ද්වාරය:දෘශ්‍ය කලා

විකිපීඩියා වෙතින්

චිත්‍රය අදින්නා තුළ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩ නගේ. විත්‍ර ඇදීම භාවනාවකට සමානය. චිත්‍රය විෂ්ව භාෂාවකි. චිත්‍රය ඔබේ මනස සුවපත් කරයි. චිත්‍රය ඔබේ මනස නිරෝගී කරයි

                 R. Pasan Thenewara
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:දෘශ්‍ය_කලා&oldid=485560" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි