උදවු:Books/Feedback/Tests/coord 2

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Sample of coordinates with option "display=inline,title". Template:Coord/link/Print is substituted for Template:Coord/link.

Markup[සංස්කරණය]

{{coord|50|0|N|8|16|E|type:city_region:DE-RP|display=inline,title}}

<small> see above and top right corner of page </small>


Sample on this page[සංස්කරණය]

50°0′N 8°16′E / 50.000°N 8.267°E / 50.000; 8.267ඛණ්ඩාංක: 50°0′N 8°16′E / 50.000°N 8.267°E / 50.000; 8.267

see above and top right corner of page


Expect result (with Template:Coord/link/Print) [nothing on top right corner][සංස්කරණය]

50°0′N 8°16′E

see above and top right corner of page


Result without Template:Coord/link/Print[සංස්කරණය]

50°0′N 8°16′E50°N 8.267°E [1]

see above and top right corner of page

External links
[1] http:/ / stable. toolserver. org/ geohack/ geohack. php?pagename=Help%3ABooks/ Feedback/ Tests/ coord_2& params=50_0_N_8_16_E_type:city_region:DE-RP


Current versions[සංස්කරණය]

Template:Coord/link[සංස්කරණය]

{{{dms-lat}}} {{{dms-long}}} / ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "{" ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "{" / {{{dec-lat}}}; {{{dec-long}}}

Template:Coord/link/Print[සංස්කරණය]

{{{dms-lat}}} {{{dms-long}}}


Other samples[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:Books/Feedback/Tests/coord_2&oldid=112179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි