සැකිල්ල:Wikimedia for portals

විකිපීඩියා වෙතින්

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikimedia_for_portals&oldid=429838" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි