සැකිල්ල:Transclude DYK

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Transclude DYK transcludes randomly selected "Did You Know?" entries from a data page.

Usage[සංස්කරණය]

{{Transclude DYK | 1= | count= }}

The template requires one parameter: the name of the page containing the DYK entries. Include a namespace where necessary. There are no other positional parameters, but there is one optional named parameter:

  • The number of entries to transclude, such as count=5; the default is 10.

User:JL-Bot/Project content provides a useful way to maintain the data page in a format suitable for Transclude DYK.

See also[සංස්කරණය]

{{Transclude selected recent additions}} performs a similar function and may be more appropriate in some cases.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Transclude DYK

Transclude DYK transcludes randomly selected "Did You Know?" entries

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
11

The name of the page containing DYK entries

Default
empty
Example
Portal:Bangladesh/Recognized content, 1=Portal:Bangladesh/Recognized content
Stringrequired
Countcount

The number of entries to be selected

Default
10
Example
5
Numberoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Transclude_DYK&oldid=439197" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි