මිහින්තලේ දුම්රිය මාර්ගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මිහින්තලේ දුම්රිය මාර්ගය
දළ විශ්ලේෂණය
Typeනගරාන්තර දුම්රිය මාර්ගය
පද්ධතියදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා
තත්වයභාවිතයේ
Localeශ්‍රී ලංකාව
වෙබ්අඩවියwww.railway.gov.lk
ක්‍රියාකාරිත්වය
හිමිකරුදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා
ක්‍රියාකරුදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා
තාක්ෂණික
මාර්ග ආමානය1,676 මිමී (5 අඩි 6 අඟ)
විද්‍යුතනයNo

මිහින්තලේ දුම්රිය මාර්ගය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි දුම්රිය මාර්ගයකි.