සැකිල්ල:Coord/prec dec

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template, {{Coord/prec dec}}, returns "d", "dm", or "dms", given two decimal WG84 coordinates.

Usage[සංස්කරණය]

{{Coord/prec dec|lat|long}}

Examples[සංස්කරණය]

{{Coord/prec dec|99|1}} d
{{Coord/prec dec|99|1.2}} dm
{{Coord/prec dec|99|1.23}} dm
{{Coord/prec dec|99|1.234}} dms
{{Coord/prec dec|99|1.2345}} dms
{{Coord/prec dec|99|1.23456}} dms
{{Coord/prec dec|99|1.0}} dm
{{Coord/prec dec|99|1.00}} dm
{{Coord/prec dec|99|1.000}} dms
{{Coord/prec dec|99|1.0000}} dms
{{Coord/prec dec|99|1.00000}} dms
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Coord/prec_dec&oldid=112155" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි