සැකිල්ල:රටේ දත්ත සිසිලි ද්වයය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත සිසිලි ද්වයය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1738).svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය සිසිලි ද්වයය රාජධානිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (සිසිලි ද්වයය රාජධානිය)
කෙටි නම අන්වර්ථය සිසිලි ද්වයය නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1738).svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1738).svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
සිසිලිBandiera del Regno di Sicilia 4.svgBandiera del Regno di Sicilia 4.svg
නේපල්ස්Flag of the Kingdom of Naples.svgFlag of the Kingdom of Naples.svg
1806Flag of the Kingdom of Naples (1806).svgFlag of the Kingdom of Naples (1806).svg
1808Flag of the Kingdom of Naples (1808).svgFlag of the Kingdom of Naples (1808).svg
1811Flag of the Kingdom of Naples (1811).svgFlag of the Kingdom of Naples (1811).svg
1848Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1848).svgFlag of the Kingdom of the Two Sicilies (1848).svg
1860Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1860).svgFlag of the Kingdom of the Two Sicilies (1860).svg


නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|සිසිලි ද්වයය|සිසිලි}} සිසිලි ද්වයය
  • {{ධජනිරූපකය|සිසිලි ද්වයය|සිසිලි}}සිසිලි ද්වයය රාජධානිය
සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත සිසිලි ද්වයය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified