සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුරකාවෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුරකාවෝ යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Curaçao.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය කුරකාවෝ ප්‍රධාන ලිපි නාමය (කුරකාවෝ)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Curaçao.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Curaçao.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
CUR (නරඹන්න) CURFlag of Curaçao.svg කුරකාවෝ
කුරකාවෝ (නරඹන්න) කුරකාවෝFlag of Curaçao.svg කුරකාවෝ
CUW (නරඹන්න) CUWFlag of Curaçao.svg කුරකාවෝ

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| කුරකාවෝ}} කුරකාවෝ
  • {{ධජනිරූපකය|කුරකාවෝ}}කුරකාවෝ


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත කුරකාවෝ සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified