19 වන සියවස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

19 වන සිිිිියවස යනු 1701 ජනවාරි මස 01 වන දිිිින සිට 1800 වසරේ දෙසැම්බර් මස 31 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 වන තුරු කාලය වේ.

සහශ්‍රය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්:
දශක: 1800ගණන් 1810ගණන් 1820ගණන් 1830ගණන් 1840ගණන්
1850ගණන් 1860ගණන් 1870ගණන් 1880ගණන් 1890ගණන්
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණ
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=19_වන_සියවස&oldid=482503" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි