සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the Netherlands Antilles.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් ප්‍රධාන ලිපි නාමය (නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්)
ධජ අන්වර්ථය Flag of the Netherlands Antilles.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the Netherlands Antilles.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1959Flag of the Netherlands Antilles (1959-1986).svgFlag of the Netherlands Antilles (1959-1986).svg

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ANT (නරඹන්න) ANTFlag of the Netherlands Antilles.svg නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
AHO (නරඹන්න) AHOFlag of the Netherlands Antilles.svg නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

පූර්ව නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්හී පහත එක් එක් දිවයින් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇරුබා  ඇරුබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා  බොනෙයා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුරකාවෝ  කුරකාවෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාබා  සාබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස්  සින්ට් උෂ්ටාෂියස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් මාර්ටන්  සින්ට් මාර්ටන්

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified