සැකිල්ල:Coor title dms

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Coordinates: {{{1}}}°{{{2}}}′{{{3}}}″{{{4}}}, {{{5}}}°{{{6}}}′{{{7}}}″{{{8}}}

Padlock.svg This high-risk template has been protected from editing to prevent vandalism. Please discuss changes on the talk page. You may use {{editprotected}} on the talk page to ask for an administrator to make an edit for you.

සැකිල්ල:Coor title dms/doc

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Coor_title_dms&oldid=9544" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි