චෙරියෝ (චිත්‍රපට මාලාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
චෙරියෝ
අධ්‍යක්ෂණය1,2,3 රෝයි ද සිල්වා
නිෂ්පාදනය1,2 තිලක් අතපත්තු
3 රෝයි ද සිල්වා
රචනය2,3 රෝයි ද සිල්වා
කතාවස්තුව1,2,3 රෝයි ද සිල්වා
සංගීතය1,2,3 සෝමපාල රත්නායක
සිනෙමාරූපණය1 එම්.එස්.ගෆූර් 2,3 ජේ. යෝගරාජා
සංස්කරණය1 වී.චන්ද්‍රන් 2,3 ඩෙන්සිල් ජයවීර
චිත්‍රාගාරය1 හොංකොං කලර් මූවී ලැබ්, ටී.කේ.චිත්‍රාගාරය

2

3 ටී.කේ.චිත්‍රාගාරය, ඩිල් ෆ්‍රොසෙස්
නිකුත්වූ දිනය(න්)1ඔක්තෝම්බර් 11, 1991 (1991-10-11)

2ඔක්තෝම්බර් 13, 1995 (1995-10-13)

3ඔක්තෝම්බර් 25, 1996 (1996-10-25)
රටශ්‍රී ලංකා
භාෂාවසිංහල

රංගනය[සංස්කරණය]