ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්නරජයේ පාසල්[සංස්කරණය කරන්න]

ජාතික පාසල් ලැයිස්තුව[සංස්කරණය කරන්න]

ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල,නිල්දණ්ඩාහින්න-නුවර එළිය තෙල්දෙණිය ජාතික පාසල මහනුවර පුෂ්පදාන බාලිකා විදුහල http://www.sumangalans.wordpress.com/

පළාත් පාසල් ලැයිස්තුව[සංස්කරණය කරන්න]

අනෙකුත් නගර[සංස්කරණය කරන්න]

 • අල් මනාර් මධ්‍ය විද්‍යාලය, මරුතමුනෙයි
 • ධර්මකීර්ති සිංහල විද්‍යාලය, බගවන්තලාය
 • ධම්මිස්සර ජාතික විද්‍යාලය, නාත්තනාඩිය
 • කිලිනොච්චි මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, කිලිනොච්චිය
 • මලාවි මධ්‍ය විද්‍යාලය, මලාවි
 • මල්හරු සෑම්ස් පාසල, සයින්තමරුතු
 • ශාන්ත ආනා මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, වෙන්කලඩි, මන්නාරම
 • අල් මුර්ෂිඩ් මුස්ලිම් මහ විද්‍යාලය, සිල්මියපුර
 • ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, වත්තල
 • ශාන්ත පාවුළු බාලිකා මහ විද්‍යාලය, කැළණිය
 • ස්වර්ණපාලි බාලිකා විද්‍යාලය, අනුරාධපුර
 • තිහගොඩ මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, තිහගොඩ
 • තුම්පනේ මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • වයවිලන් මධ්‍ය විද්‍යාලය, වයවිලන්

ප්‍රාදේශීය පාසල්[සංස්කරණය කරන්න]

පෞද්ගලික පාසල්[සංස්කරණය කරන්න]

ජාත්‍යන්තර පාසල්[සංස්කරණය කරන්න]

noor intrenational kalutara

VHEC

මේ අඩවිත් බලන්න[සංස්කරණය කරන්න]