ප්‍රවර්ගය:විමසිල්ලෙන් භාවිතා කළ යුතු වදන් අඩංගු බවට සලකුණු කළ ලිපි සියල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්

This category contains all pages labeled with inline weasel word-related templates such as {{WW}}, {{Weasel-inline}}, {{Who}}, or {{Which}}. It exists primarily for bot-based monitoring of articles containing weasel words. By-month categories are located in Category:Articles with specifically marked weasel-worded phrases. The key to improving weasel words in articles is to either: a) name a source for the opinion; or b) change any opinionated language to concrete facts. After making such changes, remove the template from the article.

"විමසිල්ලෙන් භාවිතා කළ යුතු වදන් අඩංගු බවට සලකුණු කළ ලිපි සියල්ල" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 11 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 11 ද වෙති.