ගණිතයේ මාතෘකා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ගණිත මාතෘකා
ගණිත ලිපි: 0-9 W X Y Z
ගණිතඥයින්: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ලැයිස්තු  |  සමාලෝචනය  |  ද්වාරය  |  ප්‍රවර්ග

ගණිතය is the search for fundamental truths in pattern, quantity, and change. For more on the relationship between mathematics and science, refer to the article on science.

The following outline is provided as an overview of and topical guide to mathematics:

මාතෘකා[සංස්කරණය කරන්න]

ප්‍රමාණය[සංස්කරණය කරන්න]

ප්‍රධාන ලිපිය: ප්‍රමාණය

Structure[සංස්කරණය කරන්න]

Main article: Structure

අවකාශය[සංස්කරණය කරන්න]

ප්‍රධාන ලිපිය: අවකාශය

Change[සංස්කරණය කරන්න]

Main article: Change

Foundations and philosophy[සංස්කරණය කරන්න]

Mathematical logic[සංස්කරණය කරන්න]

Discrete mathematics[සංස්කරණය කරන්න]

Applied mathematics[සංස්කරණය කරන්න]

History[සංස්කරණය කරන්න]

Main article: History of mathematics

මූලික සංකල්ප[සංස්කරණය කරන්න]

වීජ ගණිතයගණිතමය විශ්ලේෂණයAreaArithmeticකලනයCategory theoryCombinatoricsComplex numberComputationCoordinate systemදශමDerivativeDigitසමීකරණFractalFunction (mathematics)ජ්‍යාමිතියඅනන්තයIntegralLengthLimitLogarithmLogicන්‍යාසNumberසංඛ්‍යාත පද්ධතිPiPowerප්‍රථමික සංඛ්‍යාගණිතමය ඔප්පු කිරීම්Rational numberතාත්වික සංඛ්‍යාශ්‍රේණිSetත්‍රිකෝණමිතියVector spaceVector (geometric)පරිමාව

Influential mathematicians[සංස්කරණය කරන්න]

See also[සංස්කරණය කරන්න]

Find more information on Mathematics by searching Wikipedia's sister projects:

Wiktionary-logo.svg Dictionary definitions from Wiktionary
Wikibooks-logo.svg Textbooks from Wikibooks
Wikiquote-logo.svg Quotations from Wikiquote
Wikisource-logo.png Source texts from Wikisource
Commons-logo.svg Images and media from Commons
Wikinews-logo.png News stories from Wikinews

සැකිල්ල:List resources