පරමාණුක භෞතික විද්‍යාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රන් මෙම ලිපිය ලෝහ පිලිබඳ වේ. වර්ණ සඳහා, බලන්න ස්වර්ණ (වර්ණ) . වෙනත් භාවිතා සඳහා, බලන්න ස්වර්ණ (වක්රෝත්තිහරණය) . "මූලද්රව්ය 79" මෙයට යළි යොමුවේ. ජීවයේ සම්බවය විසින් කෙටි කතාව හා සංග්රහයක් සඳහා, බලන්න මූලද්රව්ය 79 (සංග්රහයක්) . රන්, 79 Au රන්- crystals.jpg සාමාන්ය ගුණ නම, සංකේතය රන්, Au උච්චාරණය / Ɡ oʊ මම ඈ / gohld පෙනුම ලෝහමය කහ දී රන් ආවර්තිතා වගුව හයිඩ්රජන් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) හීලියම් (උච්ච වායු) ලිතියම් (ක්ෂාර ලෝහ) ෙබරිලියම් (ක්ෂාර පාංශු ලෝහ) බෝරෝන් (metalloid) කාබන් (බහු පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) නයිට්රජන් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) ඔක්සිජන් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) ෆ්ලෝරීන් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) නියොන් (උච්ච වායු) සෝඩියම් (ක්ෂාර ලෝහ) මැග්නීසියම් (ක්ෂාර පාංශු ලෝහ) ඇලුමිනියම් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) සිලිකන් (metalloid) පොස්පරස් (බහු පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) සල්ෆර් (බහු පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) ක්ලෝරීන් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) ආගන් (උච්ච වායු) පොටෑසියම් (ක්ෂාර ලෝහ) කැල්සියම් (ක්ෂාර පාංශු ලෝහ) ස්කැන්ඩියම් (ආන්තරික ලෝහ) ටයිටේනියම් (ආන්තරික ලෝහ) වැනේඩියම් (ආන්තරික ලෝහ) ෙකෝමියම් (ආන්තරික ලෝහ) මැංගනීස් (ආන්තරික ලෝහ) යකඩ (ආන්තරික ලෝහ) කොබොල්ට් (ආන්තරික ලෝහ) නිකල් (ආන්තරික ලෝහ) කොපර් (ආන්තරික ලෝහ) සින්ක් (ආන්තරික ලෝහ) ගැලියම් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) ජර්ෙම්නියම් (metalloid) ආසනික් (metalloid) සෙලෙනියම් (බහු පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) බ්රෝමීන් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) කි්රප්ටන් (උච්ච වායු) රුබීඩියම් (ක්ෂාර ලෝහ) ස්ට්රොන්ටියම් (ක්ෂාර පාංශු ලෝහ) යිට්රියම් (ආන්තරික ලෝහ) සර්කෝනියම් (ආන්තරික ලෝහ) නිෙයෝබියම් (ආන්තරික ලෝහ) ෙමොලිබ්ඩිනම් (ආන්තරික ලෝහ) ටෙක්නෙතියම් (ආන්තරික ලෝහ) Ruthenium (ආන්තරික ලෝහ) Rhodium (ආන්තරික ලෝහ) පැලේඩියම් (ආන්තරික ලෝහ) රිදී (ආන්තරික ලෝහ) කැඩ්මියම් (ආන්තරික ලෝහ) වන ඉන්ඩියම් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) ටකරන් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) ඇන්ටිමනි (metalloid) ටෙලුරියම් (metalloid) අයඩින් (ද්වි පරමාණුක ගැන පැහැදිලි) සෙනෝන් (උච්ච වායු) සීසියම් (ක්ෂාර ලෝහ) Barium (ක්ෂාර පාංශු ලෝහ) ලැන්තනම් (lanthanide) Cerium (lanthanide) Praseodymium (lanthanide) Neodymium (lanthanide) ප්රෝමේතියම් (lanthanide) Samarium (lanthanide) Europium (lanthanide) Gadolinium (lanthanide) Terbium (lanthanide) Dysprosium (lanthanide) Holmium (lanthanide) Erbium (lanthanide) Thulium (lanthanide) Ytterbium (lanthanide) Lutetium (lanthanide) හැ F ප්නියම් (ආන්තරික ලෝහ) ටැන්ටලම් (ආන්තරික ලෝහ) ටංස්ටන් (ආන්තරික ලෝහ) Rhenium (ආන්තරික ලෝහ) Osmium (ආන්තරික ලෝහ) Iridium (ආන්තරික ලෝහ) ප්ලැටිනම් (ආන්තරික ලෝහ) රන් (ආන්තරික ලෝහ) බුධ ග්රහයා (ආන්තරික ලෝහ) තැලියම් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) ඊයම් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) Bismuth (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) පොලෝනියම් (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) Astatine (metalloid) රෙඩෝන් (උච්ච වායු) ෆ්රැන්සියම් (ක්ෂාර ලෝහ) රේඩියම් (ක්ෂාර පාංශු ලෝහ) ඇක්ටිනියමයක (ඇක්ටිනයිඩ) තෝරියම් (ඇක්ටිනයිඩ) Protactinium (ඇක්ටිනයිඩ) යුෙර්නියම් (ඇක්ටිනයිඩ) Neptunium (ඇක්ටිනයිඩ) ප්ලූටෝනියම් (ඇක්ටිනයිඩ) Americium (ඇක්ටිනයිඩ) Curium (ඇක්ටිනයිඩ) Berkelium (ඇක්ටිනයිඩ) Californium (ඇක්ටිනයිඩ) Einsteinium (ඇක්ටිනයිඩ) Fermium (ඇක්ටිනයිඩ) Mendelevium (ඇක්ටිනයිඩ) Nobelium (ඇක්ටිනයිඩ) Lawrencium (ඇක්ටිනයිඩ) රුදර් f පෝඩියම් (ආන්තරික ලෝහ) Dubnium (ආන්තරික ලෝහ) Seaborgium (ආන්තරික ලෝහ) Bohrium (ආන්තරික ලෝහ) Hassium (ආන්තරික ලෝහ) Meitnerium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) Darmstadtium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) Roentgenium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) Copernicium (ආන්තරික ලෝහ) Ununtrium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) Flerovium (පශ්චාත් ආන්තරික ලෝහ) Ununpentium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) Livermorium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) Ununseptium (නොදන්නා රසායනික ගුණ) වශයෙන් යුනුනෝක්ටියම් (නොදන්නා රසායනික ගුණ) නීතිපති ↑ Au ↓ පෙද්ශෙයන්ම ප්ලැටිනම් ← රන් → රසදිය පරමාණුක ක්රමාංකය 79 සම්මත පරමාණුක බර (±) (උසස් වි) 196.966569 (5) [1] මූලද්රව්ය කාණ්ඩයේ ආන්තරික ලෝහ සමූහ , වාරණ පිරිසක් 11 , D-වාරණ කාල සීමාව කාලය 6 ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය [ තුල Xe හි ] 14 5D 10 6s 1 4f ෂෙල් අනුව 2, 8, 18, 32, 18, 1 භෞතික ගුණ අදියර ඝණ ද්රවාංකය 1337,33 කේ (1064.18 ° සී, 1947,52 ° F) වන තාපාංකය 3243 කේ (2970 ° සී, එෆ් ° 5378) ඝනත්වය අසල RT 19,30, g / cm 3 විට ද්රව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී දී 17,31, g / cm 3 විලයන තාපය 12,55 kJ / mol වාෂ්පීකරණ හීට් 342 kJ / mol යනු මවුලික තාපන ධාරිතාව 25,418 යා / (mol · කේ) වාෂ්ප පීඩනය පී (PA) 1 10 100 1 K 10 K 100 K ටී (කේ) දී 1646 1814 2021 2281 2620 3078 පරමාණුක ගුණ ඔක්සිකරණ 5 , 4, 3, 2, 1, -1 (ක උභයගුණී ඔක්සයිඩ්) විද්යුත් පෝලින් පරිමාණ: 2.54 අයනීකරණ ශක්තිය 1 වන: 890,1 kJ / mol 2 වන: 1980 kJ / mol පරමාණුක අරය ආනුභවික: 144 pm, සහසංයුජ අරය 136 ± සවස 6 වෑන් ඩර් Waals අරය 166 pm, Miscellanea ක්රිස්ටල් ව්යුහය මුහුණට කේන්ද්ර ඝන (FCC) මුවදොර රත්රන් සඳහා ස්ඵටික ව්යූහයක් කේන්ද්ර ශබ්ද ස්පීඩ් සිහින් සැරයටිය (RT දී) 2030 m / s තාප ප්රසාරණය 14.2 μm / (25 ° C දී) (මීටර් · කේ) තාප සන්නායකතාව 318 ඩබ් / (මීටර් · කේ) විදුලි ප්රතිරෝධය 22,14 nΩ · M (20 ° C දී) චුම්බක ඇනවුම් කිරීම diamagnetic [2] ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් 120 MPa ට යන්ග් මාපාංකය 79 GPa ඒවායේ ව්යාකෘති ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය 27 GPa නිකර මාපාංකය 180 GPa [3] තුනක් වනුයේ පොයිසන් අනුපාතය 0.4 මෝ දැඩිකම 2.5 එකඟතාව දැඩිකම 188-216 MPa ට Brinell දැඩිකම 188-245 MPa ට CAS ලියාපදිංචි අංකය 7440-57-5 ඉතිහාසය නම් කිරීම ලතින් aurum, සන්රයිස් අර්ථය Glow සිට ඩිස්කවරි දී , මැද පෙරදිග (පෙර 6000 දී ) සියලු ස්ථායී සමස්ථානික ප්රධාන ලිපිය: රන් සමස්ථානික