ප්‍රවර්ගය:Category series navigation isolated

විකිපීඩියා වෙතින්

This maintenance/tracking category contains pages where {{Category series navigation}} was unable to link to any categories displayed in the navigation box, and is thus navigationally isolated. This could either be for:

  1. tracking only: the surrounding category structure is inherently sparse, or
  2. maintenance: {{Category series navigation}} was prematurely or incorrectly added.

For large navigational gaps, or changes to the base category name, use {{Category pair|preceding category|succeeding category}} on both sides of the gap/name change in addition to {{Category series navigation}}. Even if {{Category series navigation}} is isolated, it has the benefit of confirming the absence of nearby categories to the reader/maintainer.

To remove a page from this category, fill in the surrounding category structure, if appropriate. Do not create empty surrounding categories for the sole purpose of removing this category.

Pages in this category should only be added by Module:Category series navigation.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 529 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 200 වේ.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

1

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

"Category series navigation isolated" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.