Jump to content

ද්වාරය:කලා

විකිපීඩියා වෙතින්
සංස්කරණය  නැරඹීම  

කලා ද්වාරය


කලාව යන්නෙහි, පුළුල් අර්ථය වනුයේ, නිර්මාණශීලීත්වය හෝ පරිකල්පනය ප්‍රකාශ කිරීමයි. කලාව සඳහා භාවිත වන ඉංග්‍රීසි ආර්ට් යන පදය බිඳී පැමිණ ඇත්තේ ලතින් පදයක් වන ආර්ස් ඇසුරෙන් වන අතර, එය, ලිහිල්ව පද පෙරැළූ කල, අරුත් දනවනුයේ "පිළිවෙලට තැබීම" යනුවෙනි. මිනිස් මනසෙහි ජනිත වන නිර්මාණ ආවේගය උපයෝගී කොට ගෙන කෘතීන් (හෝ කලා කෘතීන්) බිහි කිරීමේ කාර්යය, කලාව ලෙස සාමාන්‍යයෙන් විග්‍රහ කෙරුණ ද එහි සැබෑ අරුත පහසුවෙන් හා සරලව විස්තර කිරීම අපහසු බව දත යුතුය. කලාව බොහෝ විට අත්කම්වලින් හා ප්‍රතිනිර්මාණාත්මක විනෝද ක්‍රියාකාරකම්වලින් වෙනස් කොට දැක්වුණ ද මේ සීමාව ඇතැම් විට නිර්වචනය කිරීම දුෂ්කර විය හැකි ය. කිසියම් ශ්‍රාවක, පාඨක, ප්‍රේක්ෂක සමූහයකට අර්ථකථනය කිරීම්වස් අමුද්‍රව්‍ය සම්පාදනය කිරීම මුඛ්‍ය අරමුණ කරගත් ශික්ෂණයන් සමුදායක් නිර්මාණාත්මක කලා යන පදයෙන් අදහස් කෙරේ. එනයින් කලාව යන්න තුළට සාහිත්‍යික රූපාකාර (ගද්‍ය ලේඛනය හා පද්‍ය); ප්‍රසංග පාදක රූපාකාර (නර්තනය, රංගනය, නාට්‍ය හා සංගීතය); දෘශ්‍ය හා "සුවිකර කලා" (චිත්‍ර, මූර්ති, ඡායාරූපකරණය, සන්නිදර්ශන); ආදියෙහි සිට ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය හා මෝස්තර නිර්මාණය ආදී ව්‍යවහාරික භූමිකාවක් සහිත රූපාකාර දක්වා ඇතුළත් වීමට පුළුවන. නිර්මාණශීලීත්වය, සෞන්දර්යවේදය හා භාව උද්දීපනය ඇසුරින් ද කලාව අවබෝධ කරගත හැකි ය.
වැඩිදුර කියවන්න...
සංස්කරණය  නැරඹීම  

තෝරාගත් ලිපිය

Tomb of Philippe Pot, governor of Burgundy under Louis XI
Funerary art is any work of art forming, or placed in, a repository for the remains of the dead. Tomb is a general term for the repository, while grave goods are objects—other than the primary human remains—which have been placed inside. Such objects may include the personal possessions of the deceased, objects specially created for the burial, or miniature versions of things believed to be needed in an afterlife. Knowledge of many non-literate cultures is drawn largely from these sources. Funerary art can serve many cultural functions. It can play a role in burial rites, serve as an article for use by the dead in the afterlife, and celebrate the life and accomplishments of the dead, whether as part of kinship-centered practices of ancestor veneration or as a publicly directed dynastic display. It can also function as a reminder of the mortality of humankind, as an expression of cultural values and roles, and help to propitiate the spirits of the dead, maintaining their benevolence and preventing their unwelcome intrusion into the affairs of the living. The deposit of objects with an apparent aesthetic intention may go back to the Neanderthals over 50,000 years ago, and is found in almost all subsequent cultures—the Hindu culture, which has little, is a notable exception. Many of the best-known artistic creations of past cultures—from the Egyptian pyramids and the Tutankhamun treasure to the Terracotta Army surrounding the tomb of the Qin Emperor, the Mausoleum of Halicarnassus, the Sutton Hoo ship burial and the Taj Mahal—are tombs or objects found in and around them.
සංස්කරණය  නැරඹීම  

තෝරාගත් පින්තූරය

Lal Bagh
Lal Bagh
Credit: Muhammad Mahdi Karim

The glass house at Lal Bagh, a botanical garden in Bangalore, India. The garden was commissioned by the ruler of Mysore, Hyder Ali in 1760, and completed during the reign of his son Tipu Sultan. The glass house was modeled on London's Crystal Palace and constructed at the end of the 19th century.

සංස්කරණය  නැරඹීම  

ඔබ දැන සිටියාද...

 • ... that the conical step pyramids (reconstruction pictured) and circular public architecture of ancient Mexico's Teuchitlan tradition were unique in Mesoamerica?
 • ... that in Korean cuisine, dishes made by steaming vegetables stuffed with seasoned fillings are called Seon?
 • ... that the SC Johnson & Son-produced film To Be Alive! was the first non-theatrical production to receive an award from the New York Film Critics Circle?
 • සංස්කරණය  නැරඹීම  

  මෙම මාසයේදී

  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  තෝරාගත් චරිතාපදානය

  Portrait of Charles Holden by Benjamin Nelson, 1910
  Charles Holden (1875–1960) was an English architect best known for designing many London Underground stations during the 1920s and 1930s, for Bristol Central Library, the Underground Electric Railways Company of London's headquarters at 55 Broadway and for the University of London's Senate House. He also created many war cemeteries in Belgium and northern France for the Imperial War Graves Commission. Although not without its critics, his architecture is widely appreciated. He was awarded the Royal Institute of British Architects' Royal Gold Medal for architecture in 1936 and was appointed a Royal Designer for Industry in 1943. His station designs for London Underground became the corporation's standard design influencing designs by all architects working for the organisation in the 1930s. Many of his buildings have been granted listed building status, protecting them from unapproved alteration. Modestly believing that architecture was a collaborative effort, he twice declined the offer of a knighthood.
  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  තෝරාගත් ශ්‍රව්‍යය

  Hey baby - Pitbull ft T.Plain
  noicon
  A la Nanita Nana, a Spanish Christmas carol, performed by the U.S. Army Band Chorus in Spanish and English.
  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  ප්‍රවර්ග

  Arts ප්‍රවර්ගය සොයාගත නොහැකි විය
  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  විකිව්‍යාපෘති

  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  තෝරාගත් උද්ධරණය

  Adam Smith
  Observe the accommodation of the most common artificer or daylabourer in a civilized and thriving country, and you will perceive that the number of people, of whose industry a part, though but a small part, has been employed in procuring him this accommodation, exceeds all computation. The woollen coat, for example, which covers the day-labourer, as coarse and rough as it may appear, is the produce of the joint labour of a great multitude of workmen. The shepherd, the sorter of the wool, the wool-comber or carder, the dyer, the scribbler, the spinner, the weaver, the fuller, the dresser, with many others, must all join their different arts in order to complete even this homely production. How many merchants and carriers, besides, must have been employed in transporting the materials from some of those workmen to others who often live in a very distant part of the country? How much commerce and navigation in particular, how many ship-builders, sailors, sail-makers, rope-makers, must have been employed in order to bring together the different drugs made use of by the dyer, which often come from the remotest corners of the world? What a variety of labour, too, is necessary in order to produce the tools of the meanest of those workmen! To say nothing of such complicated machines as the ship of the sailor, the mill of the fuller, or even the loom of the weaver, let us consider only what a variety of labour is requisite in order to form that very simple machine, the shears with which the shepherd clips the wool. The miner, the builder of the furnace for smelting the ore the feller of the timber, the burner of the charcoal to be made use of in the smelting-house, the brickmaker, the bricklayer, the workmen who attend the furnace, the millwright, the forger, the smith, must all of them join their different arts in order to produce them.
  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  ඔබට කල හැකි දේවල්

  සංස්කරණය  නැරඹීම  

  විකිමාධ්‍ය ආශ්‍රිත

   · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·
  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:කලා&oldid=595751" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි