ප්‍රවර්ගය:විමසිල්ලෙන් භාවිතා කළ යුතු වදන් අඩංගු බවට සලකුණු කළ ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

This category combines all articles which have weasel word phrases marked by an inline template such as {{weasel inline}}, {{by whom}}, {{who}}, and {{which}}.

It is a member of Category:Articles with weasel words.

The key to improving weasel words in articles is either a) to name a source for the opinion or b) to change opinionated language to concrete facts. After you have made any necessary edits, remove the template.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.