සැකිල්ල:Infobox Economy

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය
ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 50
ව්‍යවහාර මුදල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල (LKR)
මූල්‍ය වර්ෂය ලිත් වර්ෂය
වෙළෙඳ සංවිධාන SAFTA, WTO
සංඛ්‍යාන
GDP (PPP) $92.018 බිලියන (2008)[1]
GDP අනුස්ථානය 78වන ධාරිතාව අනුව (නාමික පරිදී)
67වන ධාරිතාව අනුව (PPP පරිදී)
(2008)
GDP වර්ධනය 6% (2008) [2]
GDP ඒක පුද්ගල (නියම GDP) $1,902.811 (2009 ඇස්ත.)
GDP අංශය අනුව කෘෂිකර්මය: (7.5%) කර්මාන්ත: (5.9%) සේවා: (5.6%) (2008)
උද්ධමනය 16.3% (2008) [3]
දරිද්‍රතා මට්ටමට පහළ ජනගහනය 22.7% (2002) [4]
ශ්‍රම බලකාය 7.588 මිලියන (2008 ඇස්ත.)
ජීව‍නෝපාය අනුව ශ්‍රම බලකාය කෘෂිකර්මය (34.7%), කර්මාන්ත (26.1%), සේවා (39.2%) (2008 est.)
විරැකියාව 5.2% (2008 ඇස්ත.)
ප්‍රධාන කර්මාන්ත රබර් සැකසුම, තේ, පොල්, සහ අනෙකුත් කාෂිකාර්මික වෙළෙඳ භාණ්ඩ. දුරවිනැවුම්, රක්ෂණ, බැංකු කටයුතු, ඇඟලුම්, සිමෙන්ති, පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදු, පෙහෙකම්, දුම්කොළ
වෙළෙදාම් හවුල්කරුවන්
අපනයන $8.1 බිලියන FOB (2008 ඇස්ත.)
ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් එක්සත් ජනපදය 25.5%, එක්සත් රාජධානිය 13.2%, ඉන්දියාව 6.7%, ජර්මනිය 5.7%, ඉතාලිය 5.1% (2007)
ආනයන $14.05 බිලියන FOB (2008 ඇස්ත.)
ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් ඉන්දියාව 23.1%, සිංගප්පූරුව 9.9%, චීනය 8.2%, ඉරානය 7.5%, හොං කොං 6.4% (2007)
රාජ්‍ය මූල්‍යයන්
රාජ්‍ය ණය GDPයෙන් 78%, දේශිය ණය ද ඇකුළුව. (2008 ඇස්ත.)
විදේශ ණය $12.99 බිලියන (31 දෙසැම්බර 2008 ඇස්ත.)
ආදායම් $5.61 බිලියන (2006)
වියදම් $8.39 බිලියන (2006 ඇස්ත.)
ආර්ථික ආධාර $808 මිලියන (2006)
ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය
සියළු අගයයන්, වෙනත් යැයි නොදක්වතොත් හැර, එජ ඩොලර වලින් දැක්වේ

සැකිල්ල:Templaterefsection

  1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=524&s=NGDPD,NGDPDPC,PPPGDP,PPPPC,LP&grp=0&a=&pr.x=59&pr.y=9
  2. http://www.statistics.gov.lk/national_accounts/Press%20Release/Presentation_2008_English.pdf
  3. http://www.statistics.gov.lk/national_accounts/Press%20Release/Economic_Performance_2008_English.pdf
  4. http://www.statistics.gov.lk/poverty/OfficialPovertyLineBuletin.pdf
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Economy&oldid=74875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි