පරිශීලක:ළහිරු හිමේෂ් මදුෂංඛ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ළහිරු හිමේෂ්ට අදාල තොරතුරු
Flag of Sri Lanka.svg මෙම පරිශීලක ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි
Dharma wheel.svg මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි
Crystal Clear app browser.png මෙම පරිශීලකයාට වියුණු සටහනක් ඇත.
Nuvola apps emacs.png මෙම පරිශීලකයා නිදහස් මෘදුකාංග කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වයි.
Exquisite-gmail blue.png
මෙම පරිශීලකයා තම ප්‍රධාන ඊ-තැපෑල ලෙස Gmail භාවිතා කරයි.
F icon.svg මෙම පරිශීලකයා සතුව facebook ගිණුමක් ඇත.
Noia 64 apps karm.png
Nuvola apps package toys.png
මෙම පරිශීලකයා HOTCAT භාවිතා කරයි.


Nuvola apps display.png මෙම පරිශීලකයා මෘදුකාංග ඉංජීනේරුවෙකි.
Kck log.jpg මෙම පරිශීලකයා
කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ
ශිෂ්‍යයෙකි
ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වීම මට මහත් අභිමානයකි.
Proud to be a Kingswoodian.
විකිපීඩියා:බාබෙල්
si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-3 මෙම පරිශීලකයාට  ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ
ඉහළ
අදියරකින් යුක්තව දායකත්වය
දැක්විය හැක.
pi-2 අයං පුග්ගලෝ මජ්ඣිමෝ පාලි
මෙම පරිශීලකට
අතරමැදි මට්ටමේ පාලි දැනුමකික් දායකවිය හැක.
HTML-3 මෙම පරිශීලකයා උසස් මට්ටමේ HTML ක්‍රමලේඛකයෙකි.
php-3 මෙම පරිශීලකයා උසස් මට්ටමේ PHP ක්‍රමලේඛකයෙකි.
SQL-2 මෙම පරිශීලකයා අතරමැදි මට්ටමේ SQL භාවිතා කරන්නෙකි.

සිත් ගත් සේයාරූ[සංස්කරණය]