සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස් යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Sint Eustatius.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය සින්ට් උෂ්ටාෂියස් ප්‍රධාන ලිපි නාමය (සින්ට් උෂ්ටාෂියස්)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Sint Eustatius.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Sint Eustatius.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


නිදර්ශන භාවිතයන්



වෙනත් තොරතුරු

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය, නෙදර්ලන්තය සහ කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය (සින්ට් උෂ්ටාෂියස් මෙම තුනෙහිම කොටසක් වෙයි) සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් (එහි විසුරුවාහැරීමට පෙර එහිද කොටසක් විය) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය  කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය  නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස් සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified