ප්‍රවර්ගය:Templates using CatAutoTOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 170 &0000000000000088.54000088.54%
standard {{Category TOC}} 19 &0000000000000009.9000009.90%
{{Large category TOC}} 3 &0000000000000001.5600001.56%
Total 192
Purge this page to update the totals.

Templates which use {{CatAutoTOC}} to add a TOC if it is needed. The tracking categories are all subcats of Category:CatAutoTOC tracking categories

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Templates_using_CatAutoTOC&oldid=457705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි