සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Bonaire.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය බොනෙයා ප්‍රධාන ලිපි නාමය (බොනෙයා)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Bonaire.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Bonaire.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| බොනෙයා}} බොනෙයා
  • {{ධජනිරූපකය|බොනෙයා}}බොනෙයාවෙනත් තොරතුරු

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය, නෙදර්ලන්තය සහ කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය (බොනෙයා මෙම තුනෙහිම කොටසක් වෙයි) සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් (එහි විසුරුවාහැරීමට පෙර එහිද කොටසක් විය) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය  කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය  නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත බොනෙයා සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified