සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇරුබා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇරුබා යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Aruba.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ඇරුබා ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ඇරුබා)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Aruba.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Aruba.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ABW (නරඹන්න) ABWFlag of Aruba.svg ඇරුබා
ARU (නරඹන්න) ARUFlag of Aruba.svg ඇරුබා

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ඇරුබා}} ඇරුබා
  • {{ධජනිරූපකය|ඇරුබා}}ඇරුබා


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

  • {{ධජනිරූපකය|ABW}}ඇරුබා
  • {{ධජයරට|ABW}}Flag of Aruba.svg ඇරුබා
  • {{ධජය|ABW}} ABW


වෙනත් තොරතුරු

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි තිබේ:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ඇරුබා සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified