බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් වේල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් ජලවිදුලි බල ව්‍යාපෘතිය
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් වේල්ල is located in Sri Lanka
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් වේල්ල
බ්‍රොඩ්ලෑන්ඩ්ස් ජලවිදුලි බල ව්‍යාපෘතිය පිහිටි ස්ථානය
රට ශ්‍රී ලංකාව
ඛණ්ඩාංක06°58′50″N 80°27′09″E / 6.98056°N 80.45250°E / 6.98056; 80.45250ඛණ්ඩාංක: 06°58′50″N 80°27′09″E / 6.98056°N 80.45250°E / 6.98056; 80.45250
තත්වයඉදිවෙමින්
ඉදිකිරීම ඇරඹුවේ2013 ජූලි 17
විවෘතය2017
Construction costUS$82 මිලියන
වේල්ල සහ වාන් දොරටු
වේල්ලේ වර්ගයගුරුත්ව වේල්ල
උස24 m (79 ft)
දිග114 m (374 ft)
හරස්කිරීම්කැළණි ගඟ
ජලාශය
ධාරිතාවය198,000 m3 (7,000,000 cu ft)
ජලධාරකය201 km2 (78 sq mi)
Normal elevation122 m (400 ft)
විදුලි බලාගාරය
Owner(s)ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය
ජල රෝද2 x 17.5 MW
ස්ථාපිත ධාරිතාවය35 MW
වාර්ෂික ජනනය126 GWh
Website
http://www.bhpceb.lk/
As of October 2013


මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]