බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් වේල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් ජලවිදුලි බල ව්‍යාපෘතිය
UG-LK Photowalk - 2018-03-24 - Broadlands Dam (7).jpg
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් වේල්ල is located in Sri Lanka
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් වේල්ල
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් ජලවිදුලි බල ව්‍යාපෘතිය Sri Lanka තුල පිහිටීම
රට ශ්‍රී ලංකාව
ස්ථානයකිතුල්ගල
තත්වයඉදිවෙමින්
ඉදිකිරීම ඇරඹුවේ2013 ජූලි 17
Construction costUS$82 මිලියන
වෙබ් අඩවිය
http://www.bhpceb.lk/


මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]