ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනයා

විකිපීඩියා වෙතින්
ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනයා
மலையகத் தமிழர்
MuralitharanBust2004IMG.JPG
Noimage.svg
Periyasamy Chandrasekaran.jpg
මුළු ජනගහණය
842,323 (2012 සංගණනය)[1]
සැලකිය යුතු ජනගහණයක් සහිත ප්‍රදේශ
පළාත
Central Province.png මධ්‍යම484,429
Flag of the Uva Province (Sri Lanka) SVG.svg ඌව154,252
Sabaragamuwa Province Flag.png සබරගමුව104,063
Western Province Flag (SRI LANKA).png බස්නාහිර61,826
භාෂා
ආගම
ආශ්‍රිත වාර්ගික කණ්ඩායම්

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "A2 : Population by ethnic group according to districts, 2012". Census of Population & Housing, 2011. Department of Census & Statistics, Sri Lanka.