ප්‍රවර්ගය:Templates using CatAutoTOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 199 &0000000000000087.67000087.67%
standard {{Category TOC}} 25 &0000000000000011.01000011.01%
{{Large category TOC}} 3 &0000000000000001.3200001.32%
Total 227
Purge this page to update the totals.

Templates which use {{CatAutoTOC}} to add a TOC if it is needed. The tracking categories are all subcats of Category:CatAutoTOC tracking categories

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Templates_using_CatAutoTOC&oldid=457705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි