සැකිල්ල:රටේ දත්ත සැවෝයි රාජපරපුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත සැවෝයි රාජපරපුර යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය සැවෝයි රාජපරපුර ප්‍රධාන ලිපි නාමය (සැවෝයි රාජපරපුර)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


නිදර්ශන භාවිතයන්සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

මෙම පූර්ව ඉතාලියානු රාජ්‍යයන් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත පාර්මා ආදිපාද දනව්ව සැකිල්ල:රටේ දත්ත පාර්මා ආදිපාද දනව්ව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෝඩෙනා සහ රෙජ්යො ආදිපාද දනව්ව සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෝඩෙනා සහ රෙජ්යො ආදිපාද දනව්ව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සිසිලි ද්වයය  සිසිලි ද්වයය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

see the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත සැවෝයි රාජපරපුර සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified