර්ශණිකයාේ,දිව්‍යා භාරතී ප්‍රවේශය විඤ්ඤාණවාදය,කුතුහලය,රෝහණ මංජුල.--Salithak1 (talk) 07:47, 19 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]

කෙටිකතා පිටුව කෙටිකතාව වෙත ගෙනයාම සම්බන්ධයෙන්[සංස්කරණය]

මේ සාකච්ඡාව ගැන දැනුවත් කිරීම ගැන බෙහෙවින් ම ස්තූතියි. පෙනීයන හැටියට මෙහි අවසන් වසයෙන් එකග වී ඇත්තේ එය අවස්ථානුකූල ව සිතා බැලීමටයි. මෙතැන දී ඔබේ මතය කුමක් ද? වඩා සුදුසු කෙටිකතා ලෙස නම් කිරීම ද? මගේ මතය නම් කෙටිකතාව ම යෙදිය යුතු බව යි. මොකද මා දැක තිබෙන පරිදි බොහෝවිට සාහිත්‍ය ලිපිවල කෙටිකතාව, නවකතාව, කවිය ආදී ලෙස ඒකවචනයෙනුයි සාහිත්‍යාංගයන් හදුන්වා තිබෙන්නේ. --Sasithmadu (talk) 00:48, 13 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)[reply]

ලිපියේ භාවිතා වී ඇත්තේ ඒකවචනය බැවින් මෙතැන දී නම් ඔබේ තේරීම සමඟ මාත් එකඟ වෙනවා. --Lee (talk) 00:54, 13 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)[reply]

Please go through the pages listed at ප්‍රවර්ගය:ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ (and its subcategories) and delete those that need it, or untag any that don't. Some pages listed there have been tagged for deletion for more than a year. - dcljr (talk) 03:48, 10 පෙබරවාරි 2019 (යූටීසී)[reply]

Language error[සංස්කරණය]

I moved the page from List of towns in Sri Lanka to ශ්රී ලංකාවේ නගර ලැයිස්තුව, because it is in Sinhalese. --Cyrus noto3at bulaga මට කථා කරන්න 10:54, 3 මාර්තු 2019 (යූටීසී)[reply]

Please see this ---- Shwetha (talk) 12:16, 3 මාර්තු 2019 (යූටීසී)[reply]
@Cyrus noto3at bulaga: I did not move the article to a Sinhala name because I was not sure on the correct term. But it seems the name suggested by you is also not correct. --Lee (talk) 13:24, 3 මාර්තු 2019 (යූටීසී)[reply]

Question about categories[සංස්කරණය]

How should year categories (e.g. Category:2016 or Category:1888) be categorized? I'm not able to understand from Category:රෝම දිනදසුන්වල අවුරුදු if there is any standard way. Could you give me some example of correct categorization? Thank you very much, --Epìdosis (talk) 15:34, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

I'm not 100% sure on this case. Shwetha may be able to help us out here. --Lee (talk) 01:04, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]
@Shwetha:, I think these should go under ප්‍රවර්ගය:ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු. Is that correct? --Lee (talk) 01:04, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]
Categorization had been done by user:Singhalawap and unfortunately done incorrectly due to lack of understanding. It is proper to advice Epìdosis to avoid this area until proper revisit is done. I should thank him about the revelation and apologize for the oversight. Please give me some amount of time ---- Shwetha (talk) 02:01, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

OK @Shwetha:, I have three more questions:

I have absolutely no hurry, so I won't do nothing in this area until you will be sure about the proper way things should be done. Answer me when you have time, no problem! Bye, --Epìdosis (talk) 08:11, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

Regarding years, I've just discovered the category ප්‍රවර්ගය:වසර ... which relation should it have with ප්‍රවර්ගය:ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු? --Epìdosis (talk) 08:52, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

Pages with title in Latin alphabet[සංස්කරණය]

I've just noticed that at the moment there are 528 articles with their title starting with a Latin alphabet letter; most of them probably need some review. The automatic list is here. You could have a look, when you have time. Bye, --Epìdosis (talk) 08:58, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

BTW, how should I mark articles like this? Thank you, --Epìdosis (talk) 15:02, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]
That is a page to be tagged {{සිංහල නොවේ}}. --Lee (talk) 17:50, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

Hey Lee, (I saw you in active admins so I am pinging you!) -- QueerEcofeminist (talk) 18:19, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී) I was going through recent uploads on commons and I found this page Chrishanth Niranjan Cooray, which is purely self-promotional page/blatant violation of not a web host policies on many wikipedias. I hope you are aware that using wikipedia for advertisement is not allowed on many wikis and as a wikimedia foundation policy. Though you may have some local policies regarding this, please do whatever is needed. I just thought of reaching out to you. thanks and regards. -- QueerEcofeminist (talk) 18:17, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

@QueerEcofeminist:, Thanks. --Lee (talk) 00:31, 27 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)[reply]

ගැටලුවක් නිරාකරණය කරගැනීමට[සංස්කරණය]

ම විසින් කුරානය සහ අන්‍යාගමිකයන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය මැයෙන් පිටුවක් පරිවර්තනය කළෙමි. සුපුරුදු පරිදි මා මූලාශ්‍ර එක් කළේ ඉංග්‍රීසි ලිපියේ සංස්කරණය පිණිස පිටුව බාගෙන, සිංහල පරිවර්තනයේ සුදුසු තැන් බලා, එහි වූ ප්‍රභව කේතයන් පිටපත් කිරීමෙනි. නමුත් දැන් එම පිටුවේ ආශ්‍රිත නාමාවලිය නිසි අයුරින් දිස් නොවේ. ඒ වෙනුවට බොහෝ මූලාශ්‍රවල cite book/web සැකිල්ලේ පරාමිතීන් ද ඇතුලු ව කේත දිස් වේ. කේත සැසදුවත්, යම් යම් වෙනස්කම් කර බැලුවත් එය නිවැරදි කළ නොහැකි විය. වරද හදුනාගත නොහැකි විය. මීට කුමක් හෝ කළ හැකි ද? / කුමක් කළ යුතු ද?

Sasithmadu (talk) 00:57, 7 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

@Sasithmadu: nowiki ටැග් වගයක් වැටිලා නේද? ඒවා ඉවත් කළාම වැඩේ හරි. ඔන්න එකක් මම හැදුවා. --Lee (talk) 09:06, 7 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@Lee: nowiki ටැග් සියල්ලම ඉවත් කළා. නමුත් දැන් තවත් අදාල නැති කේත රැසක් ආශ්‍රිත නාමාවලි කේතවලට අමතරව දිස්වෙනවා. මං හිතන්නේ nowiki ටැග් තිබෙන්න ඇත්තෙ ඒ කේත පෙනෙන එක වළක්වන්න වෙන්න ඇති. මේ ප්‍රභව කේත පිටපත් කළේ ඉංග්‍රීසි ලිපියෙන්නෙ. එතකොට nowiki ටැගුත් එහි ම තිබුණු ඒව නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි ලිපියේ මූලාශ්‍ර මනා ව දිස්වෙනවා. සිංහල ලිපියට විතරක් ආව ම ඇයි ප්‍රශ්න? මෙතන කුමක් හෝ හොයා බැලිය යුතු දෙයක් තියෙනවා වගේ. කොහොම වුණත් මේ කේත හදනවට වඩා හරියයි, මුල් ලිපියේ මූලාශ්‍රය කියවල ඒක මම ම ref ටැග්/cite book/web සැකිලි හරහා එක් කළා නම්. Sasithmadu (talk) 01:14, 8 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@Sasithmadu: ඉංග්‍රීසි ලිපියේනම් nowiki ටැග් මොන්වත් නෑ නේ. ඔබ විෂුවල් එඩිටර් එකකින් ප්‍රභව කේත ඇතුල් කළා නම් ඒ එඩිටර් එක nowiki ටැග් දාන සිද්දියක් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් උනා ද? --Lee (talk) 02:41, 8 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
ඒ ලිපියේ ගොඩක් මූලාශ්‍ර ගැටළු ඇවිත් තියෙන්නේ විෂුවල් එඩිටර් එකක ප්‍රශ්නයක් වාගේ. ඒවා වෙනම එක් කළානම් හොඳයි නේද? --Lee (talk) 02:42, 8 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
ඇත්ත. දැන් බැලුවාම නං ඉංග්‍රීසි ලිපියේ නෝවිකි ටැග්ස් නැහැ. නමුත් මම පරිවර්තනය කරද්දි පහසුවට කරන්නෙ මුල් ලිපියේ සංස්කරණය පිණිස තත්වයට ගිහින් ඒ පිටුව බාගන්න එක. ඉන්පස්සෙ එතනින් සිංහල පරිවර්තනයේ සුදුසු තැන්වලට ඒවා එක්කරනව. ඒ නිසා නෝවිකි ටැ්ස් මා තින් ආව වෙන්නත් අමාරුයි. මම දෘෂ්‍ය සංස්කාරකය යොදාගත්තෙ හැඩසවීම්වලට පමණ යි. කොහොම නමුත් දෙවෙනි වරක දෘ. සං. භාවිත කරද්දි අත්වැරැද්දකින් එවැන්නක් වෙන්න ඇති. මොකද ඔබ කියනවා වගේ ක්‍රමානුකූල ව නොවිකි ටැග් එක්වීමක් තමා තිබුණේ. එය සහ දැන් ප්‍රථිඵලය දෙස බලන විට එය යාන්ත්‍රික ව එක්කළ දෙයක් විය යුතු යි. නෝ විකි ටැග්ස් තිබුණෙත් යම් යම් කොටස්වලට විතරයි. දැන් මීට කළ යුත්තේ කුමක් ද? තවමත් මෙහි සයිට් බුක්/වෙබ් ආදිය සහිත ප්‍රභව කේත දිස්වෙනවා. නමුත් කේතය බැලුවා ම අවුලකුත් හොයාගන්න නැහැ. Sasithmadu (talk) 01:35, 9 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
දැන් හරි වෙන්න ඕන. cite web , cite quran යන පද එක පේලියට තිබිය යුතුයි. නැත්නම් සැකිල්ලක් වශයෙන් තේරුම් ගන්නට බැහැ. මෙතන වෙලා තිබුණේ cite සහ quran අතර නිව් ලයින් එකක් තිබුණ නිසයි. --- Shwetha (talk) 07:37, 9 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
බොහොම ස්තූතියි. Sasithmadu (talk) 18:39, 10 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

නව Edit war සිදුකරන පරිශීලකයන් සහ අදාල ලිපි[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් ලී! මෑතකදී මා හා Edit war එකක් සඳහා පහත සඳහන් පරිශීලකයන් සහභාගී විය.

ඒ, පහත සඳහන් ලිපි සඳහා ය.

මම අදාල පරිශීලකයන්ට දැනුම් දීම් කළ අතර, ඔවුන් ලිපි මත යොදන ලද මකා දැමුමේ සැකිලි ඉවත් කරමින්, සාකච්ඡා පිටු හිස් කරමින් බලහත්කාරයෙන් සංස්කරණ සිදු කරනු ලබයි. අදාල සංගමය මෙරට ලියාපදිංචි කොට නැති, මාධ්‍ය විසින් අතකොළු බවට පත් කරගත්, පිළිගත නොහැකි සරල පුවත් ප්‍රකාශන සිදුකරන ෆේස්බුක් පිටුවකට සීමාවූ "සංගමය"කි. එම සංගමයේ පදනම් විරහිත බව මා තහවුරු කොට, මාධ්‍ය වෙත ද ලිපි මඟින් දන්වා ඇත. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් විකි ප්‍රතිපත්ති ඉක්මවා යන මෙම පරිශීලකයන් වාරණය කරන ලෙසත්, අදාල ලිපි මකා දමන ලෙසත් දැනට සක්‍රීය එකම පරිපාලකවරයා වන ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි! --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:47, 18 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

කඩා කප්පල්කාරී සංස්කරණය කිරීම හේතුකොට ගෙන පරිශීලක:Tharakakasun වාරණය කෙරිණි. ඉල්ලීමේ ඉතිරිය ගැන සොයාබලමින් සිටිමි. --Lee (talk) 02:54, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@Shwetha: මෙතන ඔබේ අදහස දැනගැනීමට කැමැත්තෙමි. --Lee (talk) 02:56, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
සංගමය ගැන ලිපිය පිළිබඳ මාගේ අදහස නම් ලියාපදිංචි කොට නොමැති වුවද පාඨකයන් හට දැනුමක් දිය හැකි නම් එය නොමකා තබා ගත යුතු බවයි. අනෙකුත් ලිපිය ගැන පසුව අදහස් දක්වමි. ---- Shwetha (talk) 03:05, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@Shwetha: ස්තූතියි!--Lee (talk) 03:45, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@තඹරු විජේසේකර: Afd සැකිල්ල භාවිතා කර මකාදැමීමේ සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න. එය වඩා සුදුසුයි. --Lee (talk) 03:45, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
Afd එක් කළා Lee. ඒ සඳහා සංවාදයන් මම සාකච්ඡා පිටුවල අරඹා තිබෙනවා. ඒවා ද ඔවුන් ඉවත් කරන්නට කටයුතු කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා යන වචනය පවා සංවිධානයක මෙලෙස භාවිතා කිරීම ගැටළු සහගතයි. ඔවුන්ගේ ෆේස්බුක් පිටුව දෙස බැලුවා නම් එහි ඇති අමනෝඥ ස්වභාවය දැකගත හැකි වේවි. විකියේ ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයක්වත් නොමැති බව ඔවුන්ගේ ක්‍රියා කලාපයෙන් මොනවට තහවුරු වුණා. එවැනි පිරිසක් ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය නියෝජනය කිරීම ම විහිළුවක්. @Shwetha: දැනුමකට වඩා මෙතන ඇත්තේ Show off කිරීමකුයි. දැනුම දෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට බ්ලොග්/පුවත් වෙබ් අඩවියක් අරඹන්නට තිබුණා. පුවත්පත් වලින් ද මේ ගැන නොසොයා එය මූලාශ්‍ර කොට තිබුණු අතර මා කළ දැනුම්දීමෙන් පසුව නැවතත් ‍එසේ සිදු නොවන්නට වග බලා ගන්නා බව දැනගන්නට ලැබුණා. ළඟදීම මේ ගැන TRCSL වෙත දැනුම් දෙන්නට සක්‍රීය තොරතුරු තාක්ෂණ සමාජයයන් හරහා කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා. දෙවැනි ලිපිය කොහොමටත් සාමාන්‍ය ප්‍රොෆයිලයක්. එනිසා පදනම් විරහිත සහ විකියට කිසිදු අදාලත්වයක් නැති ඒවා ලෙසයි මේ ලිපි දෙක මා දකින්නේ. එය තබා ගැනීමෙන් අප ඔවුන්ට උල්පන්දම් දීමක් සිදුවෙනවා. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:36, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@තඹරු විජේසේකර: කෝ process එක සම්පූර්ණ කරලා නෑ නේ!--Lee (talk) 08:06, 19 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
කළා :) --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 18:15, 20 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

උපන්‍යාස වේබ් හෝ cite web සැකිලි වල දිනය සිංහලෙන් යෙදීම[සංස්කරණය]

උපන්‍යාස වේබ් හෝ cite web සැකිලි වල දිනය සිංහලෙන් යෙදූ විට Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help) ලෙසින් දෝෂයක් දක්වයි. කරුණාකර උදව් වන්න. --- Shwetha (talk)

@Shwetha: දැන් හරි නේද? --Lee (talk) 08:29, 27 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
ඉතාමත් ස්තුතියි. කොහොමද කලේ? ---Shwetha (talk) 10:50, 27 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
මේක බලන්න. --Lee (talk) 11:13, 27 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
උත්කෘෂ්ඨයි. --- Shwetha (talk) 11:16, 27 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

Recent defacing of biography articles in Sinhala Wikipedia[සංස්කරණය]

Dear Lee,
Observed a massive surge of defacing of biography articles in Sinhala Wikipedia. Most culprits are non-registered. I suggest blocking of පරිශීලක:Sathya gaweshaka for defacing the article මංගල සමරවීර -----Shwetha (talk) 07:55, 23 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

I also seek blocking of පරිශීලක:Janithponnaya and පරිශීලක:Buddhi99 and පරිශීලක:සමරෙ for defacing the articles රාජිත සේනාරත්න and රිෂාද් බදියුදීන් --- Shwetha (talk) 08:04, 23 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

ඉහත නම් සඳහන් පරිශීලකයන් මසක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව (හදිසි අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගෙන) වාරණය කරන ලදී. --Lee (talk) 16:03, 23 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

ස්තුතියි ----Shwetha (talk) 01:07, 24 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

Dear Lee
රන්ජන් රාමනායක too is subject to defacing. Please do the needful. Thanks. --- Shwetha (talk) 00:35, 25 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන ලෙස ආරක්ෂණය කරන ලදී! --Lee (talk) 01:36, 25 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

රාවණ රජු ලිපිය සංශෝධනය පිළිබඳව[සංස්කරණය]

ඇතැම් පිරිස් ලිපිය සංශෝධනය කිරිමේදි ආගම් වල නිග්‍රහා කරමින් තමන්ගේ පුද්ගලික මත යොදනවා. Mili977 (talk) 12:15, 20 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)[reply]

එයට පිලිතුර ලිපිය විනාශ කිරීම ද?--Lee (talk) 16:31, 20 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)[reply]

යන්නෙන් ඇරඹී මෙම ලිපිය ක්‍රමයෙන් විනාශ කරමින් පවතියි. මෙයට අවධානය යොමු කරන්න. ---- Shwetha (talk)

පෙර ලිපියට ගෙන ගොස්, "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන" ලෙස ආරක්ෂණය කළා!--Lee (talk) 08:59, 23 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]
දැන් ඔවුන් බුදු දහම ලිපිය වනසති. ----Shwetha (talk) 19:27, 27 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]
පෙර පරිදිම කළා! --Lee (talk) 06:57, 28 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]

local consensus to opt-out Global Sysops[සංස්කරණය]

I want to find out the procedure to obtain a local consensus from Sinhala Wikipedia to opt-out Global Sysops. ----- Shwetha (talk) 15:28, 23 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]

@Shwetha: මටත් හිතෙනවා ඒක හොඳ අදහසක් කියලා! --Lee (talk) 16:29, 23 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]
ඔබ මෙය ආරම්භ කරන්න. --- Shwetha (talk) 03:05, 25 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]
තවමත් මෙය අවසන් කිරීමට නොහැකිවීම් ගැන සමාවන්න. --Lee (talk) 07:21, 28 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]

112.134.16.179 නිර්නාමික පරිශීලකයා විසින් විනාශකාරී සංස්කරණ[සංස්කරණය]

112.134.16.179 නිර්නාමික පරිශීලකයා විසින් විනාශකාරී සංස්කරණ සිදුකරමින් පවතියි. ඔහු විසින් ක්‍රිස්තියානි ධර්මය හා බුදු දහම සම්බන්ධ ලිපි ඉලක්ක කර ඇත. ඔබගේ අවධානය පිණිස යොමු කරමි. ---- Shwetha (talk) 19:33, 27 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]

දිනක් සඳහා ලිපිනය වාරණය වාරණය කොට ඇත. --Lee (talk) 07:10, 28 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]

අනුරාධපුර රාජධානිය ලිපිය[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර රාජධානිය ලිපිය සම්පූර්ණ මදිනේ? අනුරාධපුර රාජධානිය ලිපිය සම්පූර්ණ කරන්න ද? Mithila Madawa (talk) 16:35, 30 ජූනි 2020 (යූටීසී)[reply]

@Mithila Madawa: අහන්නත් දෙයක් ද, බය නැතුව සම්පූර්ණ කරන්න. හැබැයි ආයෙ ලිපිවල අන්තර්ගතය ඉවත් කරලා ලෙඩ දාගන්න නම් එපා ඔන්න! --Lee (talk) 16:39, 30 ජූනි 2020 (යූටීසී)[reply]

Inquiry about the Sinhalese name of Wikimedia Community User Group Hong Kong[සංස්කරණය]

Hello!

I'm a part of the "Wikimedia Community User Group Hong Kong" and am looking to see what the name would be in Sinhala as Hong Kong has some people of Sinhalese descent. May I ask what the name of this group would be in Sinhala?

Thank you WhisperToMe (talk) 23:30, 4 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)[reply]

Shwetha has answered your question in his talk page. Isn't that the answer you are looking for? --Lee (talk) 05:35, 5 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)[reply]
Just found the reply! Thanks for notifying me WhisperToMe (talk) 23:57, 5 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)[reply]
Added to Commons:Category:Wikimedia Community User Group Hong Kong WhisperToMe (talk) 23:59, 5 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)[reply]

We sent you an e-mail[සංස්කරණය]

Hello Lee,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (talk) 18:53, 25 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]

ජාතික ගීය - ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ ගැටළුවක්[සංස්කරණය]

උක්ත ලිපියට 2018 වර්ශයේදී ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය හා ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් එක් කොට තිබේ. එහෙත් එය ඉන් මතුවට වැඩි දුරක් නොගිය බවද පෙනෙයි. මෙය ඔබට විමසා බැලිය හැකියි නම් අගනේය. එහි සාකච්ඡා පිටුවේ මා තැබූ සටහන ඔබට මෙතනින් සොයාගත හැකියි. ස්තූතී. --Dithmal (talk) 18:19, 12 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]

ඒකාබද්ධ කිරීමකට පරිපාලක සහයක් අවශ්‍ය වන්නේ History Merge එකක් කිරීමට පමණි. ඒකාබද්ධ කිරීම ඔබටද කළ හැක. -- Lee (talk) 00:08, 13 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]

නිර්නාමික පරිශීලක 217.78.6.205 විසින් මෙම දිනවල ලිපි තුල අනවශ්‍ය ලෙසින් සබැදි එක් කරමින් සිටියි.

සබැදි භාවිතා කෙරෙන්නේ එක් ලිපියකින් තවත් ලිපියකට යෑමට අවශ්‍ය පසුබිමක් ඇති තර ලීමට වුවද මෙම නිර්නාමික පරිශීලකයා කරන දෙය තුල එවැන්නක් නොපෙනෛයි. හුදෙක් විකිපීඩියාව අවුල් කිරීම හෝ විනාශකිරීම හෝ මෙහි අභිලාශය බවක් පෙනෙයි.

ඔබගේ අවධානය යොමු කරමි. ------ Shwetha (talk) 02:24, 12 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]

ඔබගේ අවධානයට මෙයද යොමු කරමි. en:Wikipedia:Manual of Style/Linking ---- Shwetha (talk) 02:32, 12 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
මේක නම් විසඳන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් නේ! Lee (talk) 12:48, 14 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
මෙයට ඔබගේ අවධානය යොමු කරමි. සම්බන්ධවී යන්නෙහි වී යන්නට මොහු බැදියක් තනා ඇත. පරිශීලකයෙක් එය එබූ විට වගා කරන වී වෙත ලිපියතට යොමු වෙයි. මෙය සම්පූර්ණ වශයෙන් විකිය විනාශ කිරීමකි. ---- Shwetha (talk) 04:49, 16 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන්? Lee (talk) 08:38, 16 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
තාවකාලික විසඳුමක් ලෙස දිනක් සඳහා 189.201.185.111 ලිපිනය වාරණයට ලක් කර ඇත. Lee (talk) 08:43, 16 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
අපේ ව්‍යාපෘතියේ නිර්නාමික ප්‍රරිශීලකයන් කරන්නේ විනාශ කිරීම් පමණක් වාගේ නේද? Lee (talk) 04:44, 17 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
ඉතාමත් ස්තූතියි! මොහු වෙනත් ලිපිනයන් භාවිතා කරමින් මෙම විනාශකිරීම දිගටම කරයි. මාස කිහිපයකට සියළු නිර්නාමික පරිශීලකයන් වාරණය කල හැකිද? ---- Shwetha (talk) 10:04, 17 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
ඒක තමා මාත් කල්පනා කළේ. ඒත් ඉතින් තව අමතර ප්‍රශ්න ඇතිවෙනවා නේද? Lee (talk) 14:06, 17 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
ලී මහත්මයා..අපි ආදරය කරපු දෙයක් මේ වගේ විනාශ වෙනව බලමින් මට ඉන්ට බැහැ. මට තියන එකම විකල්පය සිංහල විකියෙන් ක්‍රමයෙන් ඈත් වීමයි. මෙම ක්‍රියාව පිටුපස ඉන්න අයගෙත් බලාපොරොත්තුව එයම වෙන්නට ඇති. ඔබට ජය වේවා. --- Shwetha (talk) 14:32, 17 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]
මේ ක්‍රියාව පිටුපස ඉන්නේ විකිය ගැන හොඳට දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මීට පෙරත් කිහිප දෙනෙක් ඔය වාගේ වැඩ කළා නේද? Lee (talk) 17:43, 17 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]

ලුවා මොඩියුල ගැන[සංස්කරණය]

ලුවා මොඩියුල සදහා යොදන module නාමාවකාශය 'මාතිකාව' ලෙස පරිවර්තනය කිරීම සුදුසු යැයි මම සිතනවා, මේ ගැන ඔබේ අදහස කුමක්ද? -- හරිත සාකච්ඡාව 09:05, 29 මැයි 2021 (යූටීසී)[reply]

මට නම් ඒක ටිකක් හරි මදිත් වාගෙ. මාතිකාව කියන වචනේ හැදෙන්නේ කොහොම ද? Lee (talk) 14:18, 2 ජූනි 2021 (යූටීසී)[reply]

මාතෘකාව කියන එකෙන්ම තමයි එන්නෙ. ක්‍රමලේඛනයේදී Module කියන්නෙ අනිත් කේත ගොඩනගන්න දායක වන ස්වාධීන කේත කොටසකට. මේක තවම කවුරුත් හරියට සිංහලෙන් අරුත් දක්වලා නෑ. ශබ්දකෝෂවල මේකට ඒකකය, මාතිකාව, මානකය, මොඩියුලය වගේ වචන දෙනවා. ඒ අතරින් ගණිතයට වඩාත් ළගම වචනයක් මාතිකාව. ඒකකය, මානකය වගේ වචනවල වෙන භාවිතත් තියෙන නිසා ගැලපෙන්නෙ නෑ කියලයි මට හිතෙන්නෙ. -- හරිත සාකච්ඡාව 07:02, 5 ජූනි 2021 (යූටීසී)[reply]

Invitation for Functionary consultation 2021[සංස්කරණය]

Greetings, Admins of the emerging community,

I'm letting you know in advance about a meeting I'd like to invite you to regarding the Universal Code of Conduct and the community's ownership of its future enforcement. I'm still in the process of putting together the details, but I wanted to share the date with you: 10/11 July, 2021. I do not have a time on this date yet, but I will let you soon. We have created a meta page with basic information. Please take a look at the meta page and sign up your name under the appropriate section.

Thank you for your time.--BAnand (WMF) 15:14, 10 June 2021 (UTC)

Hi! What is this template for? And how do you know that the uploader agreed to that license? --MGA73 (talk) 17:09, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)[reply]

That user is the teacher "Kumudu Pinto", who passed away on 2010-07-25. He uploaded these photos when this project did not have most of the licensing templates. So the license closer to the one used for the text is assumed. Lee (talk) 13:55, 16 ජූනි 2021 (යූටීසී)[reply]

Cleaning up free files[සංස්කරණය]

Hi! Seems that it is only you and I that check files at the moment so I might as well write directly to you.

I see you have deleted most of the files with no license. That is great!

Files at Special:UnusedFiles are unused. Perhaps you could check those and delete all that do not have a clear source and author? Usually files in low res and without metadata are problematic. Files like ගොනුව:Picture3.jpg have copyright notice. Is it likely that uploader is Rukshan Jayawardene?

You can see who uploaded the free files by clicking this link. 1644 files are uploaded by 1 user and the remaining 621 files are uploaded by 93 users. There are 19 users that have uploaded 10 or more files.

I do not know how many on si.wiki that speaks English. So perhaps you could leave a message on their talk page if they could check their uploads and make sure that they have added both a source and author and that the license is correct?

If uploader is blocked you do of course not need to ask them because they can't reply. But perhaps it would be relevant to delete their uploads depending on why they were blocked.

If uploader have not edited for many years they will probably not respond so you can skip those too.

Hopefully users will respond and check. --MGA73 (talk) 15:31, 12 ජූලි 2021 (යූටීසී)[reply]

As said very small files may be a warning. I made a gallery here of the smallest files. Those with text only are okay. But the gallery makes it easy to spot the files that looks most like an internet file. --MGA73 (talk) 15:46, 12 ජූලි 2021 (යූටීසී)[reply]
Thanks. I'll get back to you after checking these. Lee (talk) 13:02, 13 ජූලි 2021 (යූටීසී)[reply]
Sorry about the delay. Got a little busy in real life. Lee (talk) 15:27, 25 ජූලි 2021 (යූටීසී)[reply]
Don't worry. Work, study, holiday, family... There have to be time to real life too :-) --MGA73 (talk) 16:40, 27 ජූලි 2021 (යූටීසී)[reply]

Invitation for Wiki Loves Women South Asia 2021[සංස්කරණය]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021view details!


Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We are proud to announce and invite you and your community to participate in the competition. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,
Wiki Loves Women Team HirokBot (talk) 22:12, 18 අගෝස්තු 2021 (යූටීසී)[reply]

Hi! Can you please translate these two articles in Sinhalese wiki? they don't need to be long, just a few sentences are enough. That would be appreciated :)

Yours sincerely,ChipsBaMast (talk) 17:57, 10 දෙසැම්බර් 2021 (යූටීසී)[reply]

How we will see unregistered users[සංස්කරණය]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:19, 4 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)


Wikimedia ආයතනයට ව්‍යාපෘති යෝජනා පත්‍රයක්[සංස්කරණය]

සුභ දවසක්, අපි මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ජාතික භාශා සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයේ සුරංගිකා රනතුංග හා නිසංස ද සිල්වා. සිංහල භාෂාවේ ප්‍රගමණය උදෙසා සිංහල විකිපීඩියා ලිපි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අපට තදින්ම දැනී තිබෙනවා. සිංහල විකිපීඩියා ලිපි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමටත්, ඒ සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීමට wikimedia ආයතනයට ව්‍යාපෘති යෝජනා පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ යෝජනා පත්‍රයේ මූලික බලාපොරොත්තුව වන්නේ සිංහල විකිපීඩියා සඳහා දායකත්වය දැක්වීමට විශ්ව විද්‍යාල සහ පාසල් සිසුන් දිරිමත් හා දැනුවත් කිරීමට වැඩමුළු හා තරඟ සංවිධානය කිරීමයි. මේ මගින්, නියමිත කාල පරාසයක් ඇතුලත සිංහල විකිපීඩියා ලිපි ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි කර ගැනීම අපේ බලාපොරොත්තුවයි. මේ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය හා අදහස් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙනුයි අපි මේ පණිවිඩය මෙහි තබා යන්නේ. ඔබ මීට දායකවන්නට කැමතිනම් කරුණාකර අපට දන්වන්න. --NisansaDdS (talk) 12:33, 22 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)[reply]

බොහොම හොඳ අදහසක්. හැබැයි අමතක කරන්න එපා, මීට පෙර UoC ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වූ බව. Lee (talk) 05:12, 23 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)[reply]
බොහොම ස්තූතියි දිරිමත් කිරීමට. මේ ව්‍යාපෘති යෝජනා පත්‍රය සැලසුම් තිරීමට දායක වීමට ඔබ කැමති ද? NisansaDdS (talk) 06:28, 25 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)[reply]
මෙම ව්‍යාපෘතියට සිදුවූයේ කුමක් ද? Lee (talk) 08:41, 9 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]
ඔබගෙන් අපි ඉහත පෙබරවාරියේ දී උදව් ඉල්ලුවා. එහි ප්‍රතිචාරයක් නොවූ බැවින් ඉන්පසු අපි කෝපි කඩේ ද තව පරිශීලකයන් කිහිපයක සාකච්ඡා පිටුවල ද උදව් ගන්නට උත්සාහ කලා. එම තැන් වලින්ද එතරම් උන්නදුවක් නැති වූ බැවින්ද ලංකා ආණ්ඩුව පිටරට වලින් පර්යේෂණ (research) සඳහා එන මුදල් ලබා ගන්න අපහසු වෙන නීති කිහිපයක් දැමූ හෙයින්ද මේ ව්‍යාපෘතිය කල් දමන්නට අපි තීරණය කලා. මේ දෙවන කාරණය නම් ළඟදීම වෙනස් කරන්නට අදහස් කරන බව ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කියූ හෙයින්, මේ ව්‍යාපෘතිය ඉක්මනින් නැවත පණ ගන්වන්නට හැකි වෙකැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. NisansaDdS (talk) 11:01, 2 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]
ආචාර්ය සුරංගිකා මෙයට සම්බන්ධ වන්නේ කුමන ආකාරයෙන් ද? Lee (talk) 05:19, 3 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]
මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න බැරි වෙන්න හේතුවකුත් ඇති නේද? Lee (talk) 10:58, 10 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]

විකිපිටු ආරක්ෂිත කිරීමට ඉල්ලීම[සංස්කරණය]

දැන් පවතින වාතාවරණයත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආදී පිටු ආරක්ෂිත කළ යුතු යැයි සිතමි (because of constant vandalism). Can you check and protect those pages? Jacebrent1 (talk) 02:23, 5 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)[reply]

These two pages are already at auto confirmed users only state; isn't that enough? Lee (talk) 04:13, 5 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)[reply]
Sorry. It seems I missed the ගෝඨාභය රාජපක්ෂ page. YesY කළා Lee (talk) 04:15, 5 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)[reply]

Translation request[සංස්කරණය]

Hello.

Can you translate and upload the articles en:National Museum of History of Azerbaijan, en:National Art Museum of Azerbaijan and en:Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theater in Sinhala Wikipedia? They do not need to be long.

Yours sincerely, Multituberculata (talk) 17:57, 16 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]

බයිකොනූර්[සංස්කරණය]

බයිකොනූර් යනුවෙන් මම නව පිටුවක් ආරම්භ කළෙමි. නමුත් එහි ඇත්තේ බයිකොනූර් කොස්මොඩ්‍රෝමය පිලිබඳවය. බයිකොනූර් යනුවෙන් හැඳින්වෙන නගරයක් ද කසකස්තානයේ පිහිටා ඇති බැවින් බයිකොනූර් කොස්මොඩ්‍රෝමය පිලිබඳ විස්තරය බයිකොනූර් යන තනි නාමය යටතේ පැවතීම සුදුසු නොවේ යැයි පසුව සිතුණි. නමුත් බයිකොනූර් අභ්‍යවකාශ තොට, බයිකොනූර් කොස්මොඩ්‍රෝමය ආදී ලෙස යළියොමු කිහිපයක් ද බයිකොනූර් වෙත නිර්මාණය කළ බැවින් බයිකොනූර් යන්න නගරය සඳහා යොදන්නේ කෙසේද යන්න ගැටළුවක්ව පවතී. මෙය කෙසේ නිරාකරණය කළ හැකිද? ස්තුතියි! --Randeer (talk) 05:23, 27 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]

බහුරුත්හරණ පිටුවක් භාවිතා කරමු ද? බයිකොනූර් කියපුවාම ඒක අදහස් විය යුත්තේ නම් නගරය නේද? Lee (talk) 06:14, 27 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]
ඔව්, එනමින් නගරය අදහස් විය යුතුයි. එසේ කිරීම සඳහා දැනට පවතින පිටුව මකා දැමිය යුතුයි ද? මකා දැමුවහොත් එයට සම්බන්ධ කර ඇති යළි යොමු පිටුත් හිස් පිටු බවට පත් වනවා නේද? කාලෙකට පස්සේ විකිපීඩියා සංකරණය කරන්න ආපු නිසා මේ වගේ අවුලක් විසඳාගන්නේ කොහොමද කියල මට හරියට මතකයක් නැහැ. Randeer (talk) 06:27, 27 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]
මෙහෙම කරමු. දැන් සාදා ඇති පිටුව ඔබට හිතෙන හැටියට අදාල නමට ගෙන යමු. ඊට පස්සෙ බයිකොනූර් පිටුව තියෙන්නේ යළි යොමුවක් ලෙස නේ, ඒක සංස්කරණය කරලා නගරය ගැන ලිපිය හදමු. එහෙම හොඳයි නේද? එතකොට මොනවත් මකන්න වෙන්නේ නෑ නේ. Lee (talk) 06:35, 27 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]
ඒ විදියට කළා. ගැටළුව විසඳුනා. ස්තූතියි! Randeer (talk) 06:54, 27 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]
එළ! Lee (talk) 07:36, 27 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]

2004 සුනාමිය[සංස්කරණය]

සම්භව වේලාව යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සුනාමිය හටගත් වෙලාව නම් ඉහත මාතෘකාව සඳහන් ලිපියේ පසුගමනය මගින් වෙනස් කරන ලද (දැනට පෙන්වන) වෙලාව නිවැරදි නොවන බවයි හැඟෙන්නේ. Randeer (talk) 09:03, 16 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]

UTC වලින් නේද වෙලාව දීලා තියෙන්නෙ? Lee (talk) 16:16, 16 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]
ඔව්, ඒ විදියට නිවැරදියි. Randeer (talk) 03:13, 17 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]
ඉංග්‍රීසි ලිපියේ තොරතුරු කොටුව අපේ එකට වඩා සෑහෙන්න වෙනස් නේද? එතන පැටලිල්ල එන්න ඇත්තේ local time දැන් ඒකේ තියෙන නිසා වෙන්න ඇති. Lee (talk) 05:14, 17 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]
ඔව් ඒකත් එක හේතුවක් තමයි. Randeer (talk) 07:20, 17 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]

මා අතින් සිදු වූ අත්වැරැද්ද නිවැරදි කිරීම[සංස්කරණය]

I was translating the wikipedia:template messages page and then I moved the page to a new name (I translated the name). Now, all the subpages are shown as red links. I can't revert my edit. Can you fix it? Jacebrent1 (talk) 08:42, 27 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]

I moved the pages back. Is it OK now? Lee (talk) 14:33, 27 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]
Yes, thank you so much. Jacebrent1 (talk) 02:42, 28 ජූනි 2022 (යූටීසී)[reply]

Empty categories[සංස්කරණය]

Hello,

Could you please delete the empty categories present in ප්‍රවර්ගය:සූචිගත නොකළ පිටු?

Thank you

Vargenau (talk) 15:53, 21 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]

Not all of them are supposed to be deleted. But I will go through the list. Lee (talk) 04:19, 22 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]
Some of the category redirect pages are left undeleted because they aid us in importing things from English Wikipedia. I see that you have emptied the redirect information from those and marked them to be deleted. Is there any reason for doing so? Lee (talk) 04:24, 22 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]

Hello,

I find these redirects confusing as there were many pages inside these redirects. As you can see, I have moved pages to the right categories before proposing to delete them.

Also, deleting these redirects helps reducing the page https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82:UnconnectedPages?namespace=14 that shows the categories without interwikis.

Best regards,

Vargenau (talk) 07:33, 22 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]

To further clarify what I said earlier, Sinhala language have many words for some English words, and there are many ways to write the same thing. That can result in having many category names for the same category. Therefore for the time being those soft redirects help editors to use a consistent naming. I don't think that is disallowed even in English Wikipedia. Lee (talk) 07:41, 22 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]
Please do not tag soft redirect pages for deletion. We may be able to find a better solution to ease up your confusion if you can explain the technical reason for these tagging. Lee (talk) 12:06, 23 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]
I have even updated the template for soft redirect with this information, you seem to have completely ignored what is displayed on the page. Lee (talk) 12:09, 23 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]

Hello,

I still consider these redirects do more harm than good and should be deleted:

 • There is a risk that the wikidata interwiki is made with the redirect instead of the real category
 • There is a risk that pages are put in the redirect instead of the the real category. As you can see, I have recategorized many of them.
 • There is a risk that the redirection points to a nonexistent category. Example: ප්‍රවර්ගය:Aircraft stubs.

But it's your wiki, so do as you think is best.

Best regards,

Vargenau (talk) 17:27, 1 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

 1. ‍ You mean when using scripts in this case isn't it? But we can consider the fact they are soft redirects in this case isn't it?
 2. You are right here. But at the current development level of this project, I believe that is acceptable. (and we can have a bot move the pages time to to ease up the cleaning isn't it?)
 3. This point raises up another issue. I also noted that some global admin deleted many broken redirects in this project. However almost all of those were created by me. On some of those cases I'm 100% sure I did not create the redirect as a broken one. Could it be something has gone wrong in our database?
Projects with small communities are really different from the main ones. We sometimes have to accept many things that are not OK in major projects. But don't be discouraged because of this. Our community greatly benefited when User:Kylu helped us, even though she didn't understand a single Sinhala word. Lee (talk) 02:36, 2 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]
Are you the person who requested speedy deletion on en:Category:Soft redirected categories? Lee (talk) 08:44, 30 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

Unnecessary report[සංස්කරණය]

නැවත පැමිනීමක්? This is my first time being a wikipedia editor. Originally i was working in the english wiki. You can see my there coz i use the same account. Anyway, i came to work and edit in the sinhala wiki BECAUSE there is no standard in this website. Not even wikipedia standard. People copy and paste blogpost articles fully without any information, references, not even a single maintenance tag. Yet, the so called admins just patrol the pages and do nothing to wikify them. I saw another admin i dont remember her names, but she goes on creating and creating tons of pages with lots of mistakes and dont even finish one article before starting the other. I dont complain. I have re edited tons of her works to make her articles meet wikipedia standards. Most recent was the ඕටමන් රාජධානිය. And your outrageous report? I dont know what you meant by threads cause i have never heard of a thread in wikipedia. Maybe you talking about redirect links or something(notify me about what you meant). Do you even realise how many haox,weird,false,unwikified,nonsense pages are there in sinhala wiki? Once i met with five or six pages with the same topic. කතෝලික දහම, කතෝලික ධරිමය, කිතු දහම blah blah blah. And the content!!!!! Omg! So many nonsense. Wikipedia is not a personal blog for people to post their personal thoughts. Yet the pages were patrolled by admins coz i saw they have changed some fullstops and stuff BUT nothing else for years! Some are from 2008?!! And then when someone tries to up the standard and clear the nonsense......thread විනාශකයෙක්ගෙ යලි පැමිනීමක්. Nice nice carry on. Ill do my usual contribution in the english wikipedia. Lankawe ewun ohommamai. Innawa kiyala karana deyakuth naha. Ane mnda ithin paw. Talk to Dan arundt, hell teach how be a real admin in wikipedia. MihirNak007 (talk) 10:51, 13 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

ඔබේ අරමුණ ඇත්තටම සාකච්ඡාවල thread විනාශ කිරීම නොවේ නම්, හොඳම දේ "Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion" වෙතට ගොස් quick replying, enable කර ගන්න එක. Lee (talk) 09:16, 23 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

Self promotion pages on wikipedia alert[සංස්කරණය]

ප්‍රසන්න බද්දේවිතාන නම් ලිපිය පෞද්ගලික ප්‍රචාරනයක් සඳහා නිර්මාණය කල බව ඕනෑම පරිශීලකයෙක්ට තේරෙයි. Deletion proposals ඉවත් කලත් එය විකිපීඩියා මාර්ගෝපදේශයන්ට සහ තත්වයන්ට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් කුමක්ද කරන්නෙ? ඇයි ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නෙ? MihirNak007 (talk) 10:54, 14 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

ඔබ භාවිතාකළ සැකිල්ලේ ලියා ඇති දේ නැවත කියවා බලන්න. එසේම ප්‍රථමවර එම නිවේදනය ඉවත් කිරීමේදී භාවිතා වී ඇති summary පණිවිඩය නැවත බලන්න. Lee (talk) 12:49, 14 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

Deletion request[සංස්කරණය]

Hi, could you please look at these deletion requests? [3] Rschen7754 17:10, 15 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

The list cleared except for the user page. Can you help me with the user page? Has he overstepped what is allowed on a user page? Lee (talk) 03:16, 16 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]
That is your decision to make based on local policies, however - to me it looks like a resume and/or an attempt at self-promotion. --Rschen7754 01:45, 20 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

නව පරිශීලකයන් පිලිබඳ[සංස්කරණය]

නව පරිශීලකයන්ට ලිපි සෑදීමට පෙර විකිපීඩියාවෙ තත්වයන් හෝ ලිපි සැකසිය යුතු ආකරය පිලිබඳ දැනුවත් වීමට යොමු කලහැකි සිථානයක් තිබේද? MihirNak007 (talk) 02:36, 23 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

{{welcome}}, සැකිල්ලේ නම් තැන් කිහිපයක් සඳහා සබැඳි තියෙනවා. ඊට අමතරව විකිපීඩියා:ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන, විකිපීඩියා:ලිපියක් ඇරඹුම, විකිපීඩියා:ලිපියක් යනු කුමක්ද? තිබෙනවා. හැබැයි සිංහල විකිපීඩියාවට ගැලපෙන ලෙස වෙනස්කම් නම් කර නැතුව ඇති. Lee (talk) 02:46, 23 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]
තව {{ආයුබෝවන්-සුහද-සරල}} නමිනුත් සැකිල්ලක් තියෙනවා. ඒකේ සබැඳිත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාගේ. Lee (talk) 03:10, 23 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

ස්තූතියි MihirNak007 (talk) 11:17, 1 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)[reply]

සිංහල විකිපීඩියාවෙහි නව මුහුණුවර[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාවෙහි ලිපියක් තැනීම හෝ සංස්කරණය හෝ කිරීම තුලදී දැකීමට සැලැස්වෙන ආකාරය ඉතා මෑතදී වෙනස් වී ඇත. ඔබ විසින් මෙම වෙනස කලාද? යළිත් ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව මෙන් දැකීමට සලස්වන්න. ---- Shwetha (talk) 14:57, 26 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)[reply]

මේ ගැටලුව විමංසා කොටුව සම්බන්ධයෙන් ද? එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ද? එහෙමත් නැත්නම් අලුත් skin එක සම්බන්ධයෙන් ද? පහුගිය කාලේ වෙනස් කම් කිහිපයක් සිදුවුණා.
 1. අලුත් vector skin එක ආවා.
 2. JS import එකක් කළා.
 3. පෙරේදා ටිකක් ලොකු මොඩියුල් සහ සැකිලි ආයාත කිරීමක් කළා.
මොකක් වෙන්න පුළුවන් ද ප්‍රශ්නය? Lee (talk)