සැකිල්ල:CatAutoTOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Adds a Table of Contents (TOC) to a category page if the category's size size merits it.

The size thresholds are:

  1. < 100 pages = no TOC
  2. 100–1200 pages = {{Category TOC}}
  3. > 1200 pages = {{Large category TOC}}

Usage[සංස්කරණය]

{{CatAutoTOC}}

No parameters are needed

On category pages, {{CatAutoTOC}} can be placed wherever you want the TOC to be displayed.

On a category header template, it is best placed outside any <includeonly></includeonly> tags, so that the template is categorised as using CatAutoToc.

Tracking[සංස්කරණය]

Each page using this template is categorised in one of three tracking categories:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in

... but only if the transclusion is outside any <noinclude></noinclude> tags

Purge this page to update the totals

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:CatAutoTOC&oldid=444604" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි