සැකිල්ල:Sky

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is a copy of WikiProject Geographical coordinates templates. In this case, template will link all type of astronomical objects to a sky map.

More than 1000 astronomical objects articles are using this template.

Usage[සංස්කරණය]

The template has 8 parameters. The three firsts are the right ascension (hours, minutes and seconds). The fourth is the declination sign (- for negative and + for positive). The next three parameters are the declination (degrees, minutes and seconds) and the last the distance in light years, used for calculating the zoom. The standard last parameter in constellations is the number 10.

Put this template at the end of articles astronomical objects articles. See examples of usage in Andromeda Galaxy or Proxima Centauri articles.

Example
{{Sky
|00|42|44.30
|+|41|16|10
|2360000
}}

This indicates a position of

Right ascension: 00පැය 42විනා 44.30තත්
Declination: +41° 16′ 10″
Distance: 2,360,000 light years (723,500 parsecs)

Related templates[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Sky&oldid=474302" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි