චෙරියෝ (චිත්‍රපට මාලාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
චෙරියෝ
අධ්‍යක්‍ෂණය1,2,3 රෝයි ද සිල්වා
රචනය2,3 රෝයි ද සිල්වා
කතාවස්තුව1,2,3 රෝයි ද සිල්වා
නිශ්පාදනය1,2 තිලක් අතපත්තු
3 රෝයි ද සිල්වා
සිනෙමාරූපණය1 එම්.එස්.ගෆූර් 2,3 ජේ. යෝගරාජා
සංස්කරණය1 වී.චන්ද්‍රන් 2,3 ඩෙන්සිල් ජයවීර
සංගීතය1,2,3 සෝමපාල රත්නායක
Production
companies
1 හොංකොං කලර් මූවී ලැබ්, ටී.කේ.චිත්‍රාගාරය

2

3 ටී.කේ.චිත්‍රාගාරය, ඩිල් ෆ්‍රොසෙස්
නිකුත්වූ දින
1
  • ඔක්තෝබර් 11, 1991 (1991-10-11)

2
  • ඔක්තෝබර් 13, 1995 (1995-10-13)

3
  • ඔක්තෝබර් 25, 1996 (1996-10-25)
රටශ්‍රී ලංකා
භාෂාවසිංහල

රංගනය[සංස්කරණය]