සැකිල්ල:Theravada Buddhism

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Theravada Buddhism categorizes major Wikipedia articles on Theravada Buddhism into a sidebar.

Usage[සංස්කරණය]

This template can be invoked as follows:

{{Theravada Buddhism}}transcludes the template as shown here.

Color scheme[සංස්කරණය]

The color scheme of this template is based on the colors of pillars of Ashoka.

Sources[සංස්කරණය]

Wikipedia's policy on verifiability states:

"The burden of evidence lies with the editor who adds or restores material. Material that is challenged or likely to be challenged needs a reliable source, which should be cited in the article."

The main article and set of related citations for this template's content is Theravada. Questions about the reliability or accuracy of this template's concepts should be addressed on that article's talk page. Questions about this template's organization should be addressed on this template's talk page.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Theravada_Buddhism&oldid=404256" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි