පරිශීලක සාකච්ඡාව:Shameermbm

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

ආයුබෝවන්, ඔබ විසින් සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ecuador නමැති නව පිටුවක් මෑතකදී නිමවා ඇති බවක් මම දුටුවෙමි. First, thank you for your contribution; Wikipedia relies solely on the efforts of volunteers such as you. Unfortunately, the page you created covers a topic on which we already have a page - සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉක්වදෝරය. Because of the duplication, your article has been tagged for speedy deletion. Please note that this is not a comment on you personally and we hope you will continue helping to improve Wikipedia. If the topic of the article you created is one that interests you, then perhaps you would like to help out at සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉක්වදෝරය - you might like to discuss new information at [[Talk:සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉක්වදෝරය|the article's talk page]].

If you think that the article you created should remain separate, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. Additionally if you would like to have someone review articles you create before they go live so they are not nominated for deletion shortly after you post them, allow me to suggest the article creation process and using our search feature to find related information we already have in the encyclopedia. Try not to be discouraged. Wikipedia looks forward to your future contributions. ශ්වෙත (talk) 16:48, 26 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ecuador has been redirected to සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉක්වදෝරය. Thank you for your contribution! සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 05:07, 30 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ස්තුති පසිදු --ඝමීර් (talk) 05:15, 30 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

You r welcome~ සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 05:36, 30 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්[සංස්කරණය]

ෂ:! මේක ගොඩදාපු එක ලොකු දෙයක්. නියමයි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 15:33, 24 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ස්තුති, එම පිටුව අක්‍රියව පැවතීම සිංහල විකිපීඩියාවේ ගරුතවයට හානියකි. updating is very easy for sinhala wikipedians. --ඝමීර් (talk) 05:34, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
එල. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:12, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
සතුටුයි, සහ ස්තූතියි!!! බිගුවා.--ඝමීර් (talk) 06:18, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

welcome template එක​[සංස්කරණය]

ඔයාගේ පිළිගැනීමේ අච්චුව (welcome template එක​) කදිමයි. නංගයා මතන්න 14:05, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

thank you අනංගයා.--ඝමීර් (talk) 05:31, 10 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
ඔව්මයි. මේක නියමයි. අර පිඟානට කැවුම් කිරිබත් ටිකක් දැම්මා නම් නියමයි!!! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:12, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Invitation to Wikiproject Featured articles

Hello, Shameermbm.

You are invited to join Wikiproject Featured articles, a WikiProject and resource dedicated to improving Wikipedia's number of Featured articles and related topics.

To join the project, just add your name to the member list. Randeer (talk) 14:00, 15 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Shameermbm&oldid=346608" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි