සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉතාලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉතාලිය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Italy.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ඉතාලිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ඉතාලිය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Italy.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Italy.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
පුරාණFlag of Italy (1861-1946).svgFlag of Italy (1861-1946).svg
1861Flag of Italy (1861-1946).svgFlag of Italy (1861-1946).svg
1861-රාජ්‍යFlag of Italy (1861-1946) crowned.svgFlag of Italy (1861-1946) crowned.svg
RSIFlag of RSI.svgFlag of RSI.svg
නාවිකNaval Ensign of Italy.svgNaval Ensign of Italy.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ITA (නරඹන්න) ITAFlag of Italy.svg ඉතාලිය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ඉතාලිය}} ඉතාලිය
  • {{ධජනිරූපකය|ඉතාලිය}}ඉතාලිය

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ඉතාලිය|පුරාණ}} ඉතාලිය
  • {{ධජනිරූපකය|ඉතාලිය|පුරාණ}}ඉතාලිය

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

  • {{ධජනිරූපකය|ITA}}ඉතාලිය
  • {{ධජයරට|ITA}}Flag of Italy.svg ඉතාලිය
  • {{ධජය|ITA}} ITA

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

ඉතාලියේ පළාත් විස්ස අතුරින් එකිනෙකටද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත අබ්රූසෝ  අබ්රූසෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අවෝස්ටා වැලි  අවෝස්ටා වැලි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අපූලියා  අපූලියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බැසිලිකාටා  බැසිලිකාටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කලාබ්‍රියා  කලාබ්‍රියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කම්පානියා  කම්පානියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එමිලියා–රොමාග්නා  එමිලියා–රොමාග්නා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්‍රියුලි–වෙනෙසියා ගියුලියා  ෆ්‍රියුලි–වෙනෙසියා ගියුලියා


සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලෙසියෝ  ලෙසියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිගුරියා  ලිගුරියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලොම්බාඩි  ලොම්බාඩි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මාචේ  මාචේ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොලීස්  මොලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පෙඩ්මොන්ට්  පෙඩ්මොන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාඩීනියා  සාඩීනියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සිසිලිය  සිසිලිය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ට්‍රෙන්ටිනෝ-ඇල්ටෝ ඇඩිගේ/සුඩ්ටිරෝල්  ට්‍රෙන්ටිනෝ-ඇල්ටෝ ඇඩිගේ/සුඩ්ටිරෝල්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටස්කනි  ටස්කනි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අම්බ්‍රියා  අම්බ්‍රියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වෙනෙටෝ  වෙනෙටෝ

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ඉතාලිය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified